Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 augusti 2013

Digital agenda: Europeiska forskare utvecklar konstgjorda insektsögon som kan förhindra olyckor

Forskare i Schweiz, Tyskland och Frankrike som har undersökt insektsögons funktion och utformning har nu byggt de första runda, fullt fungerande sammansatta ögonen. Projektet Curvace fick 2 miljoner euro i EU-medel för att utveckla de små insektsögonen som har stor industriell potential, bl.a. inom mobil robotteknik, smarta kläder och medicinska tillämpningar.

Områden som kräver rörelseavkänning med stor vidvinkel skulle kunna bli ett mycket viktigt användningsområde i framtiden. Ett konstgjort sammansatt öga kan till exempel fästas runt en bil för att effektivt upptäcka hinder (t.ex. vid parkering, för automatiska fordon eller för att upptäcka andra fordon eller fotgängare). Små obemannade luftfarkoster (Micro Air Vehicule - MAV), synbaserad och krockfri navigation vid landning eller för att undvika hinder under räddningsinsatser m.m. är andra viktiga användningsområden. Tack vare den tunna och flexibla strukturen kan de även sys in i tyg till smarta kläder, t.ex. till smarta hattar som kan varna synskadade för kollisioner. Dessutom skulle ögonen kunna fästas på väggar och möbler för rörelseavkänning i intelligenta hem, t.ex. för äldre med it-stöd i hemmet eller med en skadeförebyggande roll för barn.

- Naturen förser oss med många otroligt avancerade lösningar när det kommer till att lösa problem, säger Neelie Kroes, kommissionens Vice ordförande. Det här EU-finansierade forskningsprogrammet ger oss möjlighet att inspireras av naturen, så att vi kan förstå och i industriell skala återskapa otroliga saker naturen har gett oss och på så sätt förbättra livet för våra medmänniskor.

Ett sammansatt öga har samma kännetecken och egenskaper som ögonen hos bananflugor och leddjur. Ögat, som är litet och cylinderformat (12,8 mm diameter, 1,75 gram), består av 630 "vanliga ögon", s.k. ommatidia, som är ordnade i 42 kolumner med 15 sensorer i varje. Varje ommatidium består av en lins (172µm) tillsammans med en elektronisk pixel (30µm). Sensorerna har avancerade optiska egenskaper, såsom en vidvinkel på 180°x60°, stort djupseende och stor anpassningsförmåga till olika ljusförhållanden.

Projektet Curvace finansierades genom kommissionens program FET Open. FET Open är en del av Excellent Science som ingår i Horisont 2020, EU ramprogram för forskning och innovation, och finns för att främja nya och ovanliga idéer: samarbetsforskning för framväxande, visionär forskning och teknik med hög risk.

Bakgrund

5 samarbetande kliniker har deltagit i projektet: EPFL (Schweiz), universitetet i Aix-Marseille och CNRS (Frankrike), Fraunhofer Institute for Applied Optics and Precision Engineering (Tyskland) och universitetet i Tübingen (Tyskland) som arbetar tillsammans i 45 månader (1.10.2009-30.6.2013). Budgeten för hela projektet är 2,73 miljoner euro, varav 2,09 miljoner euro är EU-finansiering.

Resultaten presenteras i tidsskriften Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS).

Länkar

http://www.curvace.org/

http://cordis.europa.eu/projects/237940

Hashtags: @fet_eu #FP7 #FET

Dina synpunkter

Digitala agendan

Neelie Kroes

Följ Neelie Kroes på Twitter

Kontakt:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32 229 56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar