Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 20. august 2013

Kommissionen uddeler det 50. europæiske erhvervs-ph.d.-stipendium til VAMPIRE-forskning i udryddelse af kræfts blodtilførsel

Kommissionen uddeler i dag det 50. europæiske erhvervs-ph.d.-forskningsstipendium (EID). Stipendiet på 1,5 mio. EUR er til forskning i nye antistoffer, der vil ødelægge en tumors blodkar og udrydde tumoren. Det såkaldte VAMPIRE-projekt ("Vascular Antibody-Mediated Pharmaceutically Induced tumour Resection") ledes af Birmingham universitet i Det Forenede Kongerige og SomantiX, et nederlandsk bioteknologisk firma fra Utrecht. Forskningen støttes af forskellige europæiske universiteter, virksomheder og forskningscentre, herunder det schweiziske videnskabs- og teknologiuniversitet ETH Zürich og velgørenhedsorganisationen Cancer Research UK. EID-ordningen er målrettet mod projekter, som bringer forretningspartnere og akademiske partnere fra to lande sammen.

Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, udtalte: "Jeg er begejstret for, at vi har nået så langt med den europæiske erhvervs-ph.d.-ordning — og der kan bestemt ikke være noget bedre eksempel på den slags tværsektorielle samarbejder, som vi ønsker at fremme, end dette partnerskab for at bekæmpe kræft. EID er et fortrinligt eksempel på den merværdi, som EU-investeringer kan give i form af ekspertise, innovation og konkurrencedygtighed ved at bygge broer mellem den akademiske verden, forskning og erhvervslivet."

Professor Roy Bicknell, som skal lede projektet fra Birmingham, sagde: "De europæiske erhvervs-ph.d.'er opfylder et stort samfundsbehov. De muliggør fremskridt inden for medicinsk og økonomisk vigtig forskning, samtidig med at den næste generation af ledende erhvervsforskere oplæres

Den europæiske erhvervs-ph.d.-ordning blev søsat som et pilotprojekt i 2012 som led i Marie Curie-aktionerne (MCA) — det europæiske forskningstipendiumsprogram. Formålet med EID-ordningen er at give ph.d.-studerende erhvervserfaring i forbindelse med fremragende forskningsprojekter samt at tiltrække flere unge til videnskabelige karrierer.

Projektet skal bringe en forretningspartner og en akademisk partner sammen fra to lande for at være berettiget til støtte under EID-ordningen. Det treårige EID-stipendium giver forskerne mulighed for at veksle mellem arbejde i begge lande, i universitetslaboratorier og virksomheders faciliteter samt under tilsyn af mentorer fra den private sektor og universitetet. Studieordningen for undervisningen omfatter ikke-videnskabelige færdigheder såsom iværksætteri, kommunikation og forvaltning af intellektuelle ejendomsrettigheder.

EID-stipendierne vil blive fastholdt under de omdøbte Marie Skłodowska-Curie-aktioner som led i det nye Horisont 2020-program for forskning og innovation, der starter i januar næste år.

Baggrund

Marie Curie-aktionerne fremmer forskningskarrierer i Europa med midler forvaltet af Europa-Kommissionen. Ved udgangen af 2013 vil Marie Curie-aktioner have støttet 60 000 forskere med næsten 130 forskellige nationaliteter siden 1996. Over halvdelen af den forskning, der støttes gennem programmet, vedrører samfundsmæssige udfordringer som f.eks. sundhed, klimaforandringer og energimangel. 37 % af de forskere, der er støttet gennem programmet, er kvinder, og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) udgør mere end halvdelen af alle de deltagende virksomheder. Budgettet for Marie Curie-aktionerne er 4,7 mia. EUR i perioden 2007-2013.

De nye Marie Skłodowska-Curie-aktioner (MSCA) vil være det vigtigste EU-program til støtte af fremragende uddannelse af ph.d.er. I 2014-2020 vil MSCA udbyder stipendier til 25 000 ph.d.-forskere i form af europæiske erhvervsph.d.er, fælles ph.d.er (der involverer adskillige universiteter) og anden højkvalitetsforskeruddannelse. MSCA vil lægge vægt på uddannelse, som kombinerer forskning med andre færdigheder, der forøger arbejdsegnetheden mest muligt, såsom ledelse, iværksætteri og ekspertise i kommunikation. Europa-Parlamentet og medlemsstaterne vedtog fornyligt, at MSCA skal udgøre 8 % af det samlede Horisont 2020-budget. Denne beslutning skal dog stadig vedtages formelt af EU-institutionerne.

Yderligere oplysninger

Europa-Kommissionen: uddannelse og erhvervsuddannelse

Androulla Vassilious websted

Følg Androulla Vassiliou på Twitter: @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar