Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 20. augustā

Komisija pieņem tirdzniecības pasākumus attiecībā uz Fēru salām, lai aizsargātu Ziemeļatlantijas siļķes krājumu

Eiropas Komisija šodien pieņēma pasākumu paketi, lai vērstos pret ilgtnespējīgu siļķes zveju, ko atļauj Fēru salas. Šie pasākumi ietver ES aizliegumu importēt Ziemeļatlantijas krājuma siļķes un makreles, kas nozvejotas Fēru salu kontrolē, kā arī zvejas produktus, kas satur šādas zivis vai ir iegūti no tām. Tie paredz arī ES ostu izmantošanas ierobežojumus kuģiem, kas Fēru salu kontrolē zvejo siļķes un makreles krājumos. Līdz ar to dažiem Fēru salu kuģiem nebūs atļauts piestāt ES ostās, izņemot ārkārtas gadījumus.

Jūrlietu un zivsaimniecības komisāres Marijas Damanaki komentārs: “Šādus pasākumus nosaka, kad citu iespēju vairs nav. Fēru salas būtu varējušas izbeigt ilgtnespējīgo zveju, tomēr tās izšķīrās par tās turpināšanu. Tagad visiem ir skaidrs, ka ES ir gatava izmantot visus tās rīcībā esošos instrumentus, lai aizsargātu krājumu ilgtspēju.”

Šie pasākumi stāsies spēkā septiņas dienas pēc to publicēšanas “Oficiālajā Vēstnesī”.

Līdz 2013. gadam Ziemeļatlantijas siļķes krājumu atbilstīgi apstiprinātam ilgtermiņa pārvaldības plānam un iepriekš noteiktām kopējās pieļaujamās nozvejas (KPN) daļām kopīgi pārvaldīja Norvēģija, Krievija, Islande, Fēru salas un ES. Tomēr 2013. gadā Fēru salas vienpusēji nolēma lauzt šo vienošanos un noteica autonomu kvotu, kas vairāk nekā trīskārt pārsniedza iepriekš noteikto daļu.

Kaut arī Komisija darīja visu iespējamo, lai rastu savstarpēji pieņemamu risinājumu, un atkārtoti brīdināja, ka var tikt noteikti pasākumi, Fēru salas atteicās izbeigt ilgtnespējīgu zveju šajā krājumā. Tā kā visas citas iespējas bija izsmeltas, Komisija nolēma izmantot pilnvaras, kas tai piešķirtas ar attiecīgo tirdzniecības instrumentu, lai pamudinātu Fēru salas iesaistīties krājuma saglabāšanas pūliņos. Dalībvalstis izteica nepārprotamu atbalstu šiem pasākumiem Zvejniecības un akvakultūras komitejā 2013. gada 31. jūlijā.

Līdzīgs strīds ar Islandi ir par Atlantijas okeāna ziemeļaustrumu daļas makreles krājuma pārvaldību, tomēr Komisija vēl nav pieņēmusi pasākumus šajā sakarībā. Tomēr nu tā ir sākusi rīkoties, lai arī šajā gadījumā piemērotu tirdzniecības instrumentu.

Papildu informācija

Padome un Eiropas Parlaments 2012. gada oktobrī pieņēma tirdzniecības instrumentu (Regula (ES) Nr. 1026/2012), kas pilnvaro Komisiju pieņemt pasākumus pret valstīm, kuras atļauj ilgtnespējīgu zveju.

Kontaktinformācija:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar