Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 20. srpna 2013

Komise přijala vůči Faerským ostrovům opatření v oblasti obchodu, aby chránila atlanticko-skandinávskou populaci sledě obecného

Evropská komise dnes přijala soubor opatření, která řeší pokračující neudržitelný rybolov sledě obecného plavidly Faerských ostrovů. Mezi opatření patří i celoevropský zákaz dovozu sledě obecného a makrely obecné pocházejících z atlantsko-skandinávských rybích populací ulovených pod kontrolou Faerských ostrovů. Zákaz se rovněž vztahuje na produkty rybolovu obsahující uvedené ryby nebo z nich vyrobené. K opatřením patří rovněž omezení přístupu plavidel lovících sledě a makrelu pod kontrolou Faerských ostrovů do přístavů EU. To znamená, že některá plavidla Faerských ostrovů nebudou smět kotvit v přístavech EU, s výjimkou případů nouze.

Evropská komisařka pro námořní záležitosti a rybolov Maria Damanakiová k tomu uvedla: „Podobná opatření se vždy ukládají jen v krajním případě. Faerské ostrovy mohly svůj neudržitelný rybolov zastavit, nicméně se rozhodly tak neučinit. Nyní je všem jasné, že EU je odhodlána využít všech prostředků, které má k dispozici, aby rybí populace z hlediska jejich udržitelnosti dlouhodobě chránila.“

Opatření vstoupí v platnost 7 dní po svém zveřejnění v Úředním věstníku.

Atlanticko-skandinávskou populaci sledě obecného řídily do roku 2013 společně Norsko, Rusko, Island, Faerské ostrovy a EU prostřednictvím schváleného dlouhodobého plánu řízení a předem stanovených podílů celkových přípustných odlovů (TAC). V roce 2013 se však Faerské ostrovy jednostranně rozhodly, že tuto dohodu poruší, a stanovily autonomní kvótu, která více než trojnásobně převyšuje jejich dříve dohodnutý podíl.

Navzdory maximálnímu úsilí Komise dospět jednáními k řešení a přes opakovaná upozornění na možné přijetí opatření odmítly Faerské ostrovy svůj neudržitelný rybolov dané populace ukončit. Po vyčerpání všech ostatních prostředků se Komise rozhodla využít pravomoci, kterými disponuje na základě nástroje na ochranu obchodu a která povedou Fearské ostrovy k tomu, aby se zapojily do ochrany rybích populací. Tato opatření členské státy jasně podpořily dne 31. července 2013 v rámci Výboru pro rybolov a akvakulturu.

I když podobný spor existuje také s Islandem ohledně řízení populace makrely obecné v severovýchodním Atlantiku, v tomto směru Komise dosud opatření nepřijala. I zde však v současné době podniká první kroky na uplatnění nástroje na ochranu obchodu.

Další informace

Rada a Evropský parlament přijaly v říjnu 2012 nástroj na ochranu obchodu (nařízení (EU) č. 1026/2012), který zmocňuje Komisi k přijetí opatření vůči zemím umožňujícím neudržitelný rybolov.

Kontaktní osoby:

Oliver Drewes (+32 22992421)

Lone Mikkelsen (+32 22960567)


Side Bar