Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 14 Αυγούστου 2013

Χρηματοδότηση ύψους 13,7 εκατομμυρίων ευρώ για διασυνοριακές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Μετά την επιτυχή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, των ενδιαφερόμενων κλάδων, των εθνικών διοικητικών αρχών, της πανεπιστημιακής κοινότητας, του ιδιωτικού τομέα και των τοπικών κοινωνιών σε μια σειρά σχεδίων με στόχο τη διευκόλυνση της ζωής, της εργασίας, των ταξιδιών, των σπουδών και της επιχειρηματικής δραστηριότητας των πολιτών της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να επενδύσει 13,7 εκατομμύρια ευρώ για την περαιτέρω ανάπτυξη των διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. Το νέο πρόγραμμα «e-SENS» (Electronic Simple European Networked Services / Απλές Ευρωπαϊκές Ηλεκτρονικές Δικτυακές Υπηρεσίες) θα συμβάλει στην ανάπτυξη ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να αναπτύσσουν επιχειρηματική δραστηριότητα ευκολότερα τόσο στη χώρα τους όσο και σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ: π.χ. για τη σύσταση νέας επιχείρησης, την εκπλήρωση των νομικών τους υποχρεώσεων και τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς δημόσιων προμηθειών. Το πρόγραμμα «e-SENS» θα συνδέει επίσης εθνικές ψηφιακές υπηρεσίες για τους πολίτες που επισκέπτονται άλλα κράτη μέλη για διακοπές, εργασία ή σπουδές.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Νέιλι Κρους δήλωσε σχετικά: «Η προώθηση της ασφαλούς και αποτελεσματικής συνεργασίας των πολυάριθμων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών που υπάρχουν στην Ευρώπη θα είναι επωφελής για όλους: οι αρχές των κρατών μελών θα μπορούν εφαρμόζουν στο έπακρο τη διαδικτυακή τους στρατηγική∙ οι επιχειρήσεις θα έχουν μικρότερο κόστος για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην ενιαία αγορά∙ οι πολίτες θα αντιμετωπίζουν λιγότερη γραφειοκρατία κατά τις μετακινήσεις τους στην Ευρώπη.»

Ιδού μερικά παραδείγματα για το πώς το πρόγραμμα «e-SENS» μπορεί να βοηθήσει τους Ευρωπαίους να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες της ενιαίας αγοράς:

  • Η Άννα έχει ταξιδιωτικό γραφείο στη Λιθουανία, το οποίο ειδικεύεται σε ταξίδια στην Πορτογαλία. Θέλει να ανοίξει γραφείο και στην Πορτογαλία για να διοργανώνει ταξίδια στη Βαλτική. Χάρη στο διαδικτυακό κέντρο ενιαίας εξυπηρέτησης «SPOCS», μπορεί να ενημερωθεί για τους όρους που οφείλει να πληροί, αλλά και να λάβει βοήθεια για να προβεί στις διαδικασίες καταχώρισης ηλεκτρονικά.

  • Η Άννα και ο αρραβωνιαστικός της σκοπεύουν επίσης να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στην πατρίδα του αρραβωνιαστικού της, την Ισπανία. Χάρη στο σύστημα STORK, η Άννα θα μπορέσει να δηλώσει στη Λιθουανία τον γάμο τους ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική της ταυτότητα.

  • Ο Κάρελ έχασε τη βαλίτσα του κατά το ταξίδι του από τις Βρυξέλλες προς την Αθήνα. Δεν έμεινε όμως ικανοποιημένος από την αποζημίωση που του προσέφερε η αεροπορική εταιρεία, με βάση τα δικαιώματα των επιβατών στην ΕΕ. Χάρη στο e-CODEX, μπορεί να κινήσει ηλεκτρονικά τη διαδικασία μικροδιαφορών απ’ οποιοδήποτε μέρος της Ευρώπης κι αν βρίσκεται.

  • Η Σαμπρίνα επισκέφθηκε τα ξαδέλφια της στη Δανία και συνειδητοποίησε ότι της τελείωσαν τα φάρμακα που παίρνει για τον διαβήτη. Ευτυχώς, μπορεί να αγοράσει τα φάρμακά της από φαρμακείο του εξωτερικού χρησιμοποιώντας το σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης epSOS ePrescription.

Σημαντική προϋπόθεση για τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών είναι η προώθηση της ευρυζωνικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας σε όλη την ΕΕ. Η προώθηση επενδύσεων σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας είναι ένας από τους στόχους της επόμενης δέσμης μέτρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία μιας πραγματικά «συνδεδεμένης ηπείρου».

Γενικές πληροφορίες

Από το 2008 έχουν αναπτυχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεγάλα πιλοτικά σχέδια για τις διασυνοριακές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, τους ενδιαφερόμενους κλάδους, τις εθνικές διοικητικές αρχές, την πανεπιστημιακή κοινότητα, τον ιδιωτικό τομέα και τις τοπικές κοινότητες, με στόχο τον σχεδιασμό διασυνοριακών ψηφιακών υπηρεσιών και τον έλεγχο της απρόσκοπτης λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο του e-SENS, πάνω από 100 εταίροι από 20 χώρες (από την Πορτογαλία μέχρι την Τουρκία) θέτουν τις βάσεις, χρησιμοποιώντας ανοικτά πρότυπα και προδιαγραφές, για την ανάπτυξη και εφαρμογή διαλειτουργικών συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID), υπογραφής (eSignature), παράδοσης (eDelivery) και παραγωγής εγγράφων (eDocuments), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για τη δημιουργία νέων ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, έτσι ώστε "να οικοδομήσουμε, να συνδέσουμε και να προωθήσουμε την ανάπτυξη" της Ευρώπης.

Πρόκειται για τα εξής σχέδια:

Ασφαλής σύνδεση ηλεκτρονικών ταυτοτήτων: το σχέδιο STORK 2.0 συμβάλλει στην πραγμάτωση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και επαλήθευσης. Εξασφαλίζει τη διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων νομικών και φυσικών προσώπων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (βίντεο).

Επίσπευση της απονομής δικαιοσύνης: το σχέδιο e-CODEX βελτιώνει την πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων σε διασυνοριακές νομικές υπηρεσίες στην Ευρώπη, καθώς και τη διαλειτουργικότητα των νομικών υπηρεσιών στην ΕΕ (βίντεο).

  • Βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης: το epSOS σχεδιάζει, οικοδομεί και αξιολογεί τις υποδομές υπηρεσιών με στόχο τη διασυνοριακή διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων τήρησης αρχείων στον τομέα της υγείας (βίντεο).

  • Βελτίωση των διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων: το σχέδιο PEPPOL για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (το οποίο μεταφέρθηκε στον μη κερδοσκοπικό φορέα "OpenPEPPOL") διευκολύνει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στις ηλεκτρονικές τους συναλλαγές με τις ευρωπαϊκές δημόσιες υπηρεσίες στο πλαίσιο διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (βίντεο).

  • Διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας: το σχέδιο SPOCS επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύσσουν δραστηριότητες στο εξωτερικό. Το Starter-Kit τους παρέχει απολύτως συμβατές ηλεκτρονικές εναλλακτικές λύσεις σε διασυνοριακό επίπεδο, έναντι των χρονοβόρων διοικητικών διαδικασιών που συνήθως αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις όταν προσπαθούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε άλλες χώρες (βίντεο).

Το πρόγραμμα e-SENS αξιοποιεί τα αποτελέσματα των σχεδίων αυτών και λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στο πιλοτικό και το τελικό επιχειρησιακό στάδιο, όταν οι ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες θα είναι πλήρως προσβάσιμες. Στο πρόγραμμα μετέχουν εταίροι από 20 χώρες: την Αυστρία, την Τσεχία, τη Δανία, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, τη Νορβηγία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Ισπανία, τη Σουηδία και την Τουρκία. Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI) και το OpenPEPPOL συμβάλλουν καθοριστικά στο πρόγραμμα. Το e-SENS ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2013 και μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Επιχορηγήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το πρόγραμμα μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί επισήμως.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει το e-SENS με 13,7 εκατομμύρια τα επόμενα τρία χρόνια (πρόκειται για το 50% του συνολικού προϋπολογισμού των 27,4 εκατομμυρίων ευρώ), στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης της πολιτικής για τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT-PSP).

Το e-SENS θα εξετάσει επίσης τρόπους για την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των δομικών στοιχείων του e-SENS και άλλων διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών, με βάση τα αποτελέσματα έρευνας που δημοσιεύθηκε πρόσφατα). Από το 2014 και μετά, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση θα μπορεί να αντλείται από τις "Υποδομές Ψηφιακών Υπηρεσιών" που αποτελούν μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», στο πλαίσιο του οποίου έχουν δεσμευθεί έως και ένα δισεκατομμύριο ευρώ για μια επταετία, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν πλατφόρμες που θα παρέχουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες που θα λειτουργούν απρόσκοπτα στην Ευρώπη.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Διαδικτυακό περιοδικό "Build,Connect,Grow"

Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες στον ιστότοπο του ψηφιακού θεματολογίου

e-SENS

Πείτε τη γνώμη σας

Ψηφιακό Θεματολόγιο

Νέιλι Κρους

Ακολουθήστε τη Νέιλι Κρους στο Twitter με την ετικέτα (hashtag): #ConnectedContinent

Επικοινωνία:

Email: comm-kroes@ec.europa.eu

Τηλ.: +32.229.56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar