Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 20. augustā

Komisija piešķir piecdesmito Eiropas lietišķās ievirzes doktorantūras grantu pētījumu projektam VAMPIRE, kura mērķis ir apturēt vēža apasiņošanu

Šodien Eiropas Komisija piešķir savu piecdesmito grantu pētījumiem Eiropas lietišķās ievirzes doktorantūras (EID) ietvaros. Grants 1,5 miljonu eiro vērtībā ir paredzēts jaunu antivielu pētījumiem, kas iznīcinās vēža asinsvadus un pašu audzēju. Tā saukto projektu vampire (“Vascular Antibody-Mediate d Pharmaceutically Induced tumour Resection” vai “Audzēja rezekcija asinsvadu līmenī, pateicoties antivielu transportētām aktīvām vielām) īsteno Birmingemas Universitāte Apvienotajā Karalistē un biotehnoloģiju uzņēmums “SomantiX” Utrehtā (Nīderlande). Šos pētījumus atbalsta asociētās Eiropas universitātes, uzņēmumi un pētniecības centri, tostarp Federālā Politehniskā skola Cīrihē (ETH) un labdarības organizācija “Cancer Research” Apvienotajā Karalistē. Šī EID shēma ir paredzēta projektiem, kas apvieno uzņēmumus un akadēmiskos partnerus divās valstīs.

Izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu norādīja: “Esmu gandarīta, ka mēs esam sasnieguši šo pagrieziena punktu Eiropas lietišķās ievirzes doktorantūrā. Šī partnerība cīņai pret vēzi ir labs piemērs starpnozaru sadarbībai, kuru vēlamies sekmēt. Labāku piemēru būtu grūti atrast. EID lieliski parāda, kādu pievienoto vērtību ES ieguldījumi, veidojot saikni starp akadēmiskajām aprindām, pētniecības organizācijām un uzņēmumiem, var sniegt izcilībai, inovācijai un konkurētspējai.”

Profesors Rojs Biknels, kurš vada šo projektu no Birmingemas: Eiropas lietišķās ievirzes doktorantūra sabiedrībai ir ļoti vajadzīga. Tā ļauj attīstīt medicīniski un ekonomiski nozīmīgus pētījumus, tajā pašā laikā sagatavojot nākamo vadošo zinātnieku paaudzi, kas darbosies uzņēmumos.

Eiropas lietišķās ievirzes doktorantūru atbilstīgi Marijas Kirī vārda nosauktajām darbībām (MKD), kas ir Eiropas pētniecības stipendiju programma, izveidoja kā izmēģinājuma projektu 2012. gadā. Šīs EID shēmas mērķis ir gādāt par doktorantu profesionālo pieredzi izcilos pētniecības projektos, kā arī vairāk jauniešu piesaistīt zinātnieka karjerai.

Lai varētu pretendēt uz EID finansējumu, projektā ir jāiesaistās vienam uzņēmumam un vienam akadēmisko aprindu partnerim no divām valstīm. Eiropas lietišķās ievirzes doktorantūras trīs gadu grants dod pētniekiem iespēju pārmaiņus strādāt divās valstīs, augstskolu laboratorijās un uzņēmumu telpās un privātā sektora un augstskolas mentoru vadībā. Studiju programmā ir arī ar zinātni nesaistītu prasmju apguve, tādu kā uzņēmējdarbība, komunikācija un intelektuālā īpašuma pārvaldība.

EID grantus piešķirs arī turpmāk atbilstīgi pārdēvētajām Marijas Sklodovskas-Kirī darbībām un atbilstīgi jaunajai ES pētniecības un inovācijas programmai “Apvārsnis 2020”, kas sāk darbību nākamā gada janvārī.

Vispārīga informācija

Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības veicina zinātnieku darbu Eiropā, pateicoties finansējumam, ko pārvalda Eiropas Komisija. Laikā no 1996. gada līdz 2013. gada beigām atbalstu saskaņā ar Marijas Kirī vārdā nosauktajām darbībām būs saņēmuši aptuveni 130 dažādu tautību pētnieki, kuru kopējais skaits sasniedz 60 000. Vairāk nekā puse programmas ietvaros īstenoto pētniecības projektu ir veltīti sabiedriskiem jautājumiem, tādiem kā veselības aizsardzība, klimata pārmaiņas un energoresursu nepietiekamība. 37 % no šīs programmas finansēto pētnieku ir sievietes, un mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) veido vairāk nekā pusi no visiem iesaistītajiem uzņēmumiem. Marijas Kirī vārdā nosaukto darbību budžets 2007.–2013. gadā ir 4,7 miljardi eiro.

Paredzams, ka jaunās Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības (MSKD) kļūs par galveno ES programmu izcilu doktorantūras studiju atbalstam. No 2014. līdz 2020. gadam MSKD ietvaros grantus piešķirs 25 000 doktorantiem studijām un pētījumiem Eiropas lietišķās ievirzes doktorantūrās, apvienotajās doktorantūrās (saistītas ar vairākām augstskolām), un citās augsta līmeņa zinātnieku sagatavošanas programmās. MSKD akcentēs mācības, kur pētījumi apvienoti ar citu tādu prasmju apguvi, kuras palielina nodarbinātības iespējas. Runa ir par vadības, uzņēmējdarbības un komunikācijas prasmēm. Eiropas Parlaments un dalībvalstis nesen vienojās, kas MSKD atvēlēs 8 % no kopējā pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” budžeta. Tomēr šāds lēmums vēl ir oficiāli jāpieņem ES iestādēm.

Sīkāka informācija

Eiropas Komisija: Izglītība un apmācība

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Sekojiet Andrulai Vasiliu tviterī: @VassiliouEU

Kontaktpersonas :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Tviteris: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar