Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 21. august 2013

Vendepunkt for fri adgang til forskningspublikationer

I en undersøgelse, der er finansieret af Europa-Kommissionen, er det i dag blevet bekræftet, at der på verdensplan er ved at ske et skift i retning mod den såkaldte "fri adgang", hvor forskningsresultater stilles gratis til rådighed for læserne. Denne nye undersøgelse tyder på, at den fri adgang står over for et vendepunkt, idet ca. 50 % af videnskabelige publikationer fra 2011 nu er gratis tilgængelige. Dette er cirka dobbelt så meget som det, der er anslået i tidligere undersøgelser, hvilket kan forklares ved en mere raffineret metode og en bredere definition af fri adgang. I undersøgelsen vurderes det også, at over 40 % af de fagfællebedømte videnskabelige artikler, der blev udgivet på verdensplan mellem 2004 og 2011, nu er frit tilgængelige online. Undersøgelsen omfatter EU samt visse nabolande såvel som Brasilien, Canada, Japan og USA.

Ved at gøre forskningsresultater lettere tilgængelige kan den fri adgang bidrage til at forbedre videnskaben og gøre den mere effektiv samt skabe innovation i den offentlige og private sektor. Máire Geoghegan-Quinn, EU's kommissær for forskning, innovation og videnskab, udtaler: "Disse resultater understreger, at fri adgang er kommet for at blive. Ved at placere forskningsresultater i det offentlige rum forbedrer vi videnskaben og styrker vores videnbaserede økonomi."

Undersøgelsen ser på, i hvor høj grad forskningspublikationer er frit tilgængelige inden for 22 vidensområder i det europæiske forskningsrum, Brasilien, Canada, Japan og USA. I flere lande og fagområder er mere end 50 % af publikationerne nu gratis tilgængelige. Inden for områderne almen videnskab og teknologi, biomedicinsk forskning, biologi, matematik og statistik er der fri adgang til størstedelen af artiklerne. De områder, hvor fri adgang er mindst udbredt, er samfundsvidenskab, humaniora, anvendt videnskab, ingeniørvidenskab og teknologi.

I en nylig meddelelse fra Europa-Kommissionen (IP/12/790) blev fri adgang anført som et af de vigtigste midler til at forbedre videndeling og dermed innovation i Europa. Fri adgang vil derfor være obligatorisk for alle videnskabelige publikationer, der er udarbejdet med støtte fra Horisont 2020, EU's støtteprogram for forskning og innovation for årene 2014-2020. I meddelelsen blev der henstillet til, at medlemsstaterne i deres nationale programmer anlægger en lignende tilgang.

Kommissær Geoghegan-Quinn understregede, at Europa-Kommissionen støtter fri adgang i Europa, herunder til resultaterne af EU-finansieret forskning: "Skatteyderne i EU skal ikke betale dobbelt for offentligt finansieret forskning. Det er derfor, at vi har gjort fri adgang til publikationer til standard for Horisont 2020, EU's næste støtteprogram for forskning og innovation."

Baggrund

Undersøgelsen er gennemført af Science-Metrix, der er et konsulentfirma inden for forskningsevaluering. Undersøgelsen omfatter de 28 EU-medlemsstater såvel som Schweiz, Liechtenstein, Island, Norge, Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Israel, Brasilien, Canada, Japan og USA. I dag er der ligeledes offentliggjort yderligere to rapporter fra samme firma, der vedrører politikker for fri adgang og spørgsmålet om fri adgang til data.

Det fremgår af rapporten om politikker for fri adgang, at størstedelen af 48 vigtige forskningsfinansierende organisationer anser de to vigtigste former for fri adgang for begge at være acceptable: fri adgang til publikationer i tidsskrifter (såkaldt "gylden" eller "hybrid" fri adgang) og selvarkivering (såkaldt "grøn" fri adgang). Mere end 75 % accepterede karensperioder, dvs. en tidsramme på mellem seks og tolv måneder fra udgivelsen af publikationen, og indtil den bliver frit tilgængelig.

Af den tredje undersøgelse fremgik det dog, at der stadig findes færre politikker for fri adgang til videnskabelige data, end der gør for fri adgang til publikationer. Fri adgang til forskningsdata er dog i hastig udvikling i et miljø, hvor borgere, institutioner, regeringer, nonprofitvirksomheder og private virksomheder samarbejder løst om at udvikle infrastrukturer, standarder, prototyper og forretningsmodeller. Under Horisont 2020, EU's støtteprogram for forskning og innovation for årene 2014-2020, vil Kommissionen også påbegynde et pilotprojekt om fri adgang til data, der er indsamlet igennem offentligt finansieret forskning, idet der samtidig tages hensyn til støttemodtagerens legitime bekymringer vedrørende dennes forretningsmæssige interesser, privatlivets fred og sikkerhed.

Kommissionen vil gøre fri adgang til videnskabelige publikationer til et overordnet princip for Horisont 2020. Fra 2014 skal alle artikler, der udarbejdes med støtte fra Horisont 2020, stilles til rådighed på en af følgende måder:

  • Udgiveren kan med det samme gøre artikler tilgængelige online ("gylden" og "hybrid" fri adgang). De indledende publikationsomkostninger kan være berettiget til tilskud fra Europa-Kommissionen.

  • Alternativt kan forskerne gøre deres artikler tilgængelige i et arkiv, hvortil der er fri adgang, senest seks måneder (tolv måneder for artikler inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber) efter offentliggørelsen ("grøn" fri adgang).

Links

Links til de tre undersøgelser:

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Availability_2004-2011.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Policies.pdf

http://www.science-metrix.com/pdf/SM_EC_OA_Data.pdf

Webstedet for Horisont 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32-2) 296 33 88. Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32-2) 298 73 03.


Side Bar