Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 13. august 2013

Europæerne vil have mere og mere båndbredde, men bekymrer sig over prisen

Som det fremgår af den seneste EU-undersøgelse, er europæerne i stigende grad interesseret i ny teknologi. Tallene for nye internetabonnementer og brug af internettet til at ringe med viser, at europæerne er åbne for de muligheder, der findes med nye værktøjer og tjenester, men de tænker stadig en ekstra gang over at bruge telefonen eller gå på nettet på grund af prisen på disse ydelser.

Mobiltelefoner er i dag overalt, men kun halvdelen er "smarte". Omfanget af mobilabonnementer med internetadgang ligger på mellem 55 % i Sverige, Danmark, Storbritannien, Finland, Frankrig og Holland og under 35 % i Belgien, Grækenland, Ungarn, Cypern, Rumænien og Portugal. Den lave udbredelse af smartphones ses i mange lande, hvor abonnenter på internet til mobilen begrænser deres tid på nettet, fordi de er bekymrede over prisen – Ungarn (35 %), Portugal (58 %), Grækenland (53 %), Cypern (52 %), Belgien (47 %) og Rumænien (45 %). Bekymringer om prisen får i øjeblikket over halvdelen af EU's borgere til at begrænse opkald fra deres mobil til nationale (55 %) og internationale (54 %) numre. Over 70 % begrænser deres nationale opkald i Grækenland (81 %), Portugal (79 %), Irland (72 %) og Rumænien (71 %).

3 ud af 4 husstande har bredbåndsadgang i hjemmet: 72 % af husstandene i EU har nu bredbåndsforbindelse, hvilket er en stigning fra 67,3 % i 2011 (kilde: Eurostat). Tallet er steget med 20 procentpoint i Rumænien og med 16,7 procentpoint i Slovakiet, så over 50 % af husstandene i alle medlemslandene nu har bredbåndsforbindelse. Og forskellen mellem telefon og internet bliver hurtigt mindre: 23 % bruger internettet til at ringe med (internettelefoni eller Voice over Internet Protocol ("VOIP")), hvilket var en stigning på 7 procentpoint i 2012. 28 % bruger internettet til at tale gratis med brugere af samme VOIP-netværk, og 4 % bruger VOIP til at ringe billigere til udlandet. Webbaserede opkald er meget populære i Bulgarien (57 %), Cypern (55 %), Estland (54 %), Litauen og Letland (51 %). VOIP bruges mindre i Portugal (18 %), Italien (26 %), Spanien (28 %) og Grækenland (29 %), men er ved at blive mere populært med en stigning på 7 procentpoint i gennemsnit siden 2011. Den øgede brug af VOIP ser ud til at følge væksten i bredbåndsopkobling. For eksempel var der i Cypern 11 % flere opkoblede husstande i 2012 og brugen af VOIP steg med 16 procentpoint.

"Et af målene med pakken "et forbundet kontinent" er at sikre, at forbrugernes forventninger kan opfyldes til en rimelig pris. Pakken præsenteres af Kommissionen til september," udtaler Neelie Kroes, næstformand for Europa-Kommissionen med ansvar for den digitale dagsorden.

Baggrund

Resultaterne af undersøgelsen blev offentliggjort tidligere i juli (se IP/13/660), og fremhævede særligt det faktum, at internethastighed er ved at blive et af de vigtigste spørgsmål for brugerne. 45 % af de europæiske internetbrugere er parate til at opgradere deres internet eller skifte deres internetpakke, hvis de kan få højere hastighed.

Undersøgelsen af husholdningernes anvendelse af elektronisk kommunikation er blevet gennemført hvert år siden 2006. Undersøgelsen skal støtte den politiske udvikling inden for området elektronisk kommunikation ved regelmæssigt at indhente fakta og tendenser med hensyn til husstandes og enkeltpersoners holdning til forsyningen af primære elektroniske kommunikationsydelser.

Det praktiske arbejde i forbindelse med undersøgelsen blev udført i marts 2013. 26 786 adspurgte fra forskellige repræsentative samfundsgrupper og demografiske grupper i EU blev interviewet ansigt til ansigt i deres hjem. Da arbejdet fandt sted inden Kroatiens officielle tiltrædelse af EU den 1. juli 2013, præsenteres resultaterne som EU27 og Kroatien, og EU-gennemsnittet omfatter kun EU27.

Nyttige links

Hele undersøgelsen: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/10099

Resultattavle for den digitale dagsorden

Den digitale dagsorden

Neelie Kroes

Følg Neelie på Twitter med hashtag: #ConnectedContinent

Kontaktpersoner

E-Mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel: +32 229-56361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar