Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 20. august 2013

Euroopa Komisjon annab 50. toetuse Euroopa tööstusdoktorantuuri raames vähkkasvaja verre jõudmise takistamist uurivale projektile VAMPIRE

Euroopa Komisjon annab täna oma 50. teadustöö toetuse Euroopa tööstusdoktorantuuri (European Industrial Doctorate) raames. 1,5 miljoni euro suurune toetus antakse uuringule uute antikehade kohta, mis hävitavad kasvaja veresooned ja likvideerivad kasvaja. Projekti VAMPIRE („Vascular Antibody-Mediated Pharmaceutically Induced tumour Resection”) juhivad Birminghami Ülikool (Ühendkuningriik) ja SomantiX, Utrechtis asuv Madalmaade biotehnoloogiaettevõte. Neid teadusuuringuid toetavad Euroopa ülikoolid, ettevõtted ja uurimiskeskused, sealhulgas Šveitsi Riiklik Tehnikaülikool (ETH Zürich) ja Ühendkuningriigi heategevuslik vähiuuringute keskus (Cancer Research UK). Euroopa tööstusdoktorantuuri programm keskendub projektidele, mis ühendavad kahe riigi ettevõtteid ja teadusalase koostöö partnereid.

Euroopa Komisjoni hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou ütles: „Mul on hea meel, et oleme jõudnud Euroopa tööstusdoktorantuuri programmis sellise eesmärgini — valdkondadevahelise koostöö kohta, mida me soovime õhutada, ei ole paremat näidet kui see vähktõve vastu võitlemiseks moodustatud partnerlus. Euroopa tööstusdoktorantuuri programm on suurepärane näide ELi investeeringute abil loodavast lisandväärtusest tipptaseme, innovatsiooni ja konkurentsivõime osas, tugevdades sidemeid akadeemiliste, teadus- ja äriringkondade vahel.”

Professor Roy Bicknell, kes juhib seda projekti Birminghamist, ültes: „Euroopa tööstusdoktorantuuril on väga oluline ühiskondlik eesmärk. See võimaldab edendada meditsiiniliselt ja majanduslikult olulist uurimistööd ja samaaegselt koolitada järgmist põlvkonda juhtivaid tööstusspetsialiste.“

Euroopa tööstusdoktorantuuri programm käivitati katseprojektina 2012. aastal osana Euroopa teadusuuringute stipendiumiprogrammist Marie Curie meetmed. Euroopa tööstusdoktorantuuri programmi eesmärk on pakkuda doktorantidele kutsealaseid kogemusi tipptasemel uurimisprojektides ja ühtlasi õhutada rohkem noori inimesi teaduskarjääri tegema.

Et olla abikõlblik Euroopa tööstusdoktorantuuri programmi raames toetuse saamiseks, peab projekt viima kokku ühe ettevõtte ja ühe akadeemilise partneri kahes riigis. Euroopa tööstusdoktorantuuri programmi raames saadav kolmeaastane toetus võimaldab teadlastel töötada vaheldumisi mõlemas riigis, ülikoolide laborites ja äriruumides nii erasektori kui ka ülikoolide mentorite juhendamisel. Koolituse õppekava hõlmab ka selliseid teadustöö väliseid oskusi nagu ettevõtlus, kommunikatsioon ja intellektuaalomandi haldamine.

Euroopa tööstusdoktorantuuri programmi toetuste jagamist jätkatakse Marie Skłodowska-Curie meetmete nime all, mis moodustavad osa järgmise aasta jaanuaris algavast ELi uuest teadusuuringute ja innovatsiooni programmist „Horisont 2020”.

Taust

Marie Curie meetmetega edendatakse teadustegevust Euroopas ning nende rahastamist haldab Euroopa Komisjon. Alates 1996. aastast kuni 2013. aasta lõpuni on Marie Curie meetmete kaudu saanud toetust 60 000 teadlast ligikaudu 130 eri rahvusest. Enam kui pooled programmi raames toetust saanud teadustöödest on pühendatud sellistele olulistele ühiskondlikele probleemidele nagu tervis, kliimamuutused ja energianappus. 37 % programmi kaudu rahastatud teadlastest on naised ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) moodustavad üle poole programmis osalevatest ettevõtetest. Marie Curie meetmete eelarve aastateks 2007-2013 on 4,7 miljardit eurot.

Uutest Marie Skłodowska-Curie meetmetest saab peamine ELi programm, mille alusel toetatakse tipptasemel doktoriõpet. Ajavahemikul 2014-2020 on nimetatud meetmete eesmärgiks anda abi 25 000 doktorandile Euroopa tööstusdoktorantuuri, ühisdoktorantuuri (millega on seotud mitu ülikooli) ja muu kõrgetasemelise teadustööalase väljaõppe vormis. Nende meetmete puhul pannakse rõhku koolitusele, mis ühendab teadustöö teiste oskustega, et suurendada tööalast konkurentsivõimet, näiteks juhtimise, ettevõtluse ja kommunikatsiooni alane koolitus. Euroopa Parlament ja liikmesriigid leppisid hiljuti kokku, et need meetmed moodustavad 8 % kogu programmi „Horisont 2020” eelarvest. Käesoleva otsuse peavad veel ametlikult heaks kiitma Euroopa Liidu institutsioonid.

Lisateave

Euroopa Komisjon: Haridus ja koolitus

Androulla Vassiliou veebisait

Androulla Vassiliou Twitteris: @VassiliouEU

Contacts :

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar