Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 14. augustā

Komisija atvēlēs 13,7 miljonus eiro pārrobežu digitālo publisko pakalpojumu stiprināšanai

Līdzšinējā ES dalībvalstu, nozares, valstu pārvaldes, akadēmisko aprindu, privātā sektora un pašvaldību sadarbība vairākos projektos, kuru mērķis ir atvieglot dzīvi, darbu, ceļošanu, mācības un uzņēmējdarbību pāri robežām, ir izrādījusies sekmīga, un tagad Eiropas Komisija gatavojas ieguldīt 13,7 miljonus eiro pārrobežu digitālo publisko pakalpojumu pilnveidošanā. Jaunais "e-SENS" projekts (Electronic Simple European Networked Services) palīdzēs izveidot digitālos publiskos pakalpojumus, kuri uzņēmumiem atvieglos darbošanos gan pašu dalībvalstī, gan citviet ES — tostarp nodibināt uzņēmumu, ievērot juridiskās prasības un piedalīties publiskajos konkursos. Tas arīdzan palīdzēs sasaistīt valstu digitālos pakalpojumus, lai tos varētu izmantot iedzīvotāji, kas pavada atvaļinājumu, strādā vai mācās kādā citā dalībvalstī.

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa sacīja: "Ja daudzie un dažādie Eiropā sastopamie digitālie publiskie pakalpojumi varētu droši un efektīvi kopdarboties, tad ieguvēji būtu visi: valdības varēs realizēt savas tiešsaistes stratēģijas, uzņēmumi varēs samazināt uzņēmējdarbības izmaksas vienotajā tirgū, bet iedzīvotāji sastapsies ar mazāku birokrātiju, dodoties no vienas Eiropas valsts uz citu."

Lūk, daži piemēri, kā "e-SENS" var palīdzēt Eiropas iedzīvotājiem izmantot visas vienotā tirgus piedāvātās iespējas.

  • Anjai Lietuvā pieder ceļojumu aģentūra, kas specializējusies braucienu organizēšanā uz Portugāli. Viņa vēlas atvērt aģentūru Portugālē, kas nodarbotos ar ceļojumu organizēšanu uz Baltijas valstīm. Izmantojot tiešsaistes vienoto kontaktpunktu "SPOCS", viņa var noskaidrot, kādi nosacījumi jāizpilda, un saņemt palīdzību ar reģistrāciju tiešsaistē.

  • Turklāt Anja gatavojas precēties. Kāzas notiks līgavaiņa dzimtajā pilsētā Spānijā. Pateicoties "STORK" modulim, Anja varēs tiešsaistē piereģistrēt laulību Lietuvā, izmantojot savu elektronisko identifikāciju.

  • Lidojumā no Briseles uz Atēnām Karelam pazuda bagāža. Viņš nebija mierā ar kompensāciju, ko aviosabiedrība piedāvāja saskaņā ar ES pasažieru tiesībām. Ar "e-CODEX" viņš maza apmēra prasību procedūru var uzsākt tiešsaistē, lai kurā Eiropas malā atrastos.

  • Viesodamās pie radiem Dānijā, Sabrina atceras, ka izbeigušās diabēta zāles. Par laimi, viņa var zāles saņemt aptiekā arī ārzemēs, izmantojot "epSOS" e-recepšu sistēmu.

Pārrobežu digitālie publiskie pakalpojumi kļūs vēl efektīvāki, kad to pamatā būs ES mēroga ātrdarbīgs platjoslas internets. Pasākumi, lai veicinātu investīcijas ātrdarbīgos tīklos, ir viens no elementiem gaidāmajā Komisijas tiesību aktu paketē par savienotību kontinentā.

Vispārīga informācija

Kopš 2008. gada Eiropas Komisija sadarbībā ar ES dalībvalstīm, nozari, valstu pārvaldi, akadēmiskajām aprindām, privāto sektoru un pašvaldībām ir izveidojusi plašus izmēģinājuma projektus, lai izstrādātu un izmēģinātu integrētus pārrobežu digitālos pakalpojumus. "e-SENS" ietvaros vairāk nekā 100 partneru no 20 valstīm (no Portugāles līdz pat Turcijai), balstīdamies uz atklātiem standartiem, izstrādā un realizē dažādus moduļus tādās jomās kā sadarbspējīga e-identifikācija, e-paraksts, e-piegāde un e-dokumenti, ko izgudrotāji no publiskā un privātā sektora var izmantot, lai veidotu jaunus digitālos publiskos pakalpojumus, un tādējādi sekmēt tādu mērķu sasniegšanu kā "celsme, augsme un savienojamība" Eiropā.

Konkrēti projekti ir šādi.

Droša elektronisko identitāšu sasaiste – "STORK 2.0" projekts palīdz īstenot Eiropas vienoto elektroniskās identifikācijas un autentifikācijas telpu. Ar to gan valstu, gan ES līmenī tiek izveidota gan juridisko, gan fizisko personu eID sadarbspēja (video).

Ātrāka taisnīguma uzvara – pateicoties "e-CODEX" projektam, iedzīvotājiem un uzņēmumiem ir vieglāk piekļūt juridiskajiem pakalpojumiem Eiropā, kā arī tiek uzlabota juridisko iestāžu sadarbspēja ES (video).

  • Labāka veselības aprūpe – "epSOS" projekta ietvaros tiek projektēta, veidota un novērtēta pakalpojumu infrastruktūra, kas nodrošina elektronisko pacienta veselības karšu sistēmu pārrobežu sadarbspēju (video).

  • Labāks iepirkums – e-iepirkumam veltītais projekts "PEPPOL" (nodots bezpeļņas asociācijai "OpenPEPPOL") palīdz Eiropas uzņēmumiem bez grūtībām un elektroniski sazināties ar Eiropas publiskajām iestādēm iepirkuma procesa laikā (video).

  • Sekmīgāka uzņēmējdarbība – "SPOCS" projekts palīdz uzņēmumiem uzsākt darbu citās valstīs. "Pamatpiederumi" nodrošina viegli pieejamas pārrobežu elektroniskās alternatīvas ilgajām administratīvajām procedūrām, ar ko parasti sastopas uzņēmumi, kuri vēlas darboties citās valstīs (video).

Šie sasniegumi ir bāze, uz kuras veidots "e-SENS", kas darbosies kā tilts starp izmēģinājuma fāzi un pilnvērtīgas funkcionēšanas fāzi, kad pārrobežu digitālie publiskie pakalpojumi kļūs pilnībā pieejami. Projektā iesaistīti partneri no 20 valstīm: Austrijas, Čehijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Igaunijas, Itālijas, Īrijas, Luksemburgas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas, Turcijas, Vācijas un Zviedrijas. Eiropas Telekomunikāciju standartu institūts un "OpenPEPPOL" sniedz ievērojamu ieguldījumu projektā. "e-SENS" pirmos soļus spēra 2013. gada 1. aprīlī, un tagad, kad ir parakstīts dotāciju nolīgums ar Eiropas Komisiju, projekts var oficiāli sākties.

Komisija "e-SENS" atbalstam atvēlējusi 13,7 miljonus eiro trīs gadiem (50 % no 27,4 miljonu eiro lielā budžeta) no tās Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju politikas atbalsta programmas (ICT-PSP).

"e-SENS" pievērsīsies arī tam, kā nodrošināt "e-SENS" elementu un citu pārrobežu digitālo publisko pakalpojumu ilglaicīgu ilgtspēju, balstoties uz nesen publicēta pētījuma rezultātiem. No 2014. gada ES atbalstu piešķirs no digitālo pakalpojumu infrastruktūrai atvēlētajiem līdzekļiem, kas ir daļa no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta, no kura savukārt nākamajos 7 gados līdz pat miljardu eiro piešķirs dažādām platformām, kuru uzdevums ir nodrošināt integrētus digitālos publiskos pakalpojumus Eiropā.

Noderīgas saites

e-žurnāls "Build,Connect,Grow" (Celsme, augsme, savienojamība)

Digitālie publiskie pakalpojumi Digitalizācijas programmas tīmekļa vietnē

e-SENS

Vārds jums

Digitalizācijas programma

Nēlī Krusa

Sekojiet Nēlī Krusai Tviterī ar birku: #ConnectedContinent

Kontaktpersonas:

E-pasts: comm-kroes@ec.europa.eu

Tālr.: +32.229.56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar