Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 20. srpna 2013

Komise udělí již padesátý grant evropského průmyslového doktorátu, tentokrát projektu VAMPIRE na výzkum zamezení zásobování rakovinných buněk krví

Evropská komise dnes udělí svůj padesátý výzkumný grant evropského průmyslového doktorátu (EID). Tento grant ve výši 1,5 milionu EUR je určen na výzkum nových protilátek, které zničí cévy zásobující nádor, a tím ho zahubí. Projekt „VAMPIRE“ (resekce nádorů v krevních cévách prováděná farmaceuticky prostřednictvím protilátek – „Vascular Antibody-Mediated Pharmaceutically Induced tumour Resection“) probíhá pod vedením univerzity v Birminghamu ve Spojeném království a nizozemské biotechnologické společnosti SomantiX se sídlem v Utrechtu. Výzkum je realizován za podpory spřízněných evropských univerzit, společností a výzkumných středisek, včetně švýcarské polytechnické univerzity (ETH) v Curychu a charitativní organizace pro výzkum rakoviny ve Spojeném království. Program EID se zaměřuje na projekty propojující podniky a akademické partnery ve dvou zemích.

Komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou k tomu uvedla: „Mám obrovskou radost, že jsme v případě evropského průmyslového doktorátu dosáhli takového čísla – a zajisté neexistuje lepší příklad mezioborové spolupráce, jakou chceme podporovat, nežli toto partnerství pro boj proti rakovině. Program EID je vynikající ukázkou přidané hodnoty, kterou přinášejí investice EU do excelence, inovací a konkurenceschopnosti tím, že vytvářejí mosty mezi univerzitami, výzkumem a podniky.

Profesor Roy Bicknell, který bude projekt řídit z Birminghamu, řekl: „Evropský průmyslový doktorát prokazuje společnosti velkou službu. Umožňuje, aby se lékařsky a hospodářsky významný výzkum posouval dopředu a zároveň umožňuje vzdělávání příští generace vedoucích vědců v příslušném oboru.

Evropský průmyslový doktorát byl zaveden jako pilotní projekt v roce 2012 jako součást Akcí Marie Curie, programu evropských výzkumných grantů. Cílem programu EID je poskytovat doktorandům odbornou praxi ve vynikajících výzkumných projektech a také přilákat více mladých lidí do vědeckých profesí.

Finanční podporu v rámci programu EID může získat projekt, který spojuje jednoho podnikatelského a jednoho akademického partnera ze dvou zemí. Tříletý grant programu EID výzkumným pracovníkům umožňuje střídavě pracovat v obou zemích, v univerzitních laboratořích i v prostorách podniku, a to za vedení odborných dohlížitelů ze soukromého sektoru i z univerzity. Odborná příprava ve svých osnovách zahrnuje i dovednosti mimo vědeckou oblast, jako je podnikatelství, komunikace a řízení duševního vlastnictví.

Granty EID budou zachovány v rámci přejmenovaného programu Akce Marie Skłodowska-Curie jako součást nového programu EU Horizont 2020 pro výzkum a inovace, který bude zahájen v lednu příštího roku.

Souvislosti

Akce Marie Curie podporují evropský kariérní rozvoj v oblasti výzkumu prostřednictvím finančních prostředků, které spravuje Evropská komise. Do konce roku 2013 dosáhne počet výzkumných pracovníků (bezmála 130 různých národností), jimž je od roku 1996 v rámci tohoto programu poskytnuta podpora, výše 60 000. Více než polovina výzkumu podporovaného v rámci programu se věnuje celospolečenským problémům, jako je zdraví, změna klimatu a nedostatek energie. 37 % výzkumných pracovníků financovaných prostřednictvím programu jsou ženy a více než polovinu všech zúčastněných podniků tvoří malé a střední podniky (MSP). Rozpočet programu Akce Marie Curie na období 2007-2013 je 4,7 miliardy EUR.

Nové Akce Marie Skłodowska-Curie (MSCA) se stanou hlavním programem EU na podporu vynikajících doktorských studijních programů. V období 2014–2020 tento program poskytne granty 25 000 doktorským výzkumným pracovníkům, a to formou evropských průmyslových doktorátů, společných doktorských studijních programů (zahrnujících více univerzit) a další vysoce kvalitní odborné přípravy v oblasti výzkumu. Program MSCA bude klást důraz na odbornou přípravu spojující výzkum s dalšími dovednostmi, které maximálně zvyšují zaměstnatelnost, jako jsou manažerské schopnosti a odborné znalosti v oblasti podnikání a komunikace. Evropský parlament a členské státy nedávno odsouhlasily, že na program MSCA připadne 8 % celkového rozpočtu programu Horizont 2020. Toto rozhodnutí však musí být ještě formálně přijato evropskými institucemi.

Další informace

Evropská komise, Vzdělávání a odborná příprava

Internetové stránky komisařky Androully Vassiliou

Komisařka Androulla Vassiliou na Twitteru: @VassiliouEU

Kontaktní osoby:

Dennis Abbott (+32 22959258); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 22959667)


Side Bar