Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 20 август 2013 г.

Комисията приема търговски мерки спрямо Фарьорските острови, за да защити запасите от атлантическо-скандинавска херинга

Днес Европейската комисия прие пакет от мерки в отговор на продължаващия неустойчив улов на херинга от страна на Фарьорските острови. Мерките включват забрана за вноса на херинга и скумрия от атлантическо-скандинавските запаси, уловени в контролирани от Фарьорските острови води, както и за вноса на рибни продукти, съдържащи или произведени от тези видове риба. Те предвиждат и ограничения за използването на пристанища на ЕС от плавателни съдове, извършващи улов на херинга и скумрия и плаващи под флага на Фарьорските острови. Това означава, че някои плавателни съдове от Фарьорските острови няма да имат право да акостират в пристанища на ЕС, освен в извънредни случаи.

Европейският комисар по въпросите на морското дело и рибарството Мария Даманаки каза: Подобни мерки се налагат винаги в краен случай. Фарьорските острови можеха да спрат неустойчивия си улов на риба, но не го направиха. Вече на всички е ясно, че ЕС е твърдо решен да използва всички средства, с които разполага, за да защити дългосрочната устойчивост на запасите“.

Мерките ще влязат в сила 7 дни след публикуването им в Официален вестник.

До 2013 г. запасите от атлантическо-скандинавска херинга се управляваха съвместно от Норвегия, Русия, Исландия, Фарьорските острови и ЕС чрез план за дългосрочно управление, за който бе постигната договореност, и чрез предварително определени квоти за общ допустим улов. През 2013 г. обаче Фарьорските острови едностранно решиха да напуснат това споразумение и определиха собствена квота, която превишаваше повече от три пъти предишната.

Въпреки настойчивите усилия на Комисията за намиране на решение чрез преговори и нейните неколкократни предупреждения, че могат да бъдат предприети мерки във връзка с това решение, Фарьорските острови отказаха да прекратят неустойчивия улов на тези рибни запаси. След като изчерпа всички други възможности, Комисията реши да използва дадените ѝ от търговския инструмент правомощия, за да насърчи Фарьорските острови да допринесат за опазването на рибните запаси. Горепосочените мерки бяха категорично подкрепени от страните членки в Комитета по рибарство и аквакултури на 31 юли 2013 г.

Въпреки че съществува подобен спор с Исландия относно управлението на запасите от скумрия в североизточната част на Атлантическия океан, Комисията все още не е предприела мерки по този въпрос. В момента обаче тя прави първи стъпки към прилагане на търговския инструмент и в този случай.

За повече информация:

През октомври 2012 г. Съветът и Европейският парламент приеха търговския инструмент (Регламент (ЕС) № 1026/2012), даващ правомощия на Комисията да предприема мерки срещу страни, позволяващи неустойчив риболов.

За контакти:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar