Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 20 augustus 2013

50e "European Industrial Doctorate"-beurs voor Vampire-onderzoek om bloedtoevoer naar tumoren te blokkeren

Vandaag kent de Europese Commissie de 50e onderzoeksbeurs toe in het kader van het "European Industrial Doctorate" (Europees doctoraat voor het bedrijfsleven, EID). De beurs van 1,5 miljoen euro dient voor onderzoek naar nieuwe antilichamen die de bloedvaten van een tumor vernietigen en de tumor kapotmaken. Het zogenaamde Vampire-project ("Vascular Antibody-Mediated Pharmaceutically Induced tumour Resection", vasculaire antilichaamgemedieerde tumorresectie door medicijnen) staat onder leiding van de Universiteit van Birmingham in het Verenigd Koninkrijk en het Nederlandse biotechbedrijf SomantiX uit Utrecht. Het onderzoek wordt gesteund door geassocieerde Europese universiteiten, bedrijven en onderzoekscentra, waaronder de Zwitserse universiteit voor wetenschap en technologie ETH Zurich en de liefdadigheidsinstelling Cancer Research UK. EID-beurzen gaan naar projecten die het bedrijfsleven en de academische wereld uit twee landen samenbrengen.

Androulla Vassiliou, EU-commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, zei hierover: "Ik ben opgetogen dat we met het 'European Industrial Doctorate' deze mijlpaal hebben bereikt – deze samenwerking tegen kanker is toch het beste voorbeeld van de soort sectoroverschrijdende samenwerking die we willen aanmoedigen. Het EID illustreert uitstekend dat EU-investeringen kunnen bijdragen tot topprestaties, innovatie en concurrentievermogen door bruggen te slaan tussen academici, onderzoekers en bedrijven."

Professor Roy Bicknell, die vanuit Birmingham de leiding heeft over het project, verklaarde: "Het EID beantwoordt aan een grote behoefte in onze samenleving. Dankzij het EID kan medisch en economisch belangrijk onderzoek vooruitgang boeken en wordt tegelijkertijd de volgende generatie topwetenschappers voor het bedrijfsleven opgeleid."

Het in 2012 als proefproject gelanceerde "European Industrial Doctorate" is een van de Marie Curie-acties (MCA) waarmee de EU onderzoek financiert. Het EID wil promovendi beroepservaring in toponderzoeksprojecten laten opdoen en meer jonge mensen doen kiezen voor een onderzoeksloopbaan.

Om voor financiering in aanmerking te komen, moet een project een partner uit het bedrijfsleven en een partner uit de academische wereld uit twee landen samenbrengen. Met de beurs van drie jaar kunnen onderzoekers afwisselend werkzaamheden verrichten in de twee landen, in universiteitslabo's en bedrijven, onder begeleiding van mentors uit de particuliere sector en de universiteit. In de opleiding komen ook niet-wetenschappelijke vaardigheden aan bod zoals ondernemerschap, communicatie en beheer van intellectuele eigendom.

De EID-beurzen blijven bestaan in het kader van de herdoopte Marie Skłodowska-Curie-acties, die een onderdeel vormen van het nieuwe Horizon 2020-programma voor onderzoek en innovatie, dat in januari 2014 van start gaat.

Achtergrond

De Marie Curie- acties stimuleren wetenschappelijke loopbanen in Europa met financiering die door de Europese Commissie wordt beheerd. Eind 2013 zullen de Marie Curie-acties sinds 1996 zo'n 60 000 onderzoekers van bijna 130 nationaliteiten hebben ondersteund. Meer dan de helft van het gefinancierde onderzoek is gewijd aan maatschappelijke uitdagingen zoals gezondheid, klimaatverandering en energieschaarste. Vrouwen vertegenwoordigen 37 % van de gefinancierde onderzoekers en het midden- en kleinbedrijf (mkb) is goed voor meer dan de helft van de deelnemende bedrijven. De begroting voor de periode 2007-2013 voor de Marie Curie-acties bedraagt 4,7 miljard euro.

De nieuwe Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA) worden het belangrijkste EU-programma ter ondersteuning van topdoctoraatsopleidingen. In de periode 2014-2020 zullen aan 25 000 promovendi beurzen worden toegekend in het kader van een "European Industrial Doctorate", gezamenlijke doctoraten (met meerdere betrokken universiteiten) en andere onderzoeksopleidingen van grote kwaliteit. De MSCA zullen de klemtoon leggen op opleidingen waarin onderzoek wordt gecombineerd met andere vaardigheden die de inzetbaarheid van een onderzoeker vergroten, zoals management, ondernemerschap en communicatie. Het Europees Parlement en de lidstaten zijn onlangs overeengekomen dat 8 % van de totale Horizon 2020-begroting naar de MSCA zal gaan. De Europese instellingen moeten hierover echter nog een formeel besluit vaststellen.

Meer informatie

Europese Commissie: Onderwijs en opleiding (in het Engels)

Website van Androulla Vassiliou

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar