Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 14. augusta 2013

Digitálna agenda: Tím vedcov zo Švajčiarska, Francúzska a Nemecka vyvinul miniatúrne kamery podobné očiam hmyzu, ktoré by mohli pomôcť pri prevencii nehôd

Vedci vo Švajčiarsku, Nemecku a Francúzsku skúmali spôsob fungovania očí hmyzu. Na základe svojich pozorovaní navrhli a vytvorili prvé funkčné miniatúrne zakrivené zložené oči. Projekt s názvom CURVACE získal finančný príspevok vo výške 2 miliónov EUR zo zdrojov EÚ na vytvorenie miniatúrnych hmyzích očí, ktoré majú veľký priemyselný potenciál v oblasti mobilnej robotiky, inteligentných odevov a lekárskych aplikácií.

V budúcnosti by sa umelé zložené oko mohlo používať v oblastiach, v ktorých je prvoradá panoramatická detekcia pohybu. Flexibilné umelé zložené oči by mohli byť napríklad súčasťou karosérie áut ako účinný detektor prekážok (napr. pri parkovaní, automatizovanom riadení vozidla či na rozpoznávanie nebezpečne sa približujúcich vozidiel alebo chodcov) alebo súčasťou mikroskopických leteckých zariadení („Micro Air Vehicles“, MAV) ako vizuálna navigácia, ktorá má zabrániť kolízii (napr. počas pristávania alebo pri vyhýbaní sa prekážkam v rámci záchranných operácií). Vďaka tomu, že sú veľmi tenké a ohybné, by mohli byť vkladané do látok na výrobu inteligentného oblečenia, ako sú napr. inteligentné pokrývky hlavy pre ľudí so zrakovým postihnutím, ktoré by im pomohli vyhnúť sa zrážke s predmetmi, ktoré by sa im dostali do cesty. Flexibilné umelé oči by sa mohli pripevniť na steny a nábytok inteligentných domovov, kde by plnili funkciu detekcie pohybu (napr. pri starostlivosti o starších v rámci samostatného bývania či o deti v domácom prostredí).

Podpredsedníčka Európskej komisie Neelie Kroesová uviedla: „Príroda nám ponúka mnoho dômyselných riešení problémov. Vďaka výskumným programom financovaným z prostriedkov EÚ môžeme nájsť inšpiráciu, pochopiť, napodobniť a znovu vytvoriť v priemyselnom meradle niektoré z najúžasnejších vecí, ktoré nám matka príroda dala, a zlepšiť tak životy našich spoluobčanov.“

Umelé zložené oko svojimi vlastnosťami a funkciami pripomína oko ovocnej mušky a iných článkonožcov. Malý cylindrický objekt, ktorý má priemer 12,8 mm a váži 1,75 g, sa skladá zo 630 jednoduchých očiek nazývaných omatídiá, ktoré sú zoradené v 42 stĺpcoch, pričom každý obsahuje 15 senzorov. Každé omatídium sa skladá zo šošovky (172 mikrometrov) kombinovanej s elektronickými pixelmi (30 mikrometrov). Tieto senzory majú pokrokové optické vlastnosti, ako napr. neskreslené panoramatické zorné pole (180°x60°) a veľkú hĺbku videnia, a dokážu sa prispôsobiť celému radu svetelných podmienok.

Projekt CURVACE bol financovaný z prostriedkov programu FET Európskej komisie, ktorý je súčasťou programu Horizont 2020 (konkrétne časti „Veda na špičkovej úrovni”) – rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie. FET podporuje spoločný výskum vo vysokorizikových vizionárskych oblastiach vedy a technológie v počiatočnom štádiu.

Súvislosti

Do projektu bolo zapojených päť inštitúcií: EPFL (Švajčiarsko), Univerzita Aix-Marseille a CNRS (Francúzsko), Fraunhoferov inštitút pre aplikovanú optiku a presné inžinierstvo (Nemecko) a Univerzita v Tübingene (Nemecko). Ich spolupráca trvala 45 mesiacov (od 1. 10. 2009 do 30. 6. 2013). Rozpočet na celý projekt predstavoval 2,73 mil. EUR, z toho 2,09 mil. EUR bolo zo zdrojov EÚ.

Výsledky boli uverejnené v periodiku Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS).

Užitočné odkazy

http://www.curvace.org/

http://cordis.europa.eu/projects/237940

Označenie témy na Twitteri (hashtag): @fet_eu #FP7 #FET

Vyjadrite svoj názor

Digitálna agenda

Neelie Kroesová

Sledujte Neelie Kroesovú na Twitteri

Kontaktné osoby:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu

Tel: +32.229.56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar