Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 20. avgusta 2013

Komisija podelila 50. štipendijo evropskega industrijskega doktorskega programa za raziskave VAMPIRE o onemogočanju preskrbe rakavih celic s krvjo

Evropska komisija je podelila 50. štipendijo iz evropskega industrijskega doktorskega programa (EID). Raziskavam o novih protitelesih, ki uničijo krvne žile tumorja in s tem tudi tumor, je namenila 1,5 milijona evrov nepovratnih sredstev. Tako imenovani projekt VAMPIRE (resekcija vaskularnega tumorja z zdravili, ki vsebujejo protitelesa) vodita Univerza v Birminghamu v Združenem kraljestvu in Somantix, nizozemska biotehnološka družba s sedežem v Utrechtu. Raziskave podpirajo pridružene evropske univerze, podjetja in raziskovalni centri, vključno s švicarsko naravoslovno in tehnološko univerzo ETH v Zürichu ter Cancer Research, dobrodelno ustanovo za raziskave raka Združenega kraljestva. Evropski industrijski doktorski program je namenjen projektom, ki povezujejo gospodarske in akademske partnerje iz dveh držav.

Evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade Androulla Vassiliou je dejala: „Veseli me, da smo z evropskim industrijskim doktorskim programom dosegli ta mejnik — to partnerstvo v boju proti raku je prav gotovo najboljši primer medsektorskega sodelovanja, ki ga želimo spodbujati. EID odlično ponazarja, kako naložbe v povezovanje med akademskimi in raziskovalnimi ustanovami ter podjetji ustvarjajo dodano vrednost za odličnost, inovativnost in konkurenčnost v EU.“

Profesor Roy Bicknell, ki bo vodil projekt iz Birminghama, je dejal: Evropski industrijski doktorski program je zelo pomemben za družbo. Omogoča izvedbo zdravstveno in ekonomsko pomembnih raziskav ter hkrati izpopolnjevanje naslednje generacije vodilnih znanstvenikov v gospodarstvu.“

Evropski industrijski doktorski program se je začel kot pilotni projekt leta 2012 v okviru evropskega programa štipendij za raziskovalno delo Dejavnosti Marie Curie (MCA). Cilj programa je omogočiti doktorskim kandidatom poklicne izkušnje v odličnih raziskovalnih projektih ter več mladih pritegniti v znanstvene poklice.

Finančno podporo programa dobijo projekti, ki povežejo eno podjetje z enim akademskim partnerjem iz dveh različnih držav. Triletna štipendija programa EID raziskovalcem omogoča, da lahko izmenično delajo v obeh državah, v univerzitetnih laboratorijih in v podjetju, pod mentorstvom strokovnjakov iz zasebnega sektorja in univerze. Izobraževanje vključuje znanja in spretnosti, ki niso povezana z znanostjo, kot so podjetništvo, komunikacija in upravljanje intelektualne lastnine.

Štipendije EID bo nadaljeval tudi preimenovani program Dejavnosti Marie Skłodowska-Curie, ki se bo začel januarja naslednje leto kot del novega programa Obzorje 2020 za raziskave in inovacije.

Osnovne informacije

Dejavnosti Marie Curie uveljavljajo raziskovalno delo v Evropi in se financirajo s sredstvi Evropske komisije. Od leta 1996 do konca leta 2013 bodo v okviru programa Dejavnosti Marie Curie podprli 60 000 raziskovalcev skoraj 130 različnih narodnosti. Več kot polovica raziskav, ki jih financira program, je namenjenih družbenim izzivom, kot so zdravje, podnebne spremembe in pomanjkanje energije. 37 % raziskovalcev, ki se financirajo v okviru programa, so ženske, mala in srednje velika podjetja (MSP) pa predstavljajo več kot polovico vseh sodelujočih podjetij. Proračun za Dejavnosti Marie Curie v obdobju 2007–2013 znaša 4,7 milijarde evrov.

Nov program Dejavnosti Marie Skłodowska-Curie (MSCA) bo postal glavni program EU za podporo odličnim doktorskim študijskim programom. V obdobju 2014–2020 bo program MSCA zagotovil 25 000 štipendij za raziskovalce v obliki evropskega industrijskega doktorskega programa, skupnih doktorskih programov (ki vključujejo več univerz), in drugega visokokakovostnega raziskovalnega izpopolnjevanja. V programu MSCA bo poudarek na izpopolnjevanju, ki povezuje raziskovalno delo s praktičnimi znanji, kot so poslovodenje, podjetništvo ter komunikacija, in s tem povečuje zaposljivost. Evropski parlament in države članice so se pred kratkim dogovorili, da bodo programu MSCA namenili 8 % celotnega proračuna za program Obzorja 2020. Sklep morajo evropske institucije še formalno potrditi.

Več informacij

Evropska komisija: Izobraževanje in usposabljanje

Spletišče komisarke Androulle Vassiliou

Komisarka Androulla Vassiliou na Twitterju @VassiliouEU

Kontakt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar