Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21. elokuuta 2013

Läpimurto lähellä tutkimusjulkaisujen vapaassa saatavuudessa

Tutkimusjulkaisuissa ollaan laajalti siirtymässä niin kutsuttuun vapaaseen tai avoimeen saatavuuteen eli tutkimustulokset asetetaan maksutta kaikkien saataville. Suuntauksen vahvisti tänään julkaistu Euroopan komission rahoittama selvitys. Sen mukaan vapaassa saatavuudessa ollaan saavuttamassa läpimurto: vuoden 2011 tiedejulkaisuista on nyt noin 50 prosenttia saatavilla maksutta. Määrä on kaksinkertainen edellisten selvitysten arvioihin verrattuna, mikä selittyy tarkemmalla metodologialla ja sillä, että vapaa saatavuus on määritelty entistä laajemmin. Lisäksi selvityksessä arvioidaan, että yli 40 prosenttia koko maailmassa vuosina 2004–2011 julkaistuista tieteellisesti vertaisarvioiduista artikkeleista on nyt vapaasti saatavana open acces -verkkojulkaisumuodossa. Tutkimuksessa tarkasteltiin EU:ta ja eräitä sen naapurivaltioita sekä Brasiliaa, Kanadaa, Japania ja Yhdysvaltoja.

Vapaan saatavuuden ansiosta tutkimustulokset ovat kaikkien ulottuvilla, mikä voi osaltaan tehostaa tieteen vaikuttavuutta ja nostaa sen tasoa sekä edistää innovointia julkisella ja yksityisellä sektorilla. ”Selvityksen havainnot osoittavat, että vapaa saatavuus on tullut jäädäkseen”, toteaa tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaava komissaari Máire Geoghegan-Quinn. ”Tutkimustulosten saattaminen kaikkien ulottuville parantaa tieteen laatua ja vahvistaa eurooppalaista osaamistaloutta”.

Selvityksessä tarkasteltiin tiedejulkaisujen saatavuutta 22 tieteenalalla eurooppalaisella tutkimusalueella, Brasiliassa, Kanadassa, Japanissa sekä Yhdysvalloissa. Useissa maissa ja useilla tieteenaloilla yli 50 prosenttia julkaisuista on nyt saatavilla maksutta. Yleisen tieteen ja teknologian, biolääketieteellisen tutkimuksen, biologian sekä matematiikan ja tilastotieteiden aloilla artikkeleista valtaosa on vapaasti saatavilla. Vähiten julkaisuja on vapaasti saatavilla yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden sekä soveltavien tieteiden, tekniikan ja teknologian alalla.

Euroopan komission tuoreessa tiedonannossa (IP/12/790) vapaan saatavuuden katsotaan olevan yksi keskeisistä keinoista, joilla osaamisen liikkuvuutta ja siten innovointia voidaan parantaa Euroopassa. Sen vuoksi kaikkien vuosina 2014–2020 unionin tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmasta Horisontti 2020 rahoitettujen tiedejulkaisujen on oltava vapaasti saatavilla. Tiedonannossa suositellaan, että jäsenvaltiot soveltavat kansallisissa ohjelmissa samanlaista periaatetta kuin komissio.

Komissaari Geoghegan-Quinn korostaa, että Euroopan komissio edistää vapaata saatavuutta Euroopassa. Tämä pätee myös komission oman tutkimusrahoituksen tuloksiin. ”Eurooppalaisten veronmaksajien ei pitäisi joutua maksamaan kahdesti julkisrahoitteisista tutkimuksista”, Geoghegan-Quinn toteaa. ”Sen vuoksi julkaisujen vapaa saatavuus on asetettu oletusarvoksi EU:n tulevassa tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelmassa, Horisontti 2020:ssä”, hän jatkaa.

Taustaa

Selvityksen laati tutkimustoiminnan arviointiin erikoistunut Science-Metrix-konsulttiyritys. Se kattoi EU:n 28 jäsenvaltiota sekä Sveitsin, Liechtensteinin, Islannin, Norjan, Turkin, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Israelin, Brasilian, Kanadan, Japanin ja Yhdysvallat. Yritys julkaisi tänään kaksi muutakin raporttia, joissa tarkastellaan vapaan saatavuuden linjauksia ja tutkimusdatan vapaan saatavuuden kysymystä.

Vapaan saatavuuden periaatteiden osalta raportista ilmeni, että valtaosa 48 suurimmasta tieteellisen tutkimuksen rahoittajasta piti hyväksyttävinä molempia vapaan saatavuuden muotoja eli vapaasti saatavilla olevat julkaisut lehdissä (niin kutsuttu ”gold” ja ”hybrid” open access, kultainen ja hybridi avoin saatavuus) ja itsearkistointi (”green” open access, vihreä avoin saatavuus). Yli 75 prosenttia hyväksyy 6–12 kuukauden estoajan, eli karenssin julkaisemisen ja julkaisun vapaan saatavuuden välillä.

Kolmannessa selvityksessä sitä vastoin kävi ilmi, että tieteellisen datan vapaata saatavuutta koskevia toimintalinjauksia on edelleen vähemmän kuin julkaisujen vapaata saatavuutta koskevia linjauksia. Tutkimusdatan vapaa saatavuus kehittyy nopeasti ympäristössä, jossa kansalaiset, instituutiot, hallitukset, voittoa tavoittelemattomat tahot ja yksityisyritykset tekevät löyhää yhteistyötä kehittääkseen infrastruktuureja, standardeja, prototyyppejä ja liiketoimintamalleja. Komissio aikoo myös käynnistää Horisontti 2020 -ohjelmassa julkisrahoitteisessa tutkimuksessa syntyvän aineiston vapaata julkaisemista koskevan pilottihankkeen ottaen kuitenkin samalla huomioon rahoituksensaajan oikeutetut odotukset, jotka liittyvät kaupallisiin intresseihin, yksityisyyden suojaan ja turvallisuuteen.

Komissio aikoo tehdä tiedejulkaisujen vapaasta saatavuudesta yleisperiaatteen Horisontti 2020 -ohjelmassa. Vuodesta 2014 lähtien kaikkien Horisontti 2020 -ohjelmasta rahoitettujen artikkeleiden on oltava vapaasti saatavilla joko niin, että

  • artikkeli on heti kaikkien vapaasti käytettävissä, jolloin julkaisukustannuksiin voi saada korvausta Euroopan komissiolta (nk. kultainen ja hybridi avoin saatavuus); tai

  • tutkijat siirtävät artikkelinsa avoimeen arkistoon, jossa se on vapaasti saatavilla. Siirto tehdään kuuden kuukauden kuluessa julkaisemisesta (yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen artikkeleilla määräaika on 12 kuukautta) (nk. vihreä avoin saatavuus).

Linkkejä

Linkit edellä mainittuihin kolmeen selvitykseen:

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf (englanniksi)

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pdf (englanniksi)

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Data.pdf (englanniksi)

Horisontti 2020 -ohjelman verkkosivut:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm (englanniksi)

Yhteystiedot:

Michael Jennings (+32-2) 296 3388 Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32-2) 298 7303


Side Bar