Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20.8.2013

Komissio ryhtyy toimiin Färsaaria vastaan Atlantin-Skandinavian sillikannan suojelemiseksi

Euroopan komissio hyväksyi tänään toimenpidepaketin, jonka tavoitteena on estää Färsaaria jatkamasta kestämätöntä sillin kalastustaan. Toimenpiteillä mm. kielletään Atlantin-Skandinavian alueella Färsaarten valvonnassa pyydetyn sillin ja makrillin sekä niitä sisältävien tai niistä valmistettujen kalastustuotteiden tuonti. Lisäksi toimenpiteillä rajoitetaan EU:n satamien käyttöä sellaisilta aluksilta, joilla kalastetaan silliä ja makrillia Färsaarten valvonnassa. Tämä tarkoittaa, että eräät Färsaarten alukset pääsevät EU:n satamiin vain hätätapauksissa.

Meri- ja kalastusasioista vastaava Euroopan komission jäsen Maria Damanaki totesi, että tällaiset toimenpiteet ovat aina vasta viimeinen keino. Färsaaret olisi voinut lopettaa kestämättömän kalastuksensa, mutta se ei halunnut tehdä tätä. Nyt kaikille on selvää, että EU on päättänyt käyttää kaikkia käytössään olevia välineitä kalakantojen suojelemiseksi pitkällä aikavälillä”, Damanaki lisäsi.

Toimenpiteet tulevat voimaan seitsemän päivän kuluttua niiden julkaisemisesta EU:n virallisessa lehdessä.

Norja, Venäjä, Islanti, Färsaaret ja EU hallinnoivat Atlantin-Skandinavian sillikantaa yhdessä vuoteen 2013 asti sovitun pitkän aikavälin hoitosuunnitelman mukaisesti. Jokaiselle niistä oli ennakolta määrätty osuus suurimmasta sallitusta saaliista (TAC). Färsaaret päätti kuitenkin vuonna 2013 irtisanoutua yksipuolisesti tästä sopimuksesta ja ottaa käyttöön autonomisen kiintiön, jossa sen osuus oli yli kolme kertaa suurempi kuin aiemmin.

Komissio teki parhaansa päästäkseen yhteisymmärrykseen neuvotteluteitse ja varoitti toistuvasti toimenpiteiden toteuttamisen mahdollisuudesta, mutta tästä huolimatta Färsaaret kieltäytyi lopettamasta kestämätöntä kalastustaan. Koska kaikki muut keinot on nyt käytetty, komissio päätti käyttää sille kauppatoimenpiteissä myönnettyä valtaa, jotta Färsaaret saataisiin osallistumaan kalakantojen säilyttämiseen. Jäsenvaltiot antoivat kalastus- ja vesiviljelyalan komiteassa tälle täyden tukensa 31. heinäkuuta 2013.

Komissiolla on samanlainen Koillis-Atlantin makrillikantojen hoitoa koskeva kiista Islannin kanssa, mutta se ei ole vielä toteuttanut toimenpiteitä siihen liittyen. Komissio on kuitenkin nyt aloittanut valmistelut kauppatoimenpiteiden toteuttamiseksi myös tässä tapauksessa.

Lisätietoja

Lokakuussa 2012 annetulla neuvoston ja Euroopan parlamentin asetuksella (EU) N:o 1026/2012 komissio valtuutetaan toteuttamaan toimenpiteitä kestämättömän kalastuksen sallivia maita vastaan.

Yhteyshenkilöt:

Oliver Drewes (+32-2) 299 24 21

Lone Mikkelsen (+32-2) 296 05 67


Side Bar