Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 13 augusti 2013

EU-befolkningen vill ha allt mer mobilbandbredd men oroar sig för kostnaderna

Den senaste EU-övergripande enkäten visar att EU-befolkningen är allt mer förtjust i ny teknik. Men samtidigt som folk är öppna för de möjligheter som nya verktyg och tjänster erbjuder, så som visas av siffrorna för nya internetabonnemang och användningen av internet för telefonsamtal, tänker de sig fortfarande för två gånger innan de ringer eller kopplar upp sig på nätet, på grund av kostnaderna för dessa tjänster.

Mobiltelefoner finns nu överallt, men bara hälften är “smarta”. Abonnemang för telefoner som omfattar internettillgång ligger mellan 55 % i Sverige, Danmark, Storbritannien, Finland, Frankrike och Nederländerna och under 35 % i Belgien, Grekland, Ungern, Cypern, Rumänien, Bulgarien och Portugal. Denna låga spridningssiffra för smarta telefoner är typisk för många länder där de som abonnerar på mobil internetanslutning begränsar sin online-tid för att de oroar sig för kostnaderna (i Ungern är det 35 %, i Portugal 58 %, i Grekland 53 %, på Cypern 52 %, i Belgien 47 % och i Rumänien 45 %). Oro för kostnaderna gör i dag att över hälften av EU:s befolkning begränsar sina telefonsamtal från mobilen till inrikes (55 %) och utlandsnummer (54 %). Över 70 % begränsar sina inrikes samtal i Grekland (81 %), Portugal (79 %), Irland (72 %) och Rumänien (71 %).

Tillgång till bredband i hemmet finns i 3/4 av hushållen: 72,5 % av EU:s hushåll har i dag bredbandsuppkoppling, vilket är en ökning från 67,3 % 2011 (Källa: Eurostat). I Rumänien har siffran ökat med 20 procentandelar och i Slovakien med 16,7 procentandelar: över 50 % av hushållen i genomsnitt har nu bredband i EU. Och åtskillnaden mellan telefon och internet håller på att suddas ut. 34 % använder internet för att ringa (IP-telefoni – Voice over Internet Protocol), en ökning med 7 procentandelar under 2012. 28 % använder internet för att tala med användare på samma VoIP-nät gratis och 4 % använder VoIP för att ringa billigare utlandssamtal. Nätbaserade samtal är mycket vanliga i Bulgarien (57 %), på Cypern (55 %), i Estland (54 %), Litauen och Lettland (51 %). VoIP är mindre vanligt i Portugal (18 %), Italien, (26 %), Spanien (28 %) och Grekland (29 %), men ökar även där, med i genomsnitt 7 procentandelar per år sedan 2011. Den ökande användningen av VoIP verkar följa bredbandstillväxten; till exempel ökade antalet hushåll med bredbandsanslutning på Cypern med 11 % under 2012, samtidigt som användningen av VoIP ökade med 16 procentandelar.

– Ett av målen med paketet för en uppkopplad kontinent, som kommissionen kommer att lägga fram i september är att se till att konsumenternas förväntningar kan tillgodoses till rimliga priser, sade Neelie Kroes, Europeiska kommissionens vice ordförande med ansvar för den digitala agendan.

Bakgrund

Resultaten av denna undersökning förhandsgranskades redan i juli (se IP/13/660), d man särskilt markerade att internethastighet verkar ha blivit den viktigaste frågan för internetanvändarna. 45 % av EU:s internetanvändare skulle vara beredda att uppgradera sig eller byta internetpaket för att få högre hastighet.

Hushållsenkäten om e-kommunikation har genomförts årligen sedan 2006. Den ska stödja utvecklingen av strategier på e-kommunikationsområdet genom att regelbundet samla uppgifter och belysa trender som speglar hushållens och de enskildas syn på de viktigaste tjänsterna inom elektronisk kommunikation

Fältarbetet för denna enkät slutfördes i mars 2013. 26 786 svarande med olika representativ social och demografisk bakgrund ur EU-befolkningen intervjuades personligen i sina hem. Eftersom fältarbetet ägde rum innan Kroatien officiellt anslutit sig till EU den 1 juli 2013 presenteras resultaten för den 27 EU-länderna och Kroatien, och EU-genomsnitten avser endast de 27 medlemsländerna.

Länkar:

Enkäten https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/10099

Resultattavla för den digitala agendan

Den digitala agendan

Neelie Kroes

Följ Neelie på Twitter med hashtag: #ConnectedContinent

Kontaktpersoner:

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn +32.229.56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar