Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 август 2013 г.

Цифрови технологии: швейцарски, френски и германски учени разработват миниатюрни изкуствени инсектоидни очи, които биха могли да помогнат за предотвратяване на злополуки

Учени от Швейцария, Германия и Франция изследваха по какъв начин работят очите на насекомите и проектираха и създадоха първите напълно оперативни миниатюрни полусферични изкуствени съставни очи. Проектът CURVACE получи финансиране от ЕС в размер на 2 милиона евро за разработването на миниатюрни инсектоидни очи, които разполагат с висок промишлен потенциал в областта на мобилната роботика, интелигентните облекла и медицинските приложения.

В бъдеще изкуственото съставно око би могло да се използва в области, в които панорамното засичане на движение е от първостепенно значение. Възможно е например прикрепянето на гъвкаво изкуствено съставно око към автомобилите за ефективно откриване на препятствия (напр. при маневри за паркиране, за автоматизирано управление на МПС или за засичане на превозни средства или пешеходци, които се приближават прекалено) или внедряването му в микро въздухоплавателни превозни средства за предотвратяваща сблъсъците навигация, основана на зрителни датчици (напр. при приземяване или за избягване на препятствие, като например при спасителни операции). Поради присъщите им гъвкавост и изключително тънък профил, те биха могли също да бъдат интегрирани в тъканите на интелигентни облекла, като например интелигентни шапки за лица с увредено зрение, снабдени със системи за предупреждение при опасност от сблъсък. Нещо повече, гъвкавите изкуствени съставни очи могат да бъдат прикрепяни към стените и обзавеждането на интелигентните домове с цел засичане на движение (например за хора в напреднала възраст, настанени в интелигентна заобикаляща среда, или за деца, с цел предотвратяване на злополуки).

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви в тази връзка: „Природата ни предлага много на брой изключително усъвършенствани решения, когато става въпрос за решаване на проблеми. Научноизследователските програми, финансирани от ЕО, ни дават възможност да се вдъхновяваме, да разбираме, да копираме и да пресъздаваме в промишлен мащаб някои от великите творения на Майката Природа, така че да подобрим живота на нашите съграждани.“

По своите характеристики и функции съставното око е сходно с очите на плодовата муха Drosophila и други членестоноги. Окото, малък цилиндричен обект (с диаметър 12,8 mm и тегло 1,75 gr.), е съставено от 630 „основни очи“, наречени оматиди, подредени в 42 колони, всяка от които включва по 15 сензорa. Всеки оматид се състои от леща (172 микрона), съчетана с електронен пиксел (30 микрона). Тези сензори се отличават с високоусъвършенствани оптични свойства, като например недеформирано панорамно зрително поле от 180°x60°, голяма дълбочина на полето и способност да се адаптират към широка гама от условия на осветеност.

Проектът „CURVACE“ се финансира по линия на програмата на Европейската комисия за бъдещи и нововъзникващи информационни технологии „FET Open“. Част от сектор „Високи постижения в научната област“ на програма „Хоризонт 2020“ — Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, „FET Open“ насърчава оригиналните идеи: съвместни изследвания в зародиш на високорискови визионерни научни и технологични проекти.

Контекст

Проектът включва 5 сътрудничещи институции: EPFL (Швейцария), университета на Aix-Marseille и CNRS (Франция), Института за оптика и механика Frauenhofer (Германия) и университета в Тübingen (Германия), които ще работят заедно в продължение на 45 месеца (1.10.2009 г.30.6.2013 г.). Бюджетът на целия проект е 2,73 милиона евро, като финансирането от ЕС е в размер на 2,09 млн. евро.

Резултатите бяха публикувани в изданието „Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA“ (PNAS).

Полезни връзки

http://www.curvace.org/

http://cordis.europa.eu/projects/237940

Хаштагове: @fet_eu #FP7 #FET

Споделете мнението си

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа

Нели Крус

Следвайте Нели в Twitter

За контакти:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu

тел.: +32.229.56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar