Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. augusztus 21.

Áttörés a kutatási publikációkhoz való nyílt hozzáférés terén

Egyre általánosabbá válik az a tendencia, hogy a kutatási eredményeket térítésmentesen hozzáférhetővé teszik a nagyközönség számára – erről tanúskodik a „nyílt hozzáférés” térnyerését megerősítő azon tanulmány, amely az Európai Bizottság támogatásával készült, és amelyet a mai napon tettek közzé. Az új kutatás szerint az a tény, hogy a 2011-ben publikált tudományos dokumentumok már mintegy 50%-a ingyenesen rendelkezésre áll, arra utal, hogy hamarosan áttörés történik a nyílt hozzáférés terén. Ez az előző tanulmányokban becsült szintnek körülbelül a kétszerese, ami a kifinomultabb módszerek alkalmazásával és a nyílt hozzáférés tágabb meghatározásával magyarázható. A tanulmány becslése szerint a 2004 és 2011 között világszerte publikált, tudományos szakértők által felülvizsgált cikkek több mint 40%-a már nyilvános formában online elérhető. A tanulmány az EU-t és néhány környező országát, valamint Brazíliát, Kanadát, Japánt és az Amerikai Egyesült Államokat vizsgálja.

A nyílt hozzáférés – azáltal, hogy a kutatási eredmények könnyebben elérhetővé válnak – jobb és hatékonyabb tudományos és innovációs tevékenységet eredményez mind a köz-, mind a magánszférában. Máire Geoghegan-Quinn, a kutatásért, az innovációért és a tudományért felelős uniós biztos kijelentette: Ezek az eredmények alátámasztják a nyílt hozzáférés megvalósulásának tényét. A kutatási eredmények nyilvános elérhetősége hozzájárul a tudományos munka javításához, és erősíti tudásalapú gazdaságunkat.”

A tanulmány 22 szakterületen vizsgálja az akadémiai kiadványok rendelkezésre állását az Európai Kutatási Térségben, Brazíliában, Kanadában, Japánban és az Amerikai Egyesült Államokban. Számos országban és tudományágban a kiadványok több mint 50%-a már ingyenesen hozzáférhető. Az általános tudomány és technológia, a biogyógyászati kutatás, a biológia, a matematika és statisztika területén megjelentetett cikkek többsége szabadon rendelkezésre áll. A társadalomtudományok, a humán kutatás, az alkalmazott tudományok, a műszaki tudományok és a technológia területén tapasztalható leginkább a nyílt hozzáférés korlátozása.

Az Európai Bizottság egy nemrégiben kiadott közleménye (IP/12/790) a nyílt hozzáférést úgy határozta meg, mint a tudás áramlását – ennélfogva az európai innovációt is – javító kulcsfontosságú eszközt. A nyílt hozzáférés biztosítása ezért követelmény lesz a „Horizont 2020”, a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló uniós kutatási és innovációs keretprogram támogatásával készülő összes tudományos publikáció esetében. A Bizottság azt ajánlotta a tagállamoknak, hogy a hazai programjaik tekintetében is a Bizottságéhoz hasonló megközelítést kövessenek.

Geoghegan-Quinn biztos hangsúlyozta, hogy az Európai Bizottság – a saját kutatási eredményei esetében is – támogatja a nyílt hozzáférést Európában: „Egy európai adófizető ne fizessen kétszer a közfinanszírozásból végzett kutatásért. Ennek érdekében a publikációkhoz való nyílt hozzáférés alapszabályként szerepel a »Horizont 2020« nevet viselő, következő uniós kutatási és innovációs keretprogramban.”

Előzmények

A tanulmányt a Science-Metrix elnevezésű kutatási értékelő tanácsadó készítette. A tanulmány a 28 EU-s országra, valamint Svájcra, Liechtensteinre, Izlandra, Norvégiára, Törökországra, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságra, Izraelre, Brazíliára, Kanadára, Japánra és az Amerikai Egyesült Államokra terjed ki. Ugyanez a csoport két másik jelentést is kiadott a mai napon, amelyek a nyílt hozzáférésre irányuló szakpolitikai intézkedéseket és a nyílt adathozzáférés kérdéskörét vizsgálják.

A nyílt hozzáférésre irányuló szakpolitikai intézkedések tekintetében a jelentés megállapítja, hogy a tudomány 48 legjelentősebb támogatója közül a legtöbben a nyílt hozzáférés mindkét fő formáját elfogadhatónak tekintik. E két forma egyike a folyóiratokban megjelenő, nyilvánosan hozzáférhető publikáció (a nyílt hozzáférés ún. „arany útja” és „hibrid útja”), a másik a szerzői archiválás (a nyílt hozzáférés ún. „zöld útja”). Több mint 75%-uk jelezte, hogy elfogad hattól tizenkét hónapig terjedő embargóidőszakokat, amelyek a publikálás és a szabad hozzáférés közé eső időszakok.

A harmadik tanulmány ugyanakkor azt állapította meg, hogy jelenleg még kevesebb szakpolitikai intézkedés irányul a tudományos adatok nyílt hozzáférésére, mint a publikációk nyílt hozzáférésére. A kutatási adatokhoz való nyílt hozzáférés gyors ütemben fejlődik egy olyan környezetben, ahol az állampolgárok, az intézmények, a kormányok, a nonprofit szervezetek és a magánvállalatok rugalmasan együttműködnek az infrastruktúra, a szabványok, a prototípusok és az üzleti modellek fejlesztése érdekében. A 2014 és 2020 közötti időszakra szóló uniós kutatási és innovációs keretprogram, azaz a „Horizont 2020” keretében a Bizottság kísérleti programot indít a közfinanszírozásból végzett kutatás során gyűjtött adatokhoz való nyílt hozzáférésről, melynek során figyelembe veszik a kedvezményezett kereskedelmi érdekeivel, a titoktartással és a biztonsággal összefüggésben jogosan felmerülő aggályokat.

A Bizottság a tudományos publikációkhoz való nyílt hozzáférést a Horizont 2020 általános elvévé teszi. 2014-től kezdődően a „Horizont 2020” finanszírozásában elkészült valamennyi cikket hozzáférhetővé kell tenni:

  • vagy a közzétevő által az interneten azonnal (a nyílt hozzáférés „arany útja” és „hibrid útja”) – ez esetben a publikálás kezdeti költségeinek megtérítésére adott esetben az Európai Bizottságtól támogatás igényelhető; vagy

  • a kutatók a cikkeiket nyílt hozzáférésű tárhelyen keresztül is hozzáférhetővé tehetik legkésőbb a publikálást követő 6 hónapon, illetve a társadalomtudományok és a humán kutatás esetében 12 hónapon belül (a nyílt hozzáférés „zöld útja”).

Linkek

A három tanulmányra mutató link:

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Data.pdf

A „Horizont 2020” honlapja: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kapcsolattartók:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar