Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 14. kolovoza 2013.

Komisija najavljuje ulaganje od 13,7 milijuna eura za poticanje prekograničnih digitalnih javnih usluga

Nakon uspješne suradnje među državama članicama EU-a, industrije, nacionalnih uprava, akademskih institucija, privatnog sektora i lokalnih zajednica u pogledu niza projekata kojima je cilj olakšati život, rad, putovanje, studiranje i poslovanje u različitim zemljama, Europska komisija ulaže 13,7 milijuna eura u cilju daljnjeg razvoja prekograničnih digitalnih javnih usluga. Novi projekt „e-SENS” (Electronic Simple European Networked Services) pridonijet će razvoju digitalnih javnih usluga kojima se poduzećima olakšava poslovanje u vlastitim državama članicama i drugdje u EU-u, uključujući lakše osnivanje poduzeća, ispunjavanje pravnih zahtjeva i sudjelovanje u javnim natječajima. Osim toga, projektom će se povezati nacionalne digitalne usluge za građane koji posjećuju drugu državu članicu za vrijeme praznika ili radi zaposlenja ili studiranja.

„Povezivanje brojnih digitalnih javnih usluga na učinkovit i siguran način diljem Europe korisno je svima: vlade mogu iskoristiti na najbolji mogući način svoje internetske strategije, poduzeća mogu smanjiti troškove poslovanja na jedinstvenom tržištu, a građani koji putuju u Europi susreću se s manje birokracije.”, izjavila je Neelie Kroes, potpredsjednica Europske komisije.

Ovdje je navedeno nekoliko primjera o tome kako e-SENS Europljanima može pomoći da iskoriste prednosti jedinstvenog tržišta:

  • Anja je vlasnica putničke agencije u Litvi specijalizirane za putovanja u Portugal. Htjela bi osnovati agenciju u Portugalu specializiranu za putovanja u baltičke države. S pomoću jedinstvene kontaktne točke SPOCS koja je u potpunosti dostupna na internetu može se informirati o uvjetima koje mora ispuniti te dobiti pomoć pri obavljanju postupka registracije na internetu.

  • Osim toga, Anja će se uskoro vjenčati. Vjenčanje će se održati u rodnom gradu njezinog zaručnika u Španjolskoj. S pomoću svoje e-osobne iskaznice Anja će moći prijaviti svoje vjenčanje u Litvi zahvaljujući modulu STORK dostupnom na internetu.

  • Karel je izgubio svoju prtljagu dok je putovao iz Bruxellesa u Atenu. Nije bio zadovoljan naknadom koju mu je zračni prijevoznik ponudio na temelju Prava putnika EU-a. Zahvaljujući e-CODEX-u putem interneta može pokrenuti postupak za sporove male vrijednosti bilo gdje u Europi.

  • Sabrina je prilikom posjeta svojim rođacima u Danskoj uvidjela da joj nedostaje lijek za dijabetes. Srećom, korištenjem sustava elektroničkog propisivanja lijekova epSOS ona može nabaviti lijekove iz ljekarne i kad je u inozemstvu.

Učinkovitost prekograničnih digitalnih javnih usluga dodatno će se poboljšati s dostupnošću brzog širokopojasnog interneta rasprostranjenog diljem EU-a. Mjere za promicanje ulaganja u mreže visokih brzina dio su nadolazećeg paketa Komisije za stvaranje povezanog kontinenta.

Pozadina

Od 2008. Europska komisija je u suradnji s državama članicama EU-a, industrijom, nacionalnim upravama, akademskim institucijama, privatnim sektorom i lokalnim zajednicama razvila opsežne pilot-projekte za prekogranične digitalne javne usluge u cilju razvoja i testiranja nesmetanog pružanja prekograničnih digitalnih usluga. U sklopu projekta e-SENS, više od 100 partnera iz 20 zemalja, od Portugala do Turske, razvijaju i provode glavne elemente na temelju otvorenih standarda i specifikacija interoperabilnih e-osobnih iskaznica, e-potpisa, e-dostave i e-dokumenata kojima se inovatori iz javnog i privatnog sektora mogu koristiti za stvaranje novih digitalnih javnih usluga, čime pridonose „izgradnji, povezivanju i rastu” Europe.

Posebni projekti su sljedeći:

Sigurno povezivanje elektroničkih identiteta – projekt STORK 2.0 pridonosi stvaranju jedinstvenog europskog područja elektroničke identifikacije i provjere autentičnosti. Njime se uspostavlja interoperabilnost na nacionalnoj i europskoj razini u pogledu e-osobnih iskaznica za pravne i fizičke osobe (videosnimka).

Brže pravosuđe – projekt e-CODEX poboljšava prekogranični pristup pravnim uslugama u Europi za građane i poduzeća te interoperabilnost među pravosudnim tijelima unutar EU-a (videosnimka).

  • Bolje zdravstveno osiguranje – projekt epSOS za oblikovanje, uspostavu i ocjenu infrastrukture usluga kojim se omogućuje prekogranična interoperabilnost sustava za vođenje zdravstvene dokumentacije u elektroničkom obliku (videosnimka).

  • Unapređenje javne nabave – rezultati projekta PEPPOL o e-javnoj nabavi (prenesen na neprofitnu udrugu „OpenPEPPOL”) europskim poduzećima pomažu da se u postupku javne nabave jednostavno i elektroničkim putem obraćaju europskim javnim tijelima (videosnimka).

  • Pojednostavljivanje poslovanja – na temelju rezultata projekta SPOCS poduzećima se omogućuje osnivanje podružnica u inozemstvu. Starter-Kit im omogućuje nesmetano korištenje prekograničnih elektroničkih alternativa umjesto dugotrajnih administrativnih postupaka s kojima se poduzeća obično suočavaju pri širenju poslovanja u drugim zemljama (videosnimka).

Projekt e-SENS temelji se na tim rezultatima i djelovat će kao poveznica između pokusne i operativne faze kad prekogranične digitalne javne usluge postanu u potpunosti dostupne. U projekt su uključeni partneri iz 20 zemalja: Austrije, Češke Republike, Danske, Estonije, Francuske, Njemačke, Grčke, Irske, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Španjolske, Švedske i Turske. Europski institut za telekomunikacijske norme (ETSI) i OpenPEPPOL znatno pridonose projektu. E-SENS je započeo 1. travnja 2013., a potpisivanjem sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstva s Europskom komisijom omogućeno je i službeno pokretanje projekta.

Komisija će u okviru programa potpore politici informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT-PSP) u razdoblju od tri godine za potporu projektu e-SENS osigurati 13,7 milijuna eura (50 % od 27,4 milijuna eura proračunskih sredstava).

U okviru projekta e-SENS razmotrit će se i kako osigurati dugoročnu održivost glavnih elemenata projekta i ostalih prekograničnih digitalnih javnih usluga na temelju rezultata nedavno objavljene studije. Od 2014. potpora EU-a mogla bi se osigurati iz dijela „infrastrukture digitalnih usluga” instrumenta za povezivanje Europe u okviru kojeg je u razdoblju od sedam godina već dodijeljeno oko milijardu eura za potporu platformama koje pružaju nesmetane digitalne javne usluge u Europi.

Korisne poveznice

E-zine „Build,Connect,Grow”

Digitalne javne usluge na web-mjestu Digitalne Agende

e-SENS

Iznesite svoje mišljenje

Digitalna agenda

Neelie Kroes

Pratite Neelie Kroes na Twitteru s pomoću oznake: #ConnectedContinent

Kontakti:

Adresa e-pošte: comm-kroes@ec.europa.eu

Tel.: +32.229.56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar