Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 20 Αυγούστου 2013

Η Επιτροπή απονέμει την 50ή υποτροφία ευρωπαϊκού βιομηχανικού διδακτορικού στην έρευνα VAMPIRE για την αντιμετώπιση της τροφοδότησης των καρκινικών όγκων με αίμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμει σήμερα την 50η ερευνητική υποτροφία στον τομέα του ευρωπαϊκού βιομηχανικού διδακτορικού (EID). Η υποτροφία ύψους 1,5 εκατ. ευρώ δίδεται στην έρευνα σχετικά με νέα αντισώματα που καταστρέφουν τα αιμοφόρα αγγεία του όγκου και εξαλείφουν τον καρκίνο. Το λεγόμενο σχέδιο VAMPIRE («Vascular Antibody-Mediated Pharmaceutically Induced tumour Resection» (φαρμακευτική αφαίρεση αγγειακών όγκων μέσω αντισωμάτων) υλοποιείται υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου του Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου και της SomantiX, μιας ολλανδικής εταιρείας βιοτεχνολογίας με έδρα στην Ουτρέχτη. Η έρευνα υποστηρίζεται από συναφή ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, εταιρείες και ερευνητικά κέντρα, μεταξύ άλλων και το Ελβετικό Πανεπιστήμιο επισήμης και Τεχνολογίας (ETH) της Ζυρίχης και το φιλανθρωπικό κέντρο έρευνας για τον καρκίνο (Cancer Research) του Ηνωμένου Βασιλείο. Το ευρωπαϊκό βιομηχανικό διδακτορικό αφορά έργα στα οποία συμμετέχουν επιχειρηματικοί και ακαδημαϊκοί εταίροι από δύο χώρες.

Η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας, δήλωσε: «Διαπιστώνω με ικανοποίηση ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ορόσημο με το ευρωπαϊκό βιομηχανικό διδακτορικό — και δεν θα μπορούσε σίγουρα να υπάρξει καλύτερο παράδειγμα του είδους της διατομεακής συνεργασίας που επιθυμούμε να ενθαρρύνουμε από αυτή την εταιρική σχέση για την καταπολέμηση του καρκίνου. Το ευρωπαϊκό βιομηχανικό διδακτορικό αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα της προστιθέμενης αξίας που μπορεί να προσφέρει η επένδυση της ΕΕ στην αριστεία, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα με την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των πανεπιστημίων, της έρευνας και των επιχειρήσεων».

Ο καθηγητής κ. Roy Bicknell, ο οποίος θα ηγείται του προγράμματος από το Birmingham, δήλωσε: «Το ευρωπαϊκό βιομηχανικό διδακτορικό εξυπηρετεί μια μεγάλη ανάγκη της κοινωνίας. Επιτρέπει την προώθηση σημαντικής, από ιατρική και οικονομική σκοπιά, έρευνας, ενώ, παράλληλα, συμβάλλει στην κατάρτιση της νέας γενιάς κορυφαίων επιστημόνων που απασχολούνται από τη βιομηχανία

Tο ευρωπαϊκό βιομηχανικό διδακτορικό ξεκίνησε ως πιλοτικό σχέδιο το 2012 στο πλαίσιο δράσεων Μαρία Κιουρί (MCA), του ευρωπαϊκού ευρευνητικού προγράμματος συνεργασίας. Στόχος του ευρωπαϊκού βιομηχανικού διδακτορικού είναι να προσφέρει σε υποψήφιους επαγγελματική πείρα σε ερευνητικά έργα εξαιρετικής ποιότητας, αλλά και να προσελκύσει περισσότερους νέους ανθρώπους στην επιστημονική σταδιοδρομία.

Για να είναι επιλέξιμο ένα σχέδιο για χρηματοδότηση μέσω του EID, πρέπει να συμμετέχουν σε αυτό ένας επιχειρηματικός και ένας ακαδημαϊκός εταίρος από δύο χώρες. Η τριετής υποτροφία EID επιτρέπει στους ερευνητές να εργάζονται και στις δύο χώρες, σε πανεπιστημιακά εργαστήρια και σε επιχειρήσεις, υπό την καθοδήγηση υπευθύνων που τους εποπτεύουν από τον ιδιωτικό τομέα και από τον πανεπιστήμιο. Το πρόγραμμα της κατάρτισης περιλαμβάνει μη επιστημονικές δεξιότητες όπως επιχειρητικότητα, επικοινωνία και διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Οι υποτροφίες EID θα διατηρηθούν στο πλαίσιο των δράσεων με τη νέα ονομασία Marie Skłodowska-Curie στο πλαίσιο του νέου προγράμματος της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία, που θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

Ιστορικό

Οι δράσεις Μαρία Κιουρί προωθούν την επιστημονική σταδιοδρομία στην Ευρώπη με κονδύλια τα οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι το τέλος του 2013, οι δράσεις Μαρία Κιουρί θα έχουν υποστηρίξει, από το 1996, 60 000 ερευνητές 130 περίπου διαφορετικών εθνικοτήτων. Περισσότερες από τις μισές έρευνες που υποστηρίχτηκαν μέσω του προγράμματος αφορούσαν κοινωνικές προκλήσεις, όπως η υγεία, η κλιματική αλλαγή και οι ενεργειακές ελλείψεις. Το 37 % των ερευνητών που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος είναι γυναίκες και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το ήμισυ όλων των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός για τις δράσεις Marie Curie ανέρχεται σε 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2007-2013.

Οι νέες δράσεις Marie Skłodowska-Curie θα αποτελούν το κύριο πρόγραμμα της ΕΕ για την στήριξη της αριστείας στην κατάρτιση διδακτορικού επιπέδου. Κατά την περίοδο 2014-2020 οι δράσεις Marie Curie θα χορηγήσουν υποτροφίες σε 25 000 ερευνητές διδακτορικού με τη μορφή ευρωπαϊκών βιομηχανικών διδακτορικών, κοινών διδακτορικών διατριβών (που αφορούν αρκετά πανεπιστήμια), και άλλα είδη υψηλής ποιότητας κατάρτισης στον χώρο της έρευνας. Οι δράσεις Marie Curie θα δίνουν έμφαση στην κατάρτιση, η οποία να συνδυάζει την έρευνα με άλλες δεξιότητες που μεγιστοποιούν την απασχολησιμότητα όπως η διαχείριση, την επιχειρηματικότητα και την επικοινωνία εμπειρογνωμοσύνη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη συμφώνησαν πρόσφατα οι δράσεις Marie Curie θα αντιπροσωπεύουν το 8 % του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Ωστόσο, αυτή η απόφαση πρέπει να εγκριθεί επίσημα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

Περισσότερες πληροφορίες

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Εκπαίδευση και κατάρτιση 

Δικτυακός τόπος της κ. Ανδρούλλας Βασιλείου

Ακολουθήστε την κ. Ανδρούλλα Βασιλείου στο Twitter @VassiliouEU

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)· Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar