Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. august 2013

Komisjon võttis kaubandusmeetmed Fääri saarte vastu, et kaitsta atlandi-skandinaavia heeringa varusid

Euroopa Komisjon võttis täna vastu meetmepaketi, et teha lõpp Fääri saarte kontrolli all harrastatavale ülemäärasele heeringapüügile. Meetmetega keelatakse Fääri saarte kontrolli all atlandi-skandinaavia varudest püütud heeringa ja makrelli, samuti sellisest kalast valmistatud või sellist kala sisaldavate toodete import. Meetmed hõlmavad ka piiranguid ELi sadamate kasutamisele kalalaevade poolt, millelt Fääri saarte kontrolli all püütakse atlandi-skandinaavia heeringat ja makrelli. See tähendab, et mõnel Fääri saarte laeval ei ole lubatud siseneda ELi sadamatesse muidu kui ainult hädaolukorras.

Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki ütles: „Sellised meetmed on alati kõige viimane abinõu. Fääri saarte kalurid oleksid võinud ise lõpetada selle vastutustundetu kalapüügi, kuid ei teinud seda. Nüüd on kõigile selge, et EL kasutab kõiki oma käsutuses olevaid vahendeid, et tagada kalavarude pikaajaline säästlik majandamine.”

Meetmed jõustuvad seitse päeva pärast Euroopa Liidu Teatajas avaldamist.

Atlandi-skandinaavia heeringa varusid majandasid kuni 2013. aastani ühiselt Norra, Venemaa, Island, Fääri saared ja Euroopa Liit vastavalt ühiselt kokkulepitud pikaajalise majandamise kavale ja lubatud kogupüügi eelnevalt kindlaks määratud osamääradele. Paraku otsustasid Fääri saared 2013. aastal ühepoolselt väljuda sellest kokkuleppest ja kehtestasid endale ise püüginormi, mis oli nende jaoks varem kokkulepitud osamäärast üle kolme korra suurem.

Vaatamata kõigile komisjoni jõupingutustele lahendada küsimust läbirääkimistega ja korduvale meetmetega hoiatamisele keeldusid Fääri saarte kalurid vastutustundetut kalapüüki lõpetamast. Pärast kõigi muude vahendite äraproovimist otsustas komisjon kasutada kaubandusinstrumendiga temale pandud volitusi, et veenda Fääri saari andma oma panust kalavarude säilitamisse. Liikmesriigid avaldasid 31. juulil 2013 kalanduse ja vesiviljeluse korralduskomitees selget toetust nende meetmete võtmisele.

Samalaadne vaidlus käib ka Islandiga Kirde-Atlandi makrellivarude majandamise pärast, kuid komisjon ei ole sellega seoses veel meetmeid võtnud. Nüüd hakkab komisjon siiski ka seoses selle vaidlusega tegema ettevalmistusi kaubandusinstrumendi kohaldamiseks.

Lisateave

Nõukogu ja Euroopa Parlament kiitsid oktoobris 2012 heaks kaubandusinstrumendi (määrus (EL) Nr 1026/2012), millega komisjoni volitatakse võtma meetmeid riigi vastu, kes lubab mittesäästlikku kalapüüki.

Kontaktisikud :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar