Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 20 augusti 2013

Inget blod till cancertumörer: kommissionen delar ut det 50:e forskningsstipendiet för europeisk forskarutbildning inom näringslivet till projektet Vampire

EU-kommissionen delar i dag ut sitt 50:e forskningsstipendium för europeisk forskarutbildning inom näringslivet. Stipendiet på 1,5 miljoner euro går till forskning om nya antikroppar som förstör en tumörs blodkärl och utplånar tumören. Projektet Vampire (Vascular Antibody-Mediated Pharmaceutically Induced Tumour Resection) leds av universitetet i Birmingham i Storbritannien och SomantiX, ett nederländskt bioteknikföretag i Utrecht. Forskningen stöds av associerade europeiska universitet, företag och forskningscenter, bl.a. den schweiziska tekniska högskolan ETH i Zürich och den ideella organisationen Cancer Research UK. Forskningsstipendierna är inriktade på projekt som för samman näringslivs- och universitetspartner från två olika länder.

– Jag är verkligen glad att vi har nått så långt med den europeiska forskarutbildningen inom näringslivet, och detta partnerskap för att bekämpa cancer är säkert det bästa exemplet på den typ av sektorsövergripande samarbete som vi vill uppmuntra. Den europeiska forskarutbildningen inom näringslivet är en utmärkt illustration av vilket mervärde EU-investeringar kan ge. Vi bidrar till hög kvalitet, innovation och konkurrenskraft genom att bygga broar mellan universiteten, forskningen och näringslivet, säger utbildningskommissionär Androulla Vassiliou.

– Stipendierna för europeisk forskarutbildning inom näringslivet behövs verkligen i samhället. De gör att medicinskt och ekonomiskt betydelsefull forskning kan gå vidare samtidigt som vi utbildar nästa generation av ledande forskare i näringslivet, säger projektledaren professor Roy Bicknell från Birmingham.

Den europeiska forskarutbildningen inom näringslivet lanserades som ett pilotprojekt 2012 som en del av Marie Curie-åtgärderna, EU:s forskningsstipendier. Målet med den europeiska forskarutbildningen inom näringslivet är att ge doktorander yrkeserfarenhet från forskningsprojekt av hög kvalitet och att locka fler ungdomar till karriärer inom naturvetenskap.

För att ett projekt ska få finansiering via den europeiska forskarutbildningen inom näringslivet måste det föra samman ett företag och en universitetspartner från två olika länder. Det treåriga stipendiet ger forskare möjlighet att alternera mellan arbete i båda länderna, i universitetslaboratorier och på företag, och få handledning av mentorer både på universitetet och i den privata sektorn. I utbildningen ingår även andra färdigheter såsom entreprenörskap, kommunikation och förvaltning av immateriella rättigheter.

Dessa forskningsstipendier kommer att fortsätta att delas ut inom de omdöpta Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna som en del av EU:s nya program Horisont 2020 för forskning och innovation, som startar i januari nästa år.

Bakgrund

Marie Curie-åtgärderna ska främja forskningskarriärer i Europa och finansieringen kommer att förvaltas av EU-kommissionen. Sedan verksamheten startades 1996 har 60 000 forskare av nästan 130 olika nationaliteter fått stöd genom Marie Curie-åtgärderna. Mer än hälften av den forskning som får stöd genom programmet är inriktad på samhälleliga utmaningar såsom hälsa, klimatförändring och energiförsörjning. 37 % av de forskare som fått medel via programmet är kvinnor, och små och medelstora företag utgör mer än hälften av alla deltagande företag. Budgeten för Marie Curie-åtgärderna är 4,7 miljarder euro under perioden 2007–2013.

De nya Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna kommer att bli det viktigaste EU-programmet för att stödja doktorsutbildning av hög kvalitet. Under åren 2014–2020 kommer Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna att tillhandahålla stipendier för 25 000 doktorandforskare i form av europeisk forskarutbildning inom näringslivet, gemensamma doktorat (där flera universitet medverkar) och annan högkvalitativ forskningsutbildning. Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna kommer att prioritera utbildning där forskning kombineras med andra färdigheter som maximerar anställbarheten, t.ex. expertkunskaper om ledarskap, företagande och kommunikation. Europaparlamentet och medlemsländerna kom nyligen överens om att 8 % av den totala budgeten för Horisont 2020 ska anslås för Marie Skłodowska-Curie-åtgärderna. EU-institutionerna har dock inte antagit detta beslut formellt ännu.

Mer information:

EU-kommissionen: Utbildning

Androulla Vassilious webbsida

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar