Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 13.8.2013

Eurooppalaiset haluavat enemmän kaistanleveyttä mutta ovat huolissaan kustannuksista

Tuoreimman EU:n laajuisen kyselyn mukaan eurooppalaiset haluavat entistä innokkaammin uutta teknologiaa. He ovat avoimia uusien välineiden ja palvelujen tarjoamille uusille mahdollisuuksille, kuten uusia internetliittymiä ja internetin puheensiirtokäyttöä koskevat luvut osoittavat, mutta harkitsevat edelleen tarkasti puhelimen tai verkon käyttöä näiden palvelujen hinnan vuoksi.

Matkapuhelimia on kaikkialla, mutta niistä vain puolet on älypuhelimia. Internetyhteydellä varustettujen puhelinliittymien osuus vaihtelee Ruotsin, Tanskan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Suomen, Ranskan ja Alankomaiden 55 prosentista Belgian, Kreikan, Unkarin, Kyproksen, Romanian, Bulgarian ja Portugalin alle 35 prosenttiin. Älypuhelinten suosio on vähäisempää monissa maissa, joissa internetyhteydellä varustetun mobiililiittymän tilaajat rajoittavat verkossa viettämäänsä aikaa, koska he ovat huolissaan hinnoista (esim. Unkari 35 %, Portugali 58 %, Kreikka 53 %, Kypros 52 %, Belgia 47 % ja Romania 45 %). Huoli kustannuksista on johtamassa siihen, että yli puolet EU:n kansalaisista rajoittaa matkapuhelimista soitettuja puheluja kotimaannumeroihin (55 %) ja ulkomaannumeroihin (54 %). Kotimaanpuhelujaan rajoittaa yli 70 prosenttia kansalaisista (Kreikassa 81 %, Portugalissa 79 %, Irlannissa 72 % ja Romaniassa 71 %).

EU:n kotitalouksista 72,5 prosentilla on nyt laajakaistayhteys kotona, kun vuonna 2011 osuus oli 67,3 prosenttia (Lähde: Eurostat). Osuus on kasvanut 20 prosenttiyksikköä Romaniassa ja 16,7 prosenttiyksikköä Slovakiassa, ja yli 50 prosentilla kotitalouksista on nyt laajakaistayhteys kaikissa jäsenvaltioissa. Puhelimen ja internetin välinen raja on hämärtymässä nopeasti: 34 prosenttia käyttää internetiä puheensiirtoon (nk. VOIP-tekniikka), mikä on 7 prosenttiyksikön nousu vuodesta 2012. Vastaajista 28 prosenttia käyttää internetiä puhuakseen saman VOIP-verkon käyttäjille ilmaiseksi ja 4 prosenttia soittaakseen halvemmalla ulkomaille. Verkkopohjaiset puhelut ovat erittäin suosittuja Bulgariassa (57 %), Kyproksella (55 %), Virossa (54 %) sekä Liettuassa ja Latviassa (51 %). Vähemmän VOIP-tekniikkaa käytetään Portugalissa (18 %), Italiassa (26 %), Espanjassa (28 %) ja Kreikassa (29 %), mutta käyttö on kasvussa (vuodesta 2011 kasvua keskimäärin 7 prosenttiyksikköä). VOIP-käytön lisäys näyttää seuraavan laajakaistan yleistymistä: esimerkiksi Kyproksella internetyhteydellä varustettujen kotitalouksien määrä kasvoi 11 prosenttia vuonna 2012 ja VOIP:n käyttö kasvoi 16 prosenttiyksikköä.

”Kuluttajien odotuksiin vastaaminen kohtuullisilla hinnoilla on yksi tavoitteista yhteenliitettyä Eurooppaa koskevassa paketissa, jonka Euroopan komissio esittää syyskuussa”, totesi digitaalistrategiasta vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes.

Tausta

Kyselyn tuloksia tarkasteltiin aiemmin heinäkuussa (ks. IP/13/660) ja esiin tuotiin etenkin se, että internetin nopeudesta on tulossa käyttäjien kannalta tärkein seikka. Eurooppalaisista internetkäyttäjistä 45 prosenttia on halukkaita siirtymään parempaan liittymään tai vaihtamaan internetpakettinsa nopeampaan.

Sähköistä viestintää koskeva E-Communications Household Survey -kysely on tehty vuosittain vuodesta 2006. Kyselyn tarkoituksena on tukea politiikan kehittämistä sähköisen viestinnän alalla keräämällä säännöllisesti tietoa siitä, miten kotitaloudet ja yksityishenkilöt suhtautuvat tärkeimpien sähköisten viestintäpalvelujen tarjoamiseen.

Tämän kyselyn kenttätyö saatiin päätökseen maaliskuussa 2013. Eri yhteiskunta- ja väestöryhmiä edustavia 26 786:aa vastaajaa haastateltiin henkilökohtaisesti kotona. Koska kenttätyö tehtiin ennen kuin Kroatia liittyi virallisesti Euroopan unioniin 1. heinäkuuta 2013, tulokset esitetään EU:n 27 jäsenvaltion ja Kroatian osalta erikseen, ja EU:n keskiarvolla viitataan vain EU:n 27 jäsenvaltioon.

Hyödyllisiä linkkejä:

Koko kysely: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/10099

Digitaalistrategian tulostaulu

Digitaalistrategia

Neelie Kroes

Seuraa Neelie Kroesia Twitterissä avainsanalla #ConnectedContinent

Yhteystiedot:

Sähköposti: comm-kroes@ec.europa.eu Puh. +32 229 56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar