Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL IT FI EL LV PL SL

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. augusztus 13.

A Bizottság 180 millió euró agrártámogatást fizettet vissza a tagállamokkal

Az Európai Bizottság az úgynevezett záróelszámolási eljárás keretében ma elfogadta azt a határozatot, amelynek alapján a tagállamoknak összesen 180 millió euró összegben kell az EU agrárköltségvetéséből finanszírozott és a tagországok által szabálytalanul felhasznált forrásokat visszatéríteniük. Az összegek egy részét azonban a tagállamok már visszafizették, ezért a ma elfogadott határozat pénzügyi hatása kisebb, összesen mintegy 169 millió euró lesz. A pénzt azért kell visszajuttatni az uniós költségvetésbe, mert felhasználása során a tagállamok nem tartották be az uniós előírásokat, vagy nem megfelelő eljárásokat alkalmaztak a mezőgazdasági kifizetések ellenőrzésére. A közös agrárpolitikából (KAP) finanszírozott kifizetések folyósítása és ellenőrzése a tagállamok hatáskörébe tartozik, a Bizottságnak pedig arról kell gondoskodnia kell arról, hogy a tagállamok szabályosan használják fel a támogatást.

A főbb pénzügyi korrekciók

A jelenlegi határozat értelmében 15 uniós tagállamnak kell pénzt visszatérítenie. A következő országokról van szó: Belgium, Dánia, Németország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Lettország, Luxemburg, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, Finnország és az Egyesült Királyság. A legjelentősebb egyedi tételek:

  • Az Egyesült Királyságnak 40,4 millió eurót kell visszafizetnie a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer/földrajzi információs rendszer (MePaR/FIR), a helyszíni ellenőrzések és a Skóciában folyósított kifizetések/kivetett szankciók hiányosságai miatt.

  • Lengyelországnak 39,2 millió eurót kell visszafizetnie a MePaR/FIR-hez kapcsolódó, valamint az adminisztratív keresztellenőrzéseket, a kifizetéseket, a szankciók alkalmazását, a visszamenőleges visszafizetéseket érintő hiányosságok és a helyszíni ellenőrzéseknél tapasztalt késések miatt (pénzügyi hatás1: 30,4 millió euró).

  • Az Egyesült Királyságnak 18,6 millió eurót kell visszafizetnie a jogosultságok elbírálása terén feltárt szabálytalanságok miatt (pénzügyi hatás2: 16,6 millió euró).

  • Dániának 11,5 millió eurót kell visszafizetnie a MePaR-hoz kapcsolódó és a helyszíni ellenőrzésekben tapasztalt hiányosságok miatt.

Előzmények

A legtöbb KAP-kifizetés kezelését a tagállamok végzik, általában kifizető ügynökségeik révén. Az ő feladatuk az ellenőrzés is, például ellenőrizniük kell a mezőgazdasági termelők közvetlen kifizetésre vonatkozó igényeit. A Bizottság évente több mint 100 ellenőrzést végez, hogy felmérje, gondosan végzik-e a tagállamok az ellenőrzéseket, és megfelelően kezelik-e a hiányosságokat. A Bizottság jogosult utólag visszakövetelni a támogatásokat, ha az ellenőrzések arról tanúskodnak, hogy a tagállami intézkedések és ellenőrzések nem biztosítják kellőképp az uniós támogatások szabályos felhasználását.

Az éves záróelszámolási rendszer működésével kapcsolatos további információk a MEMO/12/109 számú dokumentumban és a mezőgazdasági költségvetés helyes kezeléséről szóló tájékoztatóban találhatók az alábbi címen: http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

Az egyedi korrekciókat a mellékelt táblázatok tagállamonkénti és ágazatonkénti bontásban ismertetik (I. és II. melléklet).

Kapcsolattartók:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)

I. melléklet: Az EMGA és az EMVA számláinak szabályszerűségi záróelszámolása

42. határozat: Korrekciók tagállamonként (millió euró)

Ágazat, a korrekció oka

A korrekció összege

A korrekció pénzügyi hatásának összege3

Belgium

 

Gyümölcs- és zöldségfélék – a termelői szervezetként való elismerés feltételeinek be nem tartása.

4,108

4,108

Németország

 

Burgonyakeményítő – hiányosságok egy burgonyakeményítő-előállító vállalat fizetési mechanizmusai terén.

6,193

6,193

Területalapú támogatások – a helyszíni ellenőrzések hiányosságai és nem támogatható tájképi jellemzők.

1,050

1,050

Dánia

 

Területalapú támogatások – a MePaR és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai.

11,455

11,455

Spanyolország

 

Kölcsönös megfelelés – a szankciórendszer hiányosságai és a jó mezőgazdasági és környezeti állapot egyik követelményének nem teljesítése.

5,310

5,309

Vidékfejlesztés – a kiválasztási kritériumok teljesítésének szabálytalan ellenőrzése.

0,271

0,271

Vidékfejlesztés – a helyszíni ellenőrzések hiányosságai.

1,176

1,176

Finnország

 

Intervenciós raktározás – a raktárban történő in situ mozgások irányításának hibái.

0,715

0,715

Területalapú támogatások – szankciók alkalmazásának elmaradása, valamint a jogosultságok újraszámítása és a helyszíni ellenőrzések minősége terén feltárt hiányosságok.

3,980

3,980

Vidékfejlesztés – az agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalások teljesítésének ellenőrzésében tapasztalható hiányosságok

0,286

0,286

Vidékfejlesztés – az éves állat-egészségügyi bizonyítványok ellenőrzésének hiánya.

0,333

0,333

Franciaország

 

Intervenciós raktározás – a közraktározásra kerülő alkoholkészletekkel kapcsolatos ellenőrzési és jelentéstételi mechanizmusok hiányosságai.

0,405

0,405

Intervenciós raktározás – késedelmes kifizetések a közraktározásra kerülő sovány tejpor intervenciós raktározása kapcsán.

0,089

0,089

Állatállomány után járó támogatások – a juhok után járó támogatásra való jogosultság feltételeinek ellenőrzése terén feltárt