Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE ES

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 19. augustā

Jauns ES finansējums, lai palīdzētu apkarot narkotikas Bolīvijā

Šodien Bolīvijas vizītes laikā attīstības komisārs Andris Piebalgs paziņoja par jaunu ES projektu, no kura labumu varētu gūt aptuveni 80 000 lauksaimnieku ģimeņu (un netieši līdz pat 400 000 cilvēku) šajā valstī. Jaunais 25 miljonus eiro vērtais projekts valsts apgabalos, kur tiek kultivēta koka, palīdzēs radīt jauna veida saimnieciskās darbības iespējas un veicināt alternatīvu lauksaimniecību.

Šī jaunā programma būs balstīta uz darbu, ko ES līdz šim ieguldījusi narkotiku apkarošanas jomā un kas jau būtiski palīdzējis samazināt kokas audzēšanas platību (12 % samazinājums 2011. gadā un 7 % — 2012. gadā).

Komisārs Piebalgs sacīja: “Šajā pirmajā valsts vizītē es priecājos būt liecinieks tam, ka iestādes ir apņēmušās apkarot narkotikas un ka ES atbalsts šajā jautājumā sniedz labumu. ES jaunais finansējums arī turpmāk uzlabos Bolīvijas iedzīvotāju dzīvi, vēl lielākam skaitam lauksaimnieku sniedzot iztikas nodrošināšanas iespējas, kas ir alternatīvas kokas audzēšanai, un radīs priekšnoteikumus videi draudzīgākai, vienlīdzīgākai un ilgtspējīgākai attīstībai valsts lauksaimniecības nozarē.”

Paredzēts, ka vizītes laikā (19.—23. augustam) komisārs Piebalgs tiksies ar Bolīvijas prezidentu Evo Moralesu un ārlietu ministru Davidu Čokevanku. Komisārs vizītes ietvaros izvērtēs progresu, kas līdz šim panākts ar ES darbu Bolīvijā.

Bolīvija nākamajā finanšu periodā no 2014. līdz 2020. gadam

Bolīvija ir lielākā ES atbalsta saņēmēja Latīņamerikā, un laikposmā no 2007. līdz 2013. gadam tā ir saņēmusi 241 miljonu eiro. ES nodrošina 50 % no kopējās ārvalstu palīdzības Bolīvijai. Vizīte dos arī iespēju apspriest turpmāko sadarbību saistībā ar nākamo daudzgadu finanšu shēmu (2014.—2020. gadam).

Atbilstīgi 2011. gada Pārmaiņu programmai (ES projekts par atbalsta pārorientēšanu, lai nodrošinātu, ka atbalsts nonāk tur, kur tas ir visvairāk vajadzīgs) ES nosaka jaunas prioritātes attiecībā uz valstīm un nozarēm, kur tā turpmākajos gados sniegs divpusējo palīdzību. Komisārs Piebalgs apstiprinās, ka ES ir ieinteresēta uzturēt ilgstošas labas attiecības ar Bolīviju un ka valsts joprojām ir tiesīga nākotnē saņemt divpusējo palīdzību saskaņā ar attīstības sadarbības instrumentu (ASI).

Vispārīga informācija

Bolīvija ir viena no trim valstīm, kurā kultivē koku — izejvielu, ko izmanto kokas pastas un kokaīna izgatavošanai. Saskaņā ar jauno konstitūciju koka tās dabiskajā veidā tiek uzskatīta par daļu no valsts kultūras mantojuma, un tās kultivēšana, patērēšana un industrializācija ir reglamentēta tiesību aktos. Pēdējos 14 gados ES ir veltījusi 119 miljonus eiro (no kuriem 69 miljoni eiro tika piešķirti pēdējo septiņu gadu laikā) narkotiku apkarošanai Bolīvijā.

Nozaru politikas atbalsta programma (Programa de Alivio de Pobreza jeb PAPS), nodrošinot apmācību sievietēm, lai tām dotu iespējas un tādējādi palīdzētu tās iesaistīt vietējo kopienu lēmumu pieņemšanā, kā arī ieviešot darbības novērtēšanas sistēmu, lai labāk uzraudzītu rezultātus un progresu, sniegs atbalstu Jungas de Lapasa un Eltropiko de Kočabamba apgabaliem, kur tiek kultivēta koka.

Tā arī uzlabos koordināciju un saziņu ar citiem politikā iesaistītajiem partneriem, tostarp privātā sektora pārstāvjiem vai departamentu un municipalitāšu pārvaldēm, lai iekļautu tos plānošanas un vadības procesā. Programma kokas audzēšanas zonās palīdzēs veicināt ieguldījumus alternatīvos attīstības līdzekļos, piedāvājot iespējas dažādot kultivēšanu un tādējādi palīdzot kokas platības samazināt līdz tiesību aktos noteiktajai robežai. Šajos nolūkos tiks izmantota konkrētu produktu konkurētspēja (līdzīgi kā iepriekšējās programmas, kas ir atbalstījušas banānu, kakao, kafijas, citrusaugļu un palmu kodolu kultivēšanu).

Šis ir otrais ES atbalsta posms PAPS programmai, kas kopumā ir saņēmusi 50 miljonus eiro.

ES atbalsts pašlaik tiek sniegts saistībā ar trim prioritārām jomām valstī: saimnieciskās darbības iespēju un pienācīga darba radīšanu (70 miljoni eiro), narkotiku apkarošanu (69 miljoni eiro) un ilgtspējīgu valsts resursu pārvaldību (102 miljoni eiro). Turklāt ES ar dažādiem projektiem ir palīdzējusi pārvarēt politiskus sarežģījumus un sniegusi atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai un pilsoniskās sabiedrības grupām.

Papildu informācija:

MEMO/13/746: Attīstības sadarbība starp ES un Bolīviju

Eiropas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Lai uzzinātu vairāk par ES darbu Bolīvijā:

http://eeas.europa.eu/delegations/bolivia/index_es.htm

Lai uzzinātu vairāk par EuropeAid:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar