Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 14 augusti 2013

Kommissionen ger 13,7 miljoner euro till gränsöverskridande digitala offentliga tjänster

Efter det framgångsrika samarbetet mellan EU:s medlemsländer, näringslivet, de nationella förvaltningarna, universitet och högskolor, den privata sektorn och lokala grupper och förvaltningar kring ett antal projekt för att göra det lättare att bo och arbeta i skilda länder, att resa, studera i utlandet och driva handel över gränserna, investerar Europeiska kommissionen 13,7 miljoner euro för att vidareutveckla gränsöverskridande digitala offentliga tjänster. Det nya projektet ”e-SENS” (Electronic Simple European Networked Services – elektroniska enkla nätverkstjänster för Europa) ska bidra till utvecklingen av digitala offentliga tjänster som underlättar för företag att göra affärer i det egna medlemslandet och på annat håll i EU, till exempel när de vill starta ett företag, uppfylla rättsliga skyldigheter och delta i offentliga upphandlingsförfaranden. Det ska också sammanlänka nationella digitala tjänster för personer som besöker ett annat medlemsland på semester, i arbetet eller för att studera.

– Att se till att de många olika digitala offentliga tjänster som finns runt om i Europa kan samverka på ett säkert och effektivt sätt ger fördelar för alla: förvaltningarna kan kan göra det bästa av sina online-metoder, företagen kan minska sina kostnader för att göra affärer på den inre marknaden och de enskilda får mindre byråkrati när de rör sig i EU, sade Neelie Kroes, Europeiska kommissionens vice ordförande.

Här följer några exempel på hur e-SENS kan hjälpa den europeiska allmänheten med att utnyttja den inre marknaden till fullo:

  • Anja har en resebyrå i Litauen, som specialiserar sig på resor till Portugal. Hon vill öppna kontor i Portugal för att organisera resor till Baltikum. Via den helt nätbaserade enda kontaktpunkten SPOCS kan hon ta reda på vilka villkor hon måste uppfylla och få hjälp med att registrera sig online.

  • Anja ska dessutom snart gifta sig med sin pojkvän. Bröllopet ska äga rum i hans hemort i Spanien. Anja kommer att kunna registrera giftermålet online hemifrån i Litauen med sitt e-id-kort, tack vare modulen STORK.

  • Karel blev av med sitt bagage när han flög från Bryssel till Aten. Han var inte nöjd med den ersättning som flygbolaget erbjöd honom i enlighet med EU:s passagerarrättigheter. e-CODEX ger honom möjlighet att inleda småmålsförfarande online var som helst i Europa.

  • Sabrina besöker sina kusiner i Danmark och inser att hennes diabetesmedicin inte kommer att räcka. Lyckligtvis kan hon få medicin på apoteket medan hon är utomlands, med hjälp av systemet för e-recept epSOS.

De gränsöverskridande digitala offentliga tjänsterna kan bli ännu effektivare om de backas upp av EU-omfattande höghastighetsbredband. Därför innehåller kommissionens planerade paket för en uppkopplad kontinent även åtgärder för att främja investering i höghastighetsnät.

Bakgrund

Sedan 2008 har Europeiska kommissionen i samarbete med EU:s medlemsländer, näringslivet, de nationella förvaltningarna, universitet och högskolor, den privata sektorn och lokala grupper och förvaltningar utvecklat storskaliga pilotprojekt för gränsöverskridande offentliga tjänster, i syfte att utveckla och testa skarvlösa gränsöverskridande digitala tjänster. Som en del av projektet e-SENS håller över 100 parter från 20 länder, från Portugal till Turkiet, på att utveckla och införa byggelement som grundas på öppna standarder och specifikationer för driftskompatibla elektroniska id-kort, elektroniska signaturer, e-leveranser och e-dokument som innovatörer från den offentliga och den privata sektorn kan utnyttja för att skapa nya digitala offentliga tjänster, och därmed bidra till att "bygga, sammanlänka och utveckla" Europa.

Till de specifika projekten hör följande:

Säker sammanlänkning av elektroniska identiteter – projektet STORK 2.0 bidrar till ett gemensamt europeiskt område för elektronisk identifiering och autentisering. Det skapar driftskompatibilitet för elektroniska id-kort på nationell nivå och EU-nivå, både för juridiska och fysiska personer (video).

Snabbare rättskipning – projektet e-CODEX allmänhetens och företagens gränsöverskridande tillgång till rättstjänster i EU och ökar driftskompatibiliteten mellan rättsliga myndigheter inom EU (video).

  • Bättre hälso- och sjukvård – projektet epSOS utvecklar, bygger och utvärderar tjänsteinfrastruktur som skapar gränsöverskridande driftskompatibilitet mellan elektroniska hälsojournalsystem (video).

  • Bättre upphandling – projektet PEPPOL om e-upphandling (överfört till den icke vinstdrivande organisationen ”OpenPEPPOL") ger resultat som hjälper EU-företag att på ett enkelt sätt elektroniskt kommunicera med offentliga myndigheter i EU när dessa anordnar upphandlingar (video).

  • Enklare affärer – projektet SPOCS ger resultat som hjälper företag att etablera sig utomlands. Det starter-kit som ingår ska hjälpa företagen att finna skarvlösa gränsöverskridande alternativ till de långa administrativa förfaranden som företag ofta drabbas av när de vill expandera till andra länder (video).

e-SENS bygger vidare på dessa resultat och ska fungera som en länk mellan pilot- och driftsfasen när gränsöverskridande digitala offentliga tjänster blir fullt tillgängliga. Projektet omfattar parter från 20 länder: Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Turkiet och Österrike. Europeiska standardiseringsinstitutet för telekommunikation (ETSI) och OpenPEPPOL bidrar starkt till projektet. e-SENS startade den 1 april 2013, och när nu bidragsavtalet med Europeiska kommissionen har undertecknats kan projektet inledas officiellt.

Kommissionen tillhandahåller 13,7 miljoner euro i stöd till e-SENS under tre år (50 % av budgeten på 27,4 miljoner euro) från sitt program för stöd till IKT-strategier (ICT-PSP).

e-SENS ska också undersöka hur man kan garantera att de olika delarna av e-SENS och andra gränsöverskridande digitala offentliga tjänster blir hållbara i längden, utgående från resultaten av en nyligen offentliggjord undersökning). Från och med 2014 kan EU-stödet komma direkt från fonden för ett sammanlänkat Europa, som har en del avsedd för infrastruktur för digitala tjänster. Fonden har avsatt upp till en miljard euro varje år under sju års tid för att stödja plattformar som bidrar till skarvlösa digitala offentliga tjänster i Europa.

Länkar

E-tidningen "Build,Connect,Grow"

Digitala offentliga tjänster på webbplatsen för den digitala agendan

e-SENS

Tyck till

Den digitala agendan

Neelie Kroes

Följ Neelie Kroes på Twitter med hashtag: #ConnectedContinent

Kontaktpersoner:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32.229.56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar