Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 augustus 2013

Commissie neemt handelsmaatregelen tegen de Faeröer‑eilanden om de Atlantisch‑Scandinavische haring te beschermen

De Europese Commissie heeft vandaag een pakket maatregelen vastgesteld om de Faeröer te dwingen hun onduurzame haringvisserij stop te zetten. Op grond van deze maatregelen is het verboden onder de controle van de Faeröer gevangen haring en makreel van de Atlantisch‑Scandinavische bestanden in de EU in te voeren, net als visserijproducten die daaruit bestaan of daarmee zijn vervaardigd. Ook gelden er beperkingen op het gebruik van de havens van de Unie door vaartuigen die onder de controle van de Faeröer op de haring- en makreelbestanden vissen. Dit betekent dat sommige vaartuigen van de Faeröer geen toestemming zullen krijgen om EU‑havens aan te doen, tenzij zij in een noodsituatie verkeren.

Aan het woord is Maria Damanaki, Europees commissaris voor Maritieme zaken en visserij: "Strikte maatregelen als deze worden altijd pas opgelegd als alle andere mogelijkheden zijn uitgeput. De Faeröer hadden hun onduurzame manier van vissen kunnen opgeven, maar hebben besloten dat niet te doen. Het mag nu duidelijk zijn voor iedereen dat de EU vastbesloten is alle instrumenten die haar ter beschikking staan te gebruiken om de langetermijnduurzaamheid van de visbestanden te garanderen."

De maatregelen treden in werking treden op de zevende dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het bestand Atlantisch‑Scandinavische haring werd tot 2013 gezamenlijk beheerd door Noorwegen, Rusland, IJsland, de Faeröer en de EU, en wel aan de hand van een onderling afgesproken langetermijnbeheersplan en vooraf vastgestelde quota (deelhoeveelheden van de totaal toegestane vangst of "TAC"). In 2013 besloten de Faeröer uit dit akkoord te stappen en unilateraal een quotum vast te stellen. Dit bleek meer dan drie keer zo groot te zijn als hun eerdere, in onderling overleg bepaalde aandeel.

Alle pogingen van de Commissie om tot een akkoord te komen ten spijt – tot herhaaldelijk dreigen met maatregelen toe – bleven de Faeröer weigeren hun onduurzame visserij op het bestand te beëindigen. Toen haar geen andere middelen meer ter beschikking stonden, besloot de Commissie de bevoegdheden die het handelsinstrument haar verleent, te gebruiken om de Faeröer te stimuleren bij te dragen tot de instandhouding van het bestand. De maatregelen die zij op grond daarvan voorstelde, kregen op 31 juli 2013 het duidelijke fiat van de lidstaten tijdens een bijeenkomst van het comité van beheer voor visserij en aquacultuur.

De Commissie heeft een vergelijkbaar geschil met IJsland over het beheer van het makreelbestand in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan. In dat verband zijn vooralsnog geen maatregelen vastgesteld. Wel zet de Commissie momenteel de eerste stappen om ook in dit geval het handelsinstrument toe te passen.

Meer informatie

In oktober 2013 hebben de Raad en het Europees Parlement het handelsinstrument goedgekeurd (handelsinstrument). Dit instrument verleent de Commissie de bevoegdheid om maatregelen te nemen tegen landen die onduurzame visserij toelaten.

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar