Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 14. augustā

Komisārs Piebalgs piedalīsies Paragvajas prezidenta inaugurācijā

Eiropas Komisijas attīstības komisārs Andris Piebalgs pārstāvēs Eiropas Savienību (ES) šā gada aprīlī notikušajās vēlēšanās ievēlētā Paragvajas prezidenta Orasio Kartesa (Horacio Cartes) inaugurācijas ceremonijā, kas 15. augustā notiks Asunsjonā. Viesojoties Paragvajā, komisārs izvērtēs valstī panākto progresu un pastāvošās problēmas un apspriedīs prioritātes turpmākai ES sadarbībai attīstības jomā.

Komisārs Piebalgs sacīja: "Mums ir prieks, ka pēdējos gados esam Paragvaju atbalstījuši dažu tās svarīgāko reformu īstenošanā, piemēram, izglītības un sociālās aizsardzības politikas jomā, nabadzības mazināšanā un uzņēmējdarbības vides uzlabošanā. Tagad mums ir jāraugās uz priekšu un jānodrošina, lai turpmākā sadarbība būtu vērsta uz Paragvajas iedzīvotāju patiesajām prioritātēm, balstoties uz līdzšinējām ES darbībām. Esmu pārliecināts, ka mūsu apspriedes ar jauno valdību Asunsjonā būs rezultatīvas un ievirzīs turpmāko rīcību.”

ES un Paragvajas attiecības un sadarbība pēdējo gadu laikā ir kļuvušas ciešākas gan attīstības sadarbības un tirdzniecības jomās, gan dialoga ietvaros ar mērķi veicināt kopīgās vērtības un principus. Par ES apņemšanos stiprināt attiecības ar Paragvaju liecina ES vēlēšanu novērošanas misijas nosūtīšana uz Paragvaju saistībā ar vispārējām vēlēšanām, kuras notika 2013. gada 21. aprīlī un kuru rezultātā tika ievēlēts prezidents Kartess un prezidenta vietnieks Huans Afara (Juan Afara), kā arī pirmā Asunsjonā rezidējošā ES delegācijas vadītāja iecelšana.

Komisāra plānotā programma

Papildus dalībai jaunā prezidenta un prezidenta vietnieka inaugurācijas ceremonijā komisārs Piebalgs tiksies ar Paragvajas amatpersonām un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem viedokļu apmaiņai par Paragvajā pastāvošajām problēmām un turpmāko gadu prioritātēm. Komisārs Piebalgs apmeklēs arī divus ES finansētos attīstības projektus saistībā ar izglītību un sociālo attīstību, kas ir Paragvajā sniegtās ES palīdzības galvenās jomas.

Vispārīga informācija

Laikā no 2007. gada līdz 2013. gadam ES Paragvajai ir sniegusi divpusējo palīdzību 130 miljonu eiro apmērā, izmantojot attīstības sadarbības instrumentu (ASI). Sadarbības galvenās jomas ir:

  • izglītība, izmantojot ES atbalstu Paragvajas izglītības politikai;

  • nabadzības mazināšana, atbalstot Paragvajas sociālās attīstības politiku;

  • ekonomikas integrācija, veicinot Paragvajas ekonomikas attīstību un diversifikāciju gan vietējā līmenī, gan attiecībā uz starptautiskajiem tirgiem.

Paragvaja ir iesaistīta arī visās tematiskajās un reģionālajās programmās Latīņamerikā, un tā visplašāk piedalās šādās jomās: izglītības jomā, kurā vairāk nekā 20 augstākās izglītības iestādes piedalās akadēmiskās sadarbības projektos, ko atbalsta programma ALFA; sociālās kohēzijas jomā, kurā Paragvaja ir vērienīgi iesaistījusies programmā EuroSocial saistībā ar sociālo politiku (nodarbinātība, vienlīdzīgas iespējas saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, fiskālā izglītība); atjaunojamo energoresursu jomā, kurā 45 nomaļas vietējās kopienas Paragvajā saņēma fotoelementu komplektus, lai nodrošinātu enerģiju pamatpakalpojumiem; klimata pārmaiņu ieguldījumu projektos, ko atbalsta Latīņamerikas ieguldījumu mehānisma (LAIF) ietvaros.

Pateicoties ES atbalstam, pēdējos gados ir atjaunotas vairāk nekā 70 skolas, apmācīti aptuveni 3400 skolotāju un skolas piederumu komplektu nodrošinājums ir palielinājies no 32 % 2008. gadā līdz 100 % 2012. gadā. Sociālās aizsardzības jomā ES atbalsts ir ļāvis uzlabot dzeramā ūdens apgādi vairāk nekā 28 000 cilvēku un ir palīdzējis palielināt ar nosacījumiem pamatotās naudas pārvedumu programmas saņēmēju skaitu no 19 000 ģimenēm 2008. gadā līdz 90 570 ģimenēm 2012. gadā.

Sīkāka informācija:

MEMO/13/743: ES — Paragvajas attiecības

IP/11/233: Eiropas Savienība 2013. gada 21. aprīlī novēros vēlēšanas Paragvajā

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_lv.htm

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar