Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 13. augusta 2013

Európania čoraz viac vyhľadávajú mobilné širokopásmové služby, ale trápia ich náklady

Z najnovšieho celoeurópskeho prieskumu vyplýva, že Európania prejavujú čoraz väčší záujem o nové technológie. Treba však uviesť, že hoci sú otvorení možnostiam, ktoré ponúkajú nové nástroje a služby (svedčia o tom údaje o počtoch nových odberateľov internetových služieb a p využívaní internetu na hlasové volania), dvakrát si rozmyslia, či zdvihnú telefón alebo sa pripoja na internet vzhľadom na náklady na tieto služby.

Mobilné telefóny sú všade, ale len polovica z nich je „inteligentná“. Podiel predplatených telefónnych služieb s pripojením internet sa pohybuje od 55 % (Švédsko, Dánsko, Spojené kráľovstvo, Fínsko, Francúzsko a Holandsko) po menej ako 35 % (Belgicko, Grécko, Maďarsko, Cyprus, Rumunsko, Bulharsko a Portugalsko). Slabší prienik inteligentných telefónov je príznačný najmä pre krajiny, kde odberatelia služby mobilného internetu obmedzujú svoj čas strávený online z dôvodu výšky poplatkov. Ako príklad možno uviesť Maďarsko (35 %), Portugalsko (58 %), Grécko (53 %), Cyprus (52 %), Belgicko (47 %) a Rumunsko (45 %). Práve náklady sú dôvodom, prečo v súčasnosti viac ako polovica občanov EÚ obmedzuje svoje volania z mobilného telefónu na vnútroštátne (55 %) a medzinárodné telefónne čísla (54 %). Viac ako 70 % používateľov obmedzuje svoje vnútroštátne hovory v Grécku (80 %), Poľsku (79 %), Írsku (72 %) a Rumunsku (71 %).

Širokopásmové pripojenie je realitou pre tri štvrtiny domácností. V súčasnosti má širokopásmové pripojenie 72,5 % domácností, kým v roku 2011 to bolo 67,3 % (Zdroj: Eurostat). V Rumunsku tento podiel narástol o 20 percentuálnych bodov a na Slovensku o 16,7 percentuálnych bodov. V rámci celej EÚ má v súčasnosti širokopásmové pripojenie viac ako 50 % domácností. Hranice medzi telefonovaním a internetom sa veľmi rýchlo stierajú: 34 % používateľov využíva internet na hlasové volania (prenos hlasu internetovým protokolom alebo „VOIP“), čo je o 7 percentuálnych bodov viac ako v roku 2012. 28 % používateľov využíva internet na bezplatné hovory v rámci tej istej siete VOIP a 4 % používajú VOIP na lacnejšie medzinárodné hovory. Internetové volania sa tešia mimoriadne vysokej obľube v Bulharsku (57 %), na Cypre (55 %), Estónsku (54 %), ako aj v Litve a Lotyšsku (51 %). V menšej miere sa VOIP využíva v Portugalsku (18 %), Taliansku (26 %), Španielsku (28 %) a Grécku (29 %). Aj tu však popularita tejto služby narastá; od roku 2011 zaznamenala nárast o 7 percentuálnych bodov. Čoraz častejšie využívanie VOIP možno podľa všetkého pripísať rozšíreniu širokopásmového pripojenia. Napríklad na Cypre sa v roku 2012 zvýšil počet pripojených domácností o 11 % a používanie VOIP narástlo o 16 percentuálnych bodov.

„Zabezpečovanie prostredia, v ktorom možno vyhovieť potrebám spotrebiteľov za dostupné ceny, je jedným z cieľov balíka „Prepojený kontinent“, ktorý Komisia predstaví v septembri,“ uviedla Neelie Kroesová, podpredsedníčka Európskej komisie pre digitálnu agendu.

Súvislosti

O výsledkoch tohto prieskumu sa písalo už v júli (pozri IP/13/660) najmä v súvislosti so skutočnosťou, že rýchlosť internetového pripojenia je pre používateľov internetu čoraz dôležitejšou otázkou. 45 % európskych spotrebiteľov bolo ochotných prejsť na lepší program alebo zmeniť internetový balík, ak by tak získali rýchlejší internet.

Prieskum v oblasti elektronických komunikácií v domácnostiach sa vykonáva každoročne od roku 2006. Jeho cieľom je podporovať rozvoj politík v oblasti elektronických komunikácií prostredníctvom pravidelnej analýzy faktov a trendov, pokiaľ ide o postoj domácností a jednotlivcov k hlavným elektronickým komunikačným službám.

Zber odpovedí v rámci najnovšieho prieskumu sa ukončil v marci 2013. Rozhovory s 26 786 respondentmi zastupujúcimi rôzne sociálne a demografické skupiny obyvateľstva EÚ sa uskutočnili osobne v domácom prostredí. Vzhľadom na to, že zber odpovedí sa uskutočnil pred dátumom oficiálneho vstupu Chorvátska do Európskej únie 1. júla 2013, výsledky sú prezentované pre EÚ 27 a Chorvátsko a priemerné údaje týkajúce sa EÚ sa vzťahujú len na EÚ 27.

Užitočné odkazy:

Kompletné výsledky prieskumu https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/10099

Tabuľka výsledkov Digitálnej agendy

Digitálna agenda

Neelie Kroesová

Sledujte Neelie na Twitteri pomocou hashtagu: #ConnectedContinent

Kontaktné osoby:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32 229 56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar