Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel, 20. augusta 2013

Komisia prijíma voči Faerským ostrovom obchodné opatrenia na ochranu populácie atlanticko-škandinávskeho sleďa

Európska komisia dnes prijala balík opatrení, ktorým reaguje na pokračujúci neudržateľný lov sleďa Faerskými ostrovmi. K opatreniam patrí zákaz dovozu sleďov a makrel z atlanticko-škandinávskej populácie, ulovených v rámci správy Faerských ostrovov, ako aj výrobkov, ktoré sú z týchto rýb vyrobené alebo ich obsahujú. Pre plavidlá, ktoré vykonávajú lov populácií sleďa a makrely v správe Faerských ostrovov, platí navyše aj zákaz využívania prístavov EÚ. To znamená, že niektoré faerské plavidlá nebudú môcť (s výnimkou prípadov núdze) kotviť v prístavoch EÚ.

Maria Damanaki, európska komisárka pre námorné záležitosti a rybárstvo, uviedla: „Po takýchto opatreniach sa vždy siaha iba v krajnom prípade. Faerské ostrovy mohli svoj neudržateľný rybolov ukončiť, ale neurobili tak. Všetkým je teraz jasné, že EÚ je odhodlaná použiť všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, aby ochránila predmetné populácie z hľadiska dlhodobej udržateľnosti.“

Opatrenia nadobudnú účinnosť sedem dní od ich uverejnenia v úradnom vestníku.

Do roku 2013 bola populácia atlanticko-škandinávskeho sleďa spoločne riadená Nórskom, Ruskom, Islandom, Faerskými ostrovmi a EÚ na základe dohodnutého dlhodobého plánu riadenia a vopred stanovených podielov na celkovom povolenom výlove (TAC). Faerské ostrovy sa však v roku 2013 rozhodli túto dohodu jednostranne vypovedať a stanovili si autonómnu kvótu, ktorá viac ako trojnásobne prevyšuje ich podiel vyplývajúci z predošlej dohody.

Napriek všemožnej snahe Komisie o dosiahnutie riešenia založeného na dohode a opakovaným varovaniam o možnom prijatí opatrení Faerské ostrovy odmietli svoj neudržateľný rybolov predmetnej populácie ukončiť. Po vyčerpaní všetkých ostatných prostriedkov sa Komisia rozhodla využiť právomoci, ktorými disponuje na základe nástroja na ochranu obchodu, na to, aby sa Faerské ostrovy opäť začali podieľať na ochrane populácie. Tieto opatrenia si 31. júla 2013 získali v rámci Výboru pre rybolov a akvakultúru jasnú podporu členských štátov.

Podobný spor s Islandom sa týka riadenia populácie makrely v severovýchodnom Atlantiku. V tejto otázke však Komisia zatiaľ opatrenia neprijala. V súčasnosti však prijíma prvé kroky na uplatnenie nástroja na ochranu obchodu aj v tomto prípade.

Ďalšie informácie

Rada a Európsky parlament prijali v októbri 2012 nástroj na ochranu obchodu [nariadenie (EÚ) č. 1026/2012], na základe ktorého Komisia získala právomoc prijímať opatrenia voči krajinám, ktoré umožňujú neudržateľný rybolov.

Kontaktné osoby:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar