Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 14.8.2013

Komissiolta 13,7 miljoonaa euroa rajatylittävien digitaalisten julkisten palvelujen kehittämiseen

EU:n jäsenvaltiot, teollisuus, kansalliset viranomaiset, tiedeyhteisö, yksityinen sektori ja paikallisyhteisöt ovat tehneet tuloksellista yhteistyötä monissa hankkeissa, joissa on tavoitteena helpottaa asumista, työskentelyä, matkustamista, opiskelua ja yritystoimintaa rajatylittävissä tilanteissa. Tämän yhteistyön tiimoilta Euroopan komissio kanavoi 13,7 miljoonaa euroa hankkeeseen, jossa kehitetään rajatylittäviä digitaalisia julkisia palveluja. Uudessa e-SENS-hankkeessa (Electronic Simple European Networked Services) kehitetään sellaisia digitaalisia julkisia palveluja, joiden avulla yritysten on helpompi harjoittaa toimintaa omassa jäsenvaltiossa ja muualla EU:ssa, kun kyseessä on esimerkiksi yrityksen perustaminen, oikeudellisten vaatimusten täyttäminen tai osallistuminen julkisiin tarjouskilpailuihin. Siinä myös tarjotaan yhteys kansallisiin digitaalisiin palveluihin niille, jotka lomailevat, työskentelevät tai opiskelevat toisessa jäsenvaltiossa.

Euroopan komission varapuheenjohtajan Neelie Kroesin mukaan kaikille koituu hyötyä, kun lukuisat digitaaliset julkiset palvelut eri puolilla Eurooppaa pystyvät toimimaan yhdessä turvallisesti ja tehokkaasti. ”Valtiot voivat käyttää verkkostrategioitaan optimaalisesti, sisämarkkinoilla toimivat yritykset säästävät kustannuksia, ja kansalaisten liikkuminen Euroopassa muuttuu vähemmän byrokraattiseksi.”

Seuraavassa joitakin esimerkkejä siitä, millaisia sisämarkkinahyötyjä e-SENS-hanke tuo eurooppalaisille:

  • Anja omistaa Liettuassa matkatoimiston, joka on erikoistunut Portugalin-matkoihin. Hän haluaa perustaa Portugaliin toimiston, joka järjestää matkoja Baltian maihin. Apu löytyy keskitetystä SPOCS-asiointipisteestä, joka toimii kokonaan verkossa. Sen kautta on saatavissa tietoa täytettävistä vaatimuksista sekä apua sähköisten rekisteröintimenettelyjen hoitamiseen.

  • Anja on menossa naimisiin. Vihkiminen tapahtuu sulhasen kotikaupungissa Espanjassa. STORK-moduulin ansiosta Anja pystyy rekisteröimään avioliiton sähköisesti kotimaassaan Liettuassa käyttämällä sähköistä henkilökorttiaan.

  • Kun Karel lensi Brysselistä Ateenaan, hänen matkalaukkunsa katosi. Hän ei ollut tyytyväinen lentoyhtiön korvaustarjoukseen, joka perustui EU:n matkustajan oikeuksiin. Hän voi kaikkialla Euroopassa turvautua e-CODEXiin ja aloittaa vähäisiin vaatimuksiin sovellettavan sähköisen menettelyn.

  • Sabrina on vierailulla serkkujensa luona Tanskassa ja huomaa, että hänen diabeteslääkkeensä ovat loppumassa. Sähköisiin lääkemääräyksiin tarkoitetun epSOS-järjestelmän ansiosta hän voi onneksi saada lääkkeet ulkomaisesta apteekista.

Rajatylittävien digitaalisten julkisten palvelujen tehokkuus paranee, kun tukeudutaan EU:n laajuisiin nopeisiin laajakaistaverkkoihin. Komission kaavailema uusi paketti, jossa tavoitteena on verkostoitunut maanosa, sisältää nopeisiin verkkoihin tehtäviä investointeja tukevia toimenpiteitä.

Tausta

Euroopan komissio on vuodesta 2008 alkaen kehittänyt suuren mittakaavan pilottihankkeita yhteistyössä EU:n jäsenvaltioiden, teollisuuden, kansallisten viranomaisten, tiedeyhteisön, yksityisen sektorin ja paikallisyhteisöjen kanssa. Hankkeissa on kehitetty ja testattu saumattomasti toimivia rajatylittäviä digitaalisia palveluja. Yli sata kumppania yhteensä kahdestakymmenestä maasta – Portugalista Turkkiin – on mukana kehittämässä ja toteuttamassa e-SENS-hankkeessa avoimiin standardeihin ja spesifikaatioihin perustuvia moduuleja. Niiden käyttökohteina ovat yhteentoimivat sähköiset henkilökortit, sähköiset allekirjoitukset, sähköinen jakelu ja sähköiset asiakirjat. Julkisen ja yksityisen sektorin innovoijat voivat käyttää tuloksia uusien digitaalisten julkisten palvelujen kehittämiseen, mikä puolestaan edistää ”kehityksen, yhteyksien ja kasvun” Eurooppaa.

