Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 14. august 2013

Euroopa Komisjon investeerib 13,7 miljonit eurot piiriülestesse avalikesse digitaalteenustesse

Euroopa Komisjon otsustas investeerida 13,7 miljonit eurot piiriülestesse avalikesse digitaalteenustesse. Mõte selline investeering teha kasvas välja ELi liikmesriikide, majandusharu esindajate, riigiasutuste, akadeemiliste ringkondade, erasektori ja kohalike kogukondade vahelisest edukast koostööst mitmete projektide elluviimisel, mis aitavad teha välismaal elamise, töötamise, reisimise, õppimise ja äritegemise lihtsamaks. Uus e-SENS (Electronic Simple European Networked Services) ehk lihtsate elektrooniliste Euroopa võrgupõhiste teenuste projekt aitab arendada avalikke digitaalteenuseid, mis lihtsustavad ettevõtete äritegevust, sealhulgas ettevõtte asutamist, juriidiliste nõudmiste täitmist ja riigihangetes osalemist nii nende koduliikmesriigis kui ka mujal ELis. Samuti ühendatakse selle projektiga avaliku sektori digitaalteenused, mis on suunatud kodanikele, kes külastavad teisi liikmesriike puhkuse, töö või õppimise eesmärgil.

Euroopa Komisjoni asepresident Neelie Kroes kommenteeris otsust järgnevalt: „Arvukate Euroopas kasutatavate avalike digitaalteenuste üksteisega sidumine, nii et need töötaksid koos turvalisel ja tulemuslikul moel, on kasulik kõigile. See aitaks valitsustel oma võrgupõhiseid strateegiaid edukalt rakendada, ettevõtetel oma ühtsel turul toimuva äritegevuse kulusid kokku hoida ja kodanikel Euroopas ringi liikudes vähema bürokraatiaga toime tulla."

Mõned näited, kuidas e-SENS aitab eurooplastel ühtsest turust kasu saada:

  • Anjal on Leedus reisibüroo, mis tegeleb reiside korraldamisega Portugali. Ta soovib asutada ka reisibüroo Portugalis, mis korraldaks reise Balti riikidesse. Täielikult võrgupõhise SPOCSi ühtse kontaktpunkti kaudu saab ta järele uurida, millised tingimused ta peab täitma, ning saada abi elektroonilisel registreerimisel.

  • Anjal on plaanis ka peatselt abielluda. Pulm toimub Hispaanias peigmehe kodulinnas. Anja saab registreerida oma uue perekonnaseisu Leedus STORKi mooduli abil, kasutades oma elektroonilist ID-d.

  • Karelil läks Brüsselist Ateenasse lennul pagas kaduma. Ta ei olnud rahul hüvitisega, mida lennuettevõtja talle ELi reisijate õiguste alusel pakkus. e-CODEXi abil saab ta algatada nn väiksemate kohtuvaidluste menetluse interneti teel, kus iganes Euroopas ta füüsiliselt ka ei viibiks.

  • Sabrina avastab Taanis sugulasi külastades, et tal on suhkruhaiguse ravim otsa saanud. Õnneks saab ta oma retseptiravimit ka välismaal apteegist osta, kasutades selleks e-retseptide süsteemi epSOS ePrescription.

Piiriüleste avalike digitaalteenuste tulemuslikkus paraneb veelgi, kui need tuginevad kogu ELi katvale kiirele lairibavõrgule. Kiiretesse võrkudesse investeerimist edendavad meetmed on osa komisjoni peagi avalikustatavast paketist ühendatud Euroopani jõudmiseks.

Taust

Sujuvate piiriüleste digitaalteenuste arendamiseks ja testimiseks on Euroopa Komisjon koostöös ELi liikmesriikide, majandusharu esindajate, riigiasutuste, akadeemiliste ringkondade, erasektori ja kohalike kogukondadega töötanud alates 2008. aastast piiriüleste avalike digitaalteenuste jaoks välja laiaulatuslikke katseprojekte. Osana e-SENSist arendab ja rakendab üle 100 partneri 20 riigist, sealhulgas Eestist, erinevaid süsteeme, mis põhinevad avatud standarditel ja spetsifikatsioonidel, et võtta kasutusele koostalitlusvõimelised e-identimise süsteemid, elektroonilised allkirjad ning elektroonilised teabe ja dokumentide väljastusteenused, mida avaliku ja erasektori innovaatorid saavad kasutada uute avalike digitaalteenuste loomiseks, mis aitab kaasa Euroopa arendamisele, ühendamisele ja kasvamisele.

Täpsemalt on projektid järgmised:

E-identimise süsteemide turvaline ühendamine - STORK 2.0 projekt. See projekt aitab jõuda Euroopas ühtse elektroonilise identimise ja autentimiseni. Sellega tagatakse nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute e-identimise süsteemide koostalitlusvõime liikmesriikide ja ELi tasandil (video).

Kohtumenetluste kiirendamine – e-CODEXi projekt. See projekt parandab kodanike ja ettevõtete piiriülest juurdepääsu õigusemõistmise teenustele Euroopas, samuti õiguskaitseteenistuste koostalitlusvõimet ELis (video).

  • Tervishoiu edendamine epSOSi projekt. Projekti raames planeeritakse, arendatakse ja hinnatakse teenuste infrastruktuuri, mis võimaldab elektroonilised terviseandmete süsteemid piiriüleselt ühildada (video).

  • Elektrooniliste riigihangete edendamine – PEPPOLi projekt. Projekti tulemused (mis on edastatud mittetulundusühingule OpenPEPPOL) aitavad Euroopa ettevõtetel riigihankemenetlustes Euroopa ametiasutustega hõlpsalt ja elektrooniliselt asju ajada (video).

  • Äritegevuse lihtsustamine – SPOCSi projekt. Projekti tulemused hõlbustavad välisriigis ettevõtte asutamist. Starter-Kit pakub kiiremaid piiriüleseid elektroonilisi alternatiive aeganõudvatele haldusmenetlustele, millega ettevõtted oma tegevuse teistesse riikidesse laiendamisel tavaliselt kokku puutuvad (video).

e-SENS tugineb eelnimetatud projektide tulemustele ning toimib sillana katse- ja kasutusetapi vahel, mil piiriülesed avalikud digitaalteenused saavad täielikult kättesaadavaks. Projekti on kaasatud partnerid 20 riigist: Austriast, Eestist, Hispaaniast, Iirimaalt, Itaaliast, Kreekast, Luksemburgist, Madalmaadest, Norrast, Poolast, Portugalist, Prantsusmaalt, Rootsist, Rumeeniast, Saksamaalt, Slovakkiast, Sloveeniast, Taanist, Tšehhi Vabariigist ja Türgist. Projekti annavad märkimisväärse panuse Euroopa Telekommunikatsioonistandardite Instituut (ETSI) ja OpenPEPPOL. e-SENS käivitati 1. aprillil 2013 ja Euroopa Komisjoniga toetuslepingu allkirjastamine tähendab, et projekti elluviimine saab nüüd ametlikult alata.

Komisjon eraldab oma info- ja kommunikatsioonitehnoloogia poliitika toetusprogrammist (ICT-PSP) 13,7 miljonit eurot (50 % projekti 27,4 miljoni euro suurusest eelarvest), et toetada e-SENSi kolme aasta jooksul.

e-SENSi raames uuritakse ka, kuidas tagada e-SENSi süsteemide ja muude piiriüleste avalike digitaalteenuste pikaajaline jätkusuutlikkus, tuginedes hiljuti avaldatud uuringu tulemustele. Alates 2014. aastast saaks EL projekti toetada Euroopa Ühendamise Rahastu digitaalteenuste taristute osast. Rahastust eraldatakse seitsme aasta jooksul kuni üks miljard eurot, et toetada platvorme, mis pakuvad Euroopas sujuvaid avalikke digitaalteenuseid.

Kasulikud lingid

Veebiajakiri „Build, Connect, Grow”

Avalikud digitaalteenused digitaalarengu tegevuskava veebisaidil

e-SENS

Ütle oma arvamus!

Digitaalarengu tegevuskava

Neelie Kroes

Jälgi Neelie Kroesi Twitteris teemaviitega #ConnectedContinent

Kontaktandmed:

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu

Tel: +32 229 56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar