Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 14 август 2013 г.

Комисията отделя 13,7 млн. евро, за да стимулира развитието на трансграничните цифрови обществени услуги

След успешното сътрудничество между държавите —членки на ЕС, промишлеността, националните администрации, академичните среди, частния сектор и гражданите в множество проекти, улесняващи живота, работата, пътуването, ученето и извършването на стопанска дейност в чужбина, Европейската комисия инвестира 13,7 млн. евро за по-нататъшно развитие на трансгранични цифрови обществени услуги. Новият проект „e-SENS“ (електронни опростени европейски мрежови услуги) ще спомогне за разработването на цифрови обществени услуги, които улесняват дейността на предприятията в собствената им държава членка и навсякъде в ЕС, включително при учредяване на дружество, покриване на правните изисквания и участие в публични търгове. Ще се осигури и връзка между националните цифрови услуги за гражданите, които посещават друга държава членка за почивка, работа или обучение.

Нели Крус, заместник-председател на Европейската комисия, заяви: „Възможността многобройните цифрови обществени услуги в цяла Европа да работят заедно по сигурен и ефикасен начин е от полза за всички: правителствата могат оптимално да разгърнат своите онлайн стратегии; предприятията могат да намалят стопанските си разходи в рамките на единния пазар, а гражданите, които пътуват в Европа, ще се сблъскват с по-малко бюрокрация“.

Ето примери за това как с помощта на e-SENS европейците могат максимално да се възползват от единния пазар:

  • Аня е собственик на туристическа агенция в Литва и предлага най-вече пътувания в Португалия. Тя иска да отвори агенция в Португалия, която да организира пътувания до балтийските държави. С помощта на „SPOCS“ — функциониращо изцяло онлайн единно звено за контакт, тя може да се запознае с необходимите за това условия и да получи помощ, за да извърши процедурите за регистрация онлайн.

  • Освен това Аня скоро ще сключи брак. Сватбата ще се състои в родния град на годеника ѝ в Испания. Благодарение на модула „STORK“ с електронната си идентификация Аня ще може да регистрира брака си през интернет в Литва.

  • При полет от Брюксел за Атина багажът на Карел е бил изгубен. Той не е удовлетворен от компенсациите, предложени му от авиокомпанията в рамките на Правата на пътниците в ЕС. e-CODEX му дава възможност да започне онлайн процедура за подаване на жалба независимо от местоположението му в Европа.

  • Сабрина е на посещение при своите братовчеди в Дания и си дава сметка, че лекарството ѝ срещу диабет се е свършило. За щастие чрез системата „epSOS ePrescription“ тя може все пак да получи лекарства от аптека в чужбина.

Ефективността на трансграничните цифрови обществени услуги ще се подобри допълнително, когато те започнат да се осъществяват с помощта на широколентовите високоскоростни информационни магистрали, обхващащи територията на целия ЕС. Мерките за насърчаване на инвестициите във високоскоростни мрежи са един от елементите на пакета от инициативи за изграждането на свързан континент, който предстои да бъде предложен от Комисията.

Постижения досега

След 2008 г. с цел развитие и изпитване на безпрепятствени трансгранични цифрови услуги Европейската комисия в сътрудничество с държавите — членки на ЕС, промишлеността, националните администрации, академичните среди, частния сектор и местните общности разработи широкомащабни пилотни проекти за трансгранични цифрови обществени услуги. Като част от е-SENS над 100 партньори от 20 държави — от Португалия до Турция — разработват и въвеждат в действие основани на отворени стандарти и спецификации градивни елементи за електронна идентификация, електронен подпис, електронно доставяне и електронни документи, с които новаторите от обществения и от частния сектор могат да създават нови цифрови обществени услуги, като така помагат „изграждането, свързването и растежа“ в Европа.

Конкретните проекти са:

Сигурно свързване на електронни самоличности — проектът STORK 2.0 спомага да се реализира идеята за единно европейско пространство за електронно идентифициране и удостоветряване на автентичността. Чрез него се създава съвместимост на национално и на европейско равнище за електронните самоличности за физически и юридически лица (видеоматериал).

Ускоряване на правораздаването — проектът e-CODEX подобрява трансграничния достъп на гражданите и предприятията до правни услуги в Европа, както и съвместимостта между правните органи в рамките на ЕС (видеоматериал).

  • Подобряване на здавеопазването — в рамките на проекта epSOS се проектира, изгражда и оценява инфраструктура за услуги, която дава възможност за трансгранична съвместимост между системите за електронни здравни досиета (видеоматериал).

  • Подобряване на обществените поръчки — резултатите от проекта PEPPOL за електронни услуги за обществени поръчки (eProcurement) (прехвърлен към асоциацията с идеална цел „OpenPEPPOL“) помага на европейските предприятия лесно да се свързват по електронен път с европейските обществен органи в рамките на процеса за възлагане на поръчки(видеоматериал).

  • Улесняване на стопанската дейност — резултатите от проекта „SPOCS“ дават възможност на предприятията да се установят в чужбина. Благодарение на интернет сайта Starter-Kit те получават достъп до безпроблемни трансгранични електронни алтернативи на дългите административни процедури, с които предприемачите обикновено се сблъскват, когато се опитват да разширят дейността си в други държави (видеоматериал).

e-SENS се опира на тези резултати и осигурява прехода от пилотната към работната фаза, през която трансграничните цифрови обществени услуги ще бъдат изцяло достъпни. В проекта участват партньори от 20 държави: Австрия, Чешката република, Дания, Естония, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Турция. Значителен принос към проекта имат Европейският институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) и OpenPEPPOL. Началото на e-SENS бе поставено на 1 април 2013 г., а подписването на споразумение за безвъзмездни средства с Европейската комисия означава, че проектът може вече официално да започне работа.

Комисията осигурява 13,7 млн. евро за подкрепа на e-SENS за три години (50 % от бюджета в размер на 27,4 млн. евро), които ще бъдат осигурени от Програмата за подкрепа на политиката за информационни и комуникационни технологии (ICT-PSP).

Като се основава на неотдавна публикувано изследване, e-SENS ще се стреми да намери начин да гарантира устойчивостта в дългосрочен план на градивните елементи, както и на другите трансгранични цифрови обществени услуги. От 2014 г. подкрепата от страна на ЕС може да се оказва по линия на частта за инфраструктурата за цифрови услуги на Механизма за свързване на Европа, по който за седем години са отделени един милиард евро за подкрепа на платформи, които предлагат безпроблемни цифрови обществени услуги в Европа.

Полезни връзки

Онлайн списание „Build,Connect,Grow“

Цифрови обществени услуги на уебсайта „Програма за цифрови технологии“

e-SENS

Имате думата

Програма за цифрови технологии

г-жа Нели Крус

Следете изявите на г-жа Нели Крус в Twitter с хаштаг: #ConnectedContinent

За контакти:

електронна поща: comm-kroes@ec.europa.eu

тел.: +32 229 56361, туитър: @RyanHeathEU


Side Bar