Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugpjūčio 20 d.

Komisija priėmė prekybos priemones Farerų Salų atžvilgiu, kad apsaugotų prie Skandinavijos esančios Atlanto vandenyno dalies atlantinių silkių išteklius

Europos Komisija šiandien priėmė priemonių rinkinį, kuriuo reaguojama į Farerų Salų jau kuris laikas vykdomą netausią atlantinių silkių žvejybą. Viena iš priemonių – draudimas importuoti prie Skandinavijos esančios Atlanto vandenyno dalies atlantinių silkių ir atlantinių skumbrių išteklių žuvis, sužvejotas kontroliuojant Farerų Saloms, bei žuvininkystės produktus, pagamintus iš tokių žuvų arba kurių sudėtyje yra tokių žuvų. Kita priemonė – laivų, Farerų Saloms kontroliuojant žvejojančių atlantinių silkių arba atlantinių skumbrių išteklius, galimybių naudotis Sąjungos uostais ribojimas. Tai reiškia, kad kai kuriems Farerų Salų laivams nebus leidžiama įplaukti į ES uostus, išskyrus ekstremalias situacijas.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Europos Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Tokių priemonių visada imamasi tik kraštutiniu atveju. Farerų Salos galėjo atsisakyti netausios žvejybos, tačiau nusprendė to nedaryti. Dabar visi gali įsitikinti, jog ES yra pasiryžusi pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kad išsaugotų ilgalaikį išteklių tvarumą.“

Priemonės įsigalios 7 dieną po paskelbimo Oficialiajame leidinyje.

Iki 2013 m. prie Skandinavijos esančios Atlanto vandenyno dalies atlantinių silkių išteklius drauge valdė Norvegija, Rusija, Islandija, Farerų Salos ir Europos Sąjunga – priėmusios ilgalaikio valdymo planą ir iš anksto nustačiusios, kokią bendro leidžiamo sužvejoti kiekio (BLSK) dalį kuri iš jų gali sužvejoti. Tačiau 2013 m. Farerų Salos vienašališkai nutarė šio susitarimo nebesilaikyti ir nustatė autonominę kvotą, daugiau kaip tris kartus didesnę už joms skirtą BLSK dalį, dėl kurios buvo susitarta anksčiau.

Nepaisant visų Europos Komisijos pastangų susitarti dėl išeities ir ne kartą pateiktų perspėjimų, kad gali būti imtasi priemonių, Farerų Salos atsisakė nustoti netausiai žvejoti išteklius. Išnaudojusi visas kitas priemones Europos Komisija nusprendė pasinaudoti atitinkama prekybos priemone jai suteiktais įgaliojimais, kad paskatintų Farerų Salas padėti išsaugoti išteklius. Šioms priemonėms 2013 m. liepos 31 d. per Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto susitikimą aiškiai pritarė valstybės narės.

Nors vyksta panašus konfliktas su Islandija dėl šiaurės rytų Atlanto skumbrių išteklių valdymo, Europos Komisija dar nepriėmė jam spręsti skirtų priemonių. Tačiau ji jau imasi pirmųjų veiksmų, kad prekybos priemonė būtų panaudota ir šiuo atveju.

Daugiau informacijos

Taryba ir Europos Parlamentas 2012 m. spalio mėn. priėmė prekybos priemonę (Reglamentą (ES) Nr. 1026/2012), kuria Komisijai suteikiami įgaliojimai imtis priemonių šalių, kurios leidžia vykdyti netausią žvejybą, atžvilgiu.

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes, tel. +32 2 299 24 21

Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67


Side Bar