Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 5.8.2013

Komissio myöntää 50. apurahan teollisuuden tohtorinkoulutusohjelmaan syöpäkasvaimen verensaannin estämistä tutkivalle VAMPIRE-hankkeelle

Euroopan komissio myöntää tänään 50. tutkimusapurahan eurooppalaisen teollisuuden tohtorinkoulutusohjelman (EID) puitteissa. Tämä 1,5 miljoonan euron apuraha annetaan tutkimukseen, joka koskee uusia vasta-aineita, jotka tuhoavat kasvaimen verisuonia ja hävittävät kasvaimen. Nk. VAMPIRE-hanketta (Vascular Antibody-Mediated Pharmaceutically Induced tumour Resection) johtaa Birminghamin yliopisto Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaihin, Utrechtiin sijoittautunut biotekniikan alan yritys SomantiX. Tutkimus saa tukea eurooppalaisilta korkeakouluilta, yrityksiltä ja tutkimuskeskuksilta, kuten sveitsiläiseltä tiede- ja teknologia-alan korkeakoululta ETH Zurichilta ja brittiläiseltä Cancer Research UK:lta. Eurooppalainen teollisuuden tohtorinkoulutusohjelma kohdentuu hankkeisiin, jotka yhdistävät yrityksiä ja akateemisia yhteistyökumppaneita kahdessa maassa.

”Olen tyytyväinen, että olemme saavuttaneet tämän virstanpylvään eurooppalaisessa teollisuuden tohtorinkoulutusohjelmassa – tällaisesta sektoreiden välisestä yhteistyöstä, johon haluamme kannustaa, ei voisi olla parempaa esimerkkiä kuin tämä syövän torjuntaan keskittynyt yhteistyökumppanuus”, totesi koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou. ”Eurooppalainen teollisuuden tohtorinkoulutusohjelma on erinomainen osoitus lisäarvosta, jota EU:n investoinneilla voidaan tuoda asiantuntemukseen, innovointiin ja kilpailukykyyn, kun rakennetaan siltoja tiede-, tutkimus- ja yritysmaailman välille”, hän jatkoi.

Eurooppalainen teollisuuden tohtorinkoulutusohjelma vastaa yhteiskunnan kannalta suureen tarpeeseen. Sen ansiosta lääketieteellisesti ja taloudellisesti merkittävä tutkimus voi edistyä ja samalla voidaan kouluttaa johtavien teollisten tutkijoiden seuraava sukupolvi", totesi hanketta Birminghamista johtava professori Roy Bicknell.

Eurooppalainen teollisuuden tohtorinkoulutusohjelma käynnistettiin pilottihankkeena vuonna 2012 osana Marie Curie -toimia, Euroopan tutkimusapurahaohjelmaa. Teollisuuden tohtorinkoulutusohjelman tavoitteena on antaa tohtorintutkintoa tekeville ammatillista kokemusta erinomaisissa tutkimushankkeissa ja houkutella lisää nuoria tutkimusalalle.

Jotta hankkeeseen voitaisiin myöntää rahoitusta EID:stä, siinä on oltava yksi yritys ja yksi akateeminen yhteistyökumppani kahdesta eri maasta. Kolmivuotinen EID-apuraha antaa tutkijoille mahdollisuuden työskennellä molemmissa maissa, korkeakoulun laboratoriossa ja yrityksen tiloissa sekä yksityissektorin että yliopiston nimeämien ohjaajien alaisuudessa. Koulutusohjelmaan sisältyy myös yrittäjyyden, viestinnän ja teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnoinnin kaltaisia taitoja.

EID-apurahat pysyvät Marie Skłodowska-Curie -toimien alaisuudessa osana EU:n uutta tutkimus- ja innovaatioalan Horisontti 2020 -ohjelmaa, joka käynnistyy ensi vuoden tammikuussa.

Tausta

Marie Curie -toimilla edistetään tutkijanuria Euroopassa komission hallinnoimalla rahoituksella. Vuodesta 1996 lähtien ja vuoden 2013 loppuun mennessä Marie Curie ‑toimista on saanut tukea 60 000 tutkijaa, jotka edustavat lähes 130:tä eri kansallisuutta. Yli puolet ohjelman puitteissa tuetusta tutkimuksesta koskee yhteiskunnallisia haasteita kuten terveyttä, ilmastonmuutosta ja energiavarojen niukkuutta. Ohjelmasta rahoitetuista tutkijoista 37 prosenttia on naisia, ja osallistuvista yrityksistä yli puolet on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Marie Curie -toimien budjetti vuosina 2007–2013 on 4,7 miljardia euroa.

Uusista Marie Skłodowska-Curie -toimista (MSCA) tulee EU:n tärkein ohjelma, jolla tuetaan korkealuokkaista tohtorikoulutusta. Vuosina 2014–2020 MSCA:sta annetaan apurahoja 25 000:lle tohtorintutkintoa suorittavalle tutkijalle eurooppalaisen teollisuuden tohtorinkoulutusohjelman, yhteisen tohtorinkoulutusohjelman (jossa on mukana useita korkeakouluja) ja muun korkealaatuisen tutkimuskoulutuksen muodossa. Marie Skłodowska-Curie -toimissa korostetaan koulutusta, jossa yhdistetään tutkimus- ja muita taitoja, joilla parannetaan työllistettävyyttä, kuten johtamis-, yrittäjyys- ja viestintäkoulutus. Euroopan parlamentti ja jäsenvaltiot sopivat hiljattain, että Marie Skłodowska-Curie -toimien osuus Horisontti 2020 -ohjelman kokonaisbudjetista on 8 prosenttia. Päätökselle on kuitenkin saatava vielä virallinen EU:n toimielinten hyväksyntä.

Lisätietoja

Euroopan komissio: Koulutus

Androulla Vassilioun verkkosivut

Androulla Vassiliou Twitterissä @VassiliouEU

Yhteyshenkilöt:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar