Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. avgusta 2013

Komisija sprejela trgovinske ukrepe glede Ferskih otokov za zaščito staleža atlantskega sleda

Evropska komisija je danes sprejela sveženj ukrepov glede netrajnostnega ribolova, pri katerem vztrajajo Ferski otoki. Ukrepi vključujejo prepoved uvoza atlantskega sleda in skuše iz atlantsko-skandinavskih staležev, ulovljenih pod nadzorom Ferskih otokov, ter ribiških proizvodov, ki takšne ribe vsebujejo ali so iz njih proizvedeni. Ukrepi vključujejo tudi omejitev uporabe pristanišč EU za plovila, ki lovijo atlantskega sleda in skušo pod nadzorom Ferskih otokov. To pomeni, da nekatera plovila Ferskih otokov ne bodo smela pristati v pristaniščih EU, razen v nujnih primerih.

Evropska komisarka za pomorske zadeve in ribištvo Maria Damanaki je povedala: „Takšni ukrepi se vedno uvedejo kot zadnja možnost. Ferski otoki bi lahko prenehali z netrajnostnim ribolovom, a so se odločili, da tega ne bodo storili. Zdaj je jasno, da je EU za zaščito dolgoročne trajnosti staležev odločena uporabiti vsa sredstva, ki jih ima na voljo.“

Ukrepi bodo začeli veljati sedem dni po objavi v Uradnem listu.

Norveška, Rusija, Islandija, Ferski otoki in EU so do leta 2013 skupaj upravljali stalež atlantskega sleda na podlagi dogovorjenega dolgoročnega načrta za upravljanje in predhodno določenih deležev celotnega dovoljenega ulova (TAC). Leta 2013 pa so se Ferski otoki enostransko odločili, da bodo iz tega sporazuma izstopili. Določili so avtonomno kvoto, ki je več kot potrojila njihov prejšnji dogovorjeni delež.

Kljub prizadevanjem Komisije za sporazumno rešitev in večkratnim opozorilom, da bo morda uvedla ukrepe, Ferski otoki niso prenehali z netrajnostnim ribolovom staleža. Ker je izčrpala vsa druga sredstva, se je Komisija odločila, da bo uporabila pooblastila, predvidenih v trgovinskem instrumentu. Tako želi Ferske otoke spodbuditi, da prispevajo k ohranitvi staleža. Te ukrepe so 31. julija 2013 jasno podprle države članice v Odboru za ribištvo in ribogojstvo.

Podoben spor glede upravljanja severovzhodnega atlantskega staleža skuše obstaja tudi z Islandijo, vendar Komisija v zvezi s tem do zdaj še ni sprejela ukrepov. Zdaj pa je naredila prve korake, potrebne za uporabo trgovinskega instrumenta tudi v tem primeru.

Več informacij

Svet in Evropski parlament sta oktobra 2012 sprejela trgovinski instrument (Uredba (EU) št. 1026/2012), ki Komisijo pooblašča za sprejetje ukrepov zoper države, ki omogočajo netrajnostne načine ribolova.

Kontakti:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar