Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. január 31.

A Bizottság kiskereskedelmi cselekvési tervet fogadott el, és konzultációt indított a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról

Az Európai Bizottság a mai napon európai kiskereskedelmi cselekvési tervet fogadott el, és zöld könyvet tett közzé a vállalatközi élelmiszer- és nemélelmiszer-ellátási lánc mentén alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról.

A kis- és nagykereskedelmi szektor, amelynek az Európa 2020 stratégia fontos szerepet szán a növekedés és a foglalkoztatás élénkítésében, az uniós gazdaság egyik legfontosabb részét alkotja. Az ágazat, amelyben az összes európai kis- és középvállalkozás 29%-a tevékenykedik, az uniós GDP 11%-át állítja elő, és csaknem 33 millió embernek ad munkát, köztük nagyszámú fiatalnak, nőnek és alacsony képzettségű munkavállalónak. Továbbra is számos akadály nehezíti azonban a határokon átnyúló árubeszerzés gördülékeny működését, a fogyasztók hozzáférését a más tagállamokban nyújtott kiskereskedelmi szolgáltatásokhoz és a kiskereskedők piacra lépését.

Michel Barnier, az Európai Bizottság belső piacért és szolgáltatásokért felelős biztosa a dokumentumok elfogadása kapcsán a következőképpen nyilatkozott: „A kiskereskedőknek fontos szerepük van abban, hogy a fogyasztók számára kézzelfoghatóvá váljon az egységes piac. A hatékony és versenyképes egységes kiskereskedelmi piac létrehozását azonban továbbra is több tényező akadályozza. Ez a cselekvési terv a kiskereskedelmi szektor versenyképességének és az ágazat gazdasági, környezeti és társadalmi teljesítményének javítását célzó stratégiát fogalmaz meg. További fontos célunk biztosítani a tisztességes versenyt. A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok veszélyeztetik a vállalkozások életképességét, és rombolják a kiskereskedelmi ellátási lánc hatékonyságát. A fogyasztóknak versenyképes árakat kell kínálni, ugyanakkor biztosítani kívánom, hogy a kiskereskedők beszállítói is tisztességes árakat kapjanak termékeikért.”

Az európai kiskereskedelmi cselekvési terv keretében előirányzott intézkedések öt fő prioritás köré szerveződnek:

  • a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása a tájékoztatás javítása által,

  • a kiskereskedelmi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a helyes tagállami kereskedelem- és településtervezési gyakorlatok megosztása révén,

  • méltányosabb és fenntarthatóbb kereskedelmi kapcsolatok kialakítása az élelmiszer- és nemélelmiszer-ellátási láncban,

  • a kiskereskedelem és az innováció kapcsolatának erősítése,

  • jobb munkakörülmények biztosítása például a munkaadók igényeinek és az alkalmazottak képességeinek pontosabb összehangolása révén.

A Bizottság állandó fórumként létrehozza a kiskereskedelmi versenyképességi csoportot, amely elő fogja segíteni további konkrét célok kitűzését a megjelölt területeken, nyomon követi az elért haladást, ajánlásokat bocsát ki a cselekvési tervben meghatározott fellépések maradéktalan végrehajtása érdekében, és szükség esetén további új fellépésekre tesz javaslatot a Bizottság számára

Az intézkedéscsomag egyik legfontosabb része a vállalatközi élelmiszer- és nemélelmiszer-ellátási láncban alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló konzultációt elindító zöld könyv, amelyet a cselekvési tervvel egy időben fogadott el a Bizottság. A három hónapon át tartó konzultáció lehetőséget ad arra, hogy a Bizottság felmérje a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok elterjedtségét, és információt gyűjtsön arról, milyen hatást gyakorolnak ezek a gazdaságra és a határokon átnyúlóan folytatott kiskereskedelmi tevékenységre. A konzultáció során a Bizottság megvizsgálja a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok nemzeti keretek között történő kezelése céljából kialakított önszabályozási és jogszabályi keretek hatékonyságát, és tájékozódik a tekintetben, hogy e különböző megközelítések az egységes piac szétaprózódásához vezethetnek-e. Az érdekelt felek 2013. április 30-ig nyújthatják be a zöld könyvben felvetett kérdésekkel kapcsolatos észrevételeiket.

Ami az élelmiszer-ágazatot érintő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat illeti, e kérdés megoldására az élelmiszer-ellátási lánc működésének javításával foglalkozó magas szintű fórum keretén belül 2010-ben létrejött a vállalkozások közötti szerződéses gyakorlatokkal foglalkozó szakértői platform. 2012 decemberi ülésén a magas szintű fórum ikerpályás megközelítés mellett tette le a voksot (lásd IP/12/1314). A vállalatközi élelmiszer- és nemélelmiszer-ellátási lánc mentén alkalmazott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatról szóló zöld könyv elfogadása párhuzamos a fórum munkájával, és e kérdések megoldása érdekében a Bizottság hatásvizsgálatot végez majd, amelyben több, az önszabályozástól a jogi szabályozásig terjedő szakpolitikai opciót vizsgál meg.

Lásd még MEMO/13/47

További információk

Az egységes kiskereskedelmi piac fejlődését akadályozó tényezőket a kiskereskedelem és a forgalmazás piacának felügyeletéről szóló bizottsági jelentés (lásd IP/10/885), a hatékonyabb és tisztességesebb kiskereskedelmi piacról szóló, 2011. júliusi európai parlamenti állásfoglalás és a Bizottság által a most elfogadott cselekvési terv előkészítése során szervezett műhelytalálkozók azonosították.

http://ec.europa.eu/internal_market/retail/index_en.htm

Kapcsolattartók:

Stefaan De Rynck (+32 2 296 34 21)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)


Side Bar