Joitakin esimerkkejä hankkeista:

Sähköisten henkilöllisyyksien turvallista verkottamista käsittelevä STORK 2.0 -hanke tukee yhteisen eurooppalaisen sähköisen tunnistamisen ja todentamisen alueen toteuttamista. Se edistää sähköisten henkilöllisyyksien yhteentoimivuutta jäsenvaltioissa ja EU:n laajuisesti niin luonnollisten henkilöiden kuin oikeushenkilöidenkin tapauksessa (video).

Oikeudenkäyttöä nopeuttavassa e-CODEX-hankkeessa parannetaan ihmisten ja yritysten mahdollisuuksia saada käyttöönsä oikeudellisia palveluja rajatylittävissä tilanteissa kaikkialla Euroopassa. Hankkeen tavoitteena on myös parantaa yhteentoimivuutta oikeusviranomaisten välillä EU:ssa (video).

  • Parempaan terveydenhuoltoon tähtäävässä epSOS-hankkeessa suunnitellaan, rakennetaan ja arvioidaan palveluinfrastruktuuria, joka mahdollistaa sähköisten terveystietojärjestelmien rajatylittävän yhteentoimivuuden (video).

  • Hankintaprosessin parantaminen: sähköisiä hankintoja käsittelevän PEPPOL-hankkeen (hankkeen hoito siirrettiin voittoa tavoittelemattomalle ”OpenPEPPOL

  • -yhdistykselle) tulokset helpottavat eurooppalaisten yritysten sähköistä asiointia eurooppalaisten viranomaisten kanssa hankinta-asioissa (video).

  • Yritystoiminnan helpottaminen: SPOCS-hankkeen tulokset helpottavat yritysten sijoittautumista ulkomaille. Starter-Kit tarjoaa saumattomia sähköisiä rajatylittäviä vaihtoehtoja pitkille hallinnollisille menettelyille, jotka yritysten on yleensä käytävä läpi laajentaessaan toimintaansa muihin maihin (video).

Näitä tuloksia hyödynnetään e-SENS-hankkeessa, joka toimii siltana pilotti- ja operatiivisen vaiheen välillä, kun rajatylittävät digitaaliset julkiset palvelut tulevat kaikilta osin saataville. Hankkeessa on kumppaneita kahdestakymmenestä maasta (Alankomaat, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Luxemburg, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Tanska, Tšekki, Turkki ja Viro). Euroopan telealan standardointilaitos (ETSI) ja OpenPEPPOL ovat vahvasti mukana hankkeessa. e-SENS-hanke alkoi 1. huhtikuuta 2013, ja Euroopan komission kanssa tehtävän avustussopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, että hanke voi nyt lähteä virallisesti liikkeelle.

Komissio antaa e-SENS-hankkeelle 13,7 miljoonan euron rahoituksen (eli puolet hankkeen yhteensä 27,4 miljoonan budjetista) kolmeksi vuodeksi. Rahoitus osoitetaan tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelmasta (ICT-PSP).

e-SENS-hankkeessa tarkastellaan myös mahdollisuuksia turvata e-SENS-moduulien ja muiden rajatylittävien digitaalisten julkisten palvelujen pitkän ajan kestävyys. Siinä hyödynnetään tuoreita tutkimustuloksia. On mahdollista, että vuodesta 2014 lähtien EU:n tukea suunnataan Verkkojen Eurooppa -rahoitusvälineen digitaalisia palveluinfrastruktuureja käsittelevästä osasta. Siitä on seitsemän vuoden jaksolla myönnetty miljardi euroa tukea toimille, joissa Eurooppaan kehitetään saumattomasti toimivia digitaalisia julkisia palveluja.

Hyödyllisiä linkkejä

Build,Connect,Grow”-sivusto

Digitaalisia julkisia palveluja käsittelevä osio Euroopan digitaalistrategia-sivustossa

e-SENS

Kerro mielipiteesi

Euroopan digitaalistrategia

Neelie Kroes

Neelie Kroes Twitterissä: #ConnectedContinent

Yhteystiedot:

Sähköposti: comm-kroes@ec.europa.eu Puhelin: (+32-2) 295 63 61 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar