Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. august 2013

Kommissionen vedtager handelsforanstaltninger over for Færøerne for at beskytte bestanden af atlanto-skandiske sild

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget en pakke med foranstaltninger for at imødegå Færøernes fortsatte ikkebæredygtige fiskeri af sild. Foranstaltningerne omfatter forbud mod import af sild og makrel fra de atlanto-skandiske bestande, der er fanget under Færøernes kontrol, samt fiskeprodukter, der indeholder eller er fremstillet af disse fisk. Foranstaltningerne omfatter også et forbud mod brug af EU-havne for fartøjer, der fisker i sild- og makrelbestande som er under Færøernes kontrol. Det betyder, at visse færøske fartøjer kun i nødstilfælde må lægge til i EU-havne.

Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, udtalte: "Pålæggelse af sådanne foranstaltninger er altid den allersidste udvej. De færøske myndigheder kunne have stoppet det ikkebæredygtige fiskeri, men valgte ikke at gøre det. Det er nu klart for alle, at EU er fast besluttet på at anvende alle tilgængelige redskaber for at beskytte bestandenes bæredygtighed på lang sigt."

Foranstaltningerne træder i kraft syv dage efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den atlanto-skandiske sildebestand blev indtil 2013 forvaltet af Norge, Rusland, Island, Færøerne og EU gennem en aftalt langsigtet forvaltningsplan og forud fastlagte andele af de samlede tilladte fangstmængder (TAC'erne). Men i 2013 besluttede Færøerne ensidigt at bryde ud af denne aftale og fastlægge deres egen kvote på over det tredobbelte af den tidligere aftalte andel.

På trods af Kommissionens bestræbelser på at finde en forhandlingsløsning og de gentagne advarsler om, at der kunne blive vedtaget foranstaltninger, nægtede Færøerne at stoppe deres ikkebæredygtige fiskeri af bestanden. Med alle andre muligheder udtømt besluttede Kommissionen at bruge de beføjelser, som handelsinstrumentet tillægger den. Foranstaltningerne fik klar støtte fra medlemsstaterne i Komitéen for Fiskeri og Akvakultur den 31. juli 2013.

Der foreligger en lignende strid med Island om forvaltningen af den nordøstatlantiske makrelbestand, men Kommissionen har endnu ikke vedtaget foranstaltninger i denne forbindelse. Kommissionen tager dog nu også de indledende skridt mod anvendelse af handelsinstrumentet i denne sag.

Yderligere oplysninger

Rådet og Europa-Parlamentet vedtog i oktober 2012 handelsinstrumentet (forordning (EU) nr. 1026/2012), som giver Kommissionen beføjelse til at vedtage foranstaltninger over for lande, der tillader ikkebæredygtigt fiskeri.

Kontaktpersoner :

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar