Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Eвропейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 23 август 2013 г.

Център за спешно реагиране на ЕС: противопожарни самолети летят към Босна и Херцеговина

Със съдействието на Центъра за спешно реагиране (ЦСР) на Европейската комисия е осигурена спешна помощ за потушаване на горските пожари в Босна и Херцеговина.

Два противопожарни самолета, предложени от Хърватия, са на път за засегнатия район.

Помощ чрез механизма на ЕС за гражданска защита беше предоставена на Босна и Херцеговина и в началото на месец август, когато пак бушуваха горски пожари.

Контекст

Центърът за спешно реагиране на Европейската комисия координира помощта на европейско равнище в случай на бедствия и така гарантира нейната навременност и ефективност.

Механизмът за гражданска защита на ЕС улеснява сътрудничеството в овладяването на бедствия между 32 европейски държави (държавите — членки на ЕС, бивша югославска република Македония, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия). Участващите държави обединяват ресурсите, които могат да предоставят на засегнати от бедствия държави по целия свят.

Силните горещини, обхванали в момента целия Балкански полуостров, увеличават риска от горски пожари. В района на Доня Ябланица, Босна и Херцеговина, фронтът на пожара се е разширил към близко населено място.

На 21 и 22 август срещу пожара бяха използвани вертолети, но в района на Слатина той продължава да се разпростира бързо надолу по склоновете на Оскоруша в посока към населена зона. Има и втора линия на разрастване — към регионалния път М-16-2, като има опасност пожарът да се разпростре към водноелектрическата централа „Ябланица“.

За повече информация

IP/13/771: Центърът на ЕС за спешно реагиране помага с предоставянето на противопожарни самолети за потушаване на горските пожари в Босна и Херцеговина

MEMO /13/663: Борба с горските пожари в Европа: начин на действие

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

Уебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/hot_topics/european_disaster_response_capacity_en.htm

Център за спешно реагиране:

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/thematic/ERC_en.pdf

За контакти:

Иринa Новаковa (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)


Side Bar