Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 13. srpna 2013

Evropané čím dál více chtějí mobilní internet, mají ale strach z poplatků

Poslední celoevropský průzkum ukázal, že nové technologie si u Evropanů získávají stále větší oblibu. Ale i přesto, že jsou otevřeni možnostem, které nové nástroje a služby nabízejí, jak vyplývá z údajů o nových předplacených internetových tarifech a využívání internetu k hlasovému volání, stále si kvůli cenám těchto služeb dvakrát rozmýšlejí, zda po telefonu sáhnou nebo zda se k internetu připojí.

Mobilní telefon má již každý, ale jen polovina z nich jsou telefony „chytré“. Podíl smluvních telefonních tarifů s připojením k internetu se pohybuje od 55 % ve Švédsku, Dánsku, Spojeném království, Finsku, Francii a Nizozemsku po méně než 35 % v Belgii, Řecku, Maďarsku, na Kypru, v Rumunsku, Bulharsku a Portugalsku. Rozšíření chytrých mobilních telefonů je znatelně slabší v mnoha zemích, kde smluvní zákazníci s přístupem k mobilnímu internetu omezují čas, který na internetu tráví, protože se obávají nákladů – patří mezi ně Maďarsko (35 %), Portugalsko (58 %), Řecko (53 %), Kypr (52 %), Belgie (47 %) a Rumunsko (45 %). Obavy z nákladů v současnosti nutí omezovat volání do národních (55 %) a mezinárodních (54 %) sítí více než polovinu občanů EU. Volání do národních sítí pak omezuje více než 70 % občanů v Řecku (81 %), Portugalsku (79 %), Irsku (72 %) a Rumunsku (71 %).

Širokopásmový přístup k internetu z pevné linky je skutečností ve třech čtvrtinách domácností: širokopásmové připojení nyní využívá 72,5 % domácností EU oproti 67,3 % v roce 2011 (zdroj: Eurostat). Toto číslo prudce vzrostlo o 20 procentních bodů v Rumunsku a o 16,7 procentního bodu na Slovensku, takže širokopásmové připojení v současné době využívá více než 50 % domácností ve všech členských státech. Rozdělení služeb mezi telefon a internet se přitom rychle stírá: 34 % volajících využívá k hlasovým hovorům internet („Voice over Internet Protocol – VoIP“), což je o 7 procentních bodů více než v roce 2012. 28 % volajících internet využívá k hovorům zdarma s uživateli v rámci stejné sítě VoIP a 4 % VoIP slouží k uskutečňování levnějších mezinárodních hovorů. Volání přes internet je mimořádně populární v Bulharsku (57 %), na Kypru (55 %), v Estonsku (54 %), na Litvě a v Lotyšsku (51 %). Menší oblibě se VoIP těší v Portugalsku (18 %), Itálii (26 %), Španělsku (28 %) a Řecku (29 %), ale jeho popularita vzrůstá, neboť od roku 2011 se počet jeho uživatelů zvýšil v průměru o 7 procentních bodů. Zdá se, že rostoucí využívání VoIP souvisí s mírou rozšíření širokopásmového připojení; například na Kypru, kde bylo v roce 2012 připojeno o 11 % více domácností, míra využití VoIP vzrostla o 16 procentních bodů.

„Jedním z cílů balíčku Propojený kontinent, který Komise představí v září, je naplnit očekávání spotřebitelů za dostupné ceny,“ uvedla Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise pro digitální agendu.

Souvislosti

Výsledky tohoto průzkumu byly předběžně zveřejněny již v červenci (viz IP/13/660). Vyplynulo z nich především to, že pro uživatele internetu se nejdůležitějším kritériem stává rychlost připojení. Kvůli rychlejšímu připojení by bylo 45 % evropských uživatelů internetu ochotno modernizovat nebo změnit svůj balíček internetových služeb.

Průzkum zaměřený na elektronické komunikace v domácnostech se provádí každoročně od roku 2006. Jeho cílem je podporovat rozvoj politiky v oblasti elektronických komunikací prostřednictvím pravidelného shromažďování údajů a trendů týkajících se postoje domácností a jednotlivců k poskytování hlavních služeb elektronických komunikací.

Práce v terénu pro potřeby tohoto průzkumu byla završena v březnu 2013. Osobně ve svých domovech bylo dotázáno 26 786 osob z různých společenských a demografických skupin obyvatelstva EU. Protože tato práce probíhala před oficiálním datem přistoupení Chorvatska k Evropské unii dne 1. července 2013, jsou výsledky uvedeny pro země EU-27 a Chorvatsko, přičemž průměry EU se vztahují pouze na země EU-27.

Užitečné odkazy:

Úplné znění průzkumu: https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/10099

Srovnávací přehled pokroku v oblasti Digitální agendy

Digitální agenda

Neelie Kroesová

Neelie Kroesová na Twitteru s hashtagem: #ConnectedContinent

Kontaktní osoby:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32 22956361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar