Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 14. srpna 2013

Digitální agenda: Tým vědců ze Švýcarska, Francie a Německa vyvinul miniaturní „hmyzí oči“, které by bylo možno využít ke zvýšení bezpečnosti dopravy

Vědci, kteří se ve Švýcarsku, Německu a Francii věnují výzkumu očí hmyzu, navrhli a zkonstruovali první funkční miniaturní senzory fungující jako zakřivené složené „oči“. Projekt s názvem CURVACE (curved = angl. zakřivený) obdržel z prostředků EU podporu ve výši 2 milionů eur. Tento produkt má vysoký průmyslový potenciál k využití v mobilní robotice, jako komponent „inteligentních“ oděvů nebo lékařských aplikací.

V budoucnosti by mohly být senzory použity v oblastech, kde lze využít panoramatické vidění, například pro detekci pohybu. Takové pružné složené oči by mohly být například umístěny kolem karoserie automobilu, čímž by se dosáhlo efektivnější detekce překážek (např. při parkování, u automaticky řízených vozidel a samozřejmě k včasnému zjištění přítomnosti vozidel a chodců před vozidlem). Využití by našly i v miniaturních letuschopných zařízeních („Micro Air Vehicles“) pro vizuální navigaci (např. během přistání nebo vyhýbání se překážce – například při záchranných operacích). Díky jejich tenkosti a pružnosti by senzory mohly být zabudovány do textilu, z něhož by se mohly vyrábět „inteligentní“ oděvy – např. inteligentní pokrývky hlavy, které by zrakově postiženým pomohly vyhýbat se předmětům, které se jim dostanou do cesty. Flexibilní umělé oči by mohly být také umístěny na stěnách či na nábytku „inteligentních“ domů a zajišťovat detekci pohybu (např. při péči o seniory nebo o děti v domácím prostředí).

Jak uvedla místopředsedkyně Evropské komise Neelie Kroesová: „Na řadu problémů nám příroda sama poskytuje mnoho nesmírně vyspělých řešení. Výzkumné programy financované Evropskou unií nám umožňují nechat se Matkou Přírodou inspirovat, porozumět jejím výtvorům a napodobit je v průmyslovém měřítku, čímž můžeme zlepšovat kvalitu života našich spoluobčanů.“

Zmiňované „složené oči“ mají podobné vlastnosti a funkce jako oči mušky octomilky rodu Drosophila a jiných členovců. Takto průmyslově vyrobené „oko“ má válcovitý tvar, měří 12,8 mm v průměru, váží 1,75 gramu a skládá se z 630 „jednoduchých oček“ nazývaných ommatidia, která jsou uspořádána do 42 sloupců, každý o 15 senzorech. Každé ommatidium obsahuje čočku (o velikosti 172 mikronů) napojenou na elektronický pixel (30 mikronů). Tato čidla se vyznačují vyspělými optickými vlastnostmi, například nezkresleným panoramatickým zorným polem 180°x60° a velkou hloubkou, a fungují v celé škále světelných podmínek.

Projekt CURVACE financovala Evropská komise z programu FET zaměřeného na vědecké inovace. Ten je součástí programu Horizont 2020 (konkrétně části „Excellent Science“) – rámcového programu EU pro výzkum a inovace. FET podporuje společný výzkum v teprve se rodících, nákladově vysoce rizikových vizionářských oblastech vědy a techniky.

Souvislosti

Na projektu se podílí 5 pracovišť: EPFL (Švýcarsko), Univerzita Aix-Marseille a CNRS (Francie), Frauenhoferův institut pro aplikovanou optiku a přesné strojírenství (Německo) a Univerzita v Tübingenu (Německo). Projekt trval 45 měsíců (1.10.2009–30.6.2013). Rozpočet celého projektu činí 2,73 milionu eur, z čehož 2,09 milionu eur poskytla Evropská unie.

Výsledky byly zveřejněny v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (PNAS).

Užitečné odkazy

http://www.curvace.org/

http://cordis.europa.eu/projects/237940

Hashtagy: @fet_eu #FP7 #FET

Zapojte se do diskuse

Digitální agenda

Neelie Kroesová

Neelie Kroesová na Twitteru

Kontakt :

Email: comm-kroes@ec.europa.eu

Tel: +32.229.56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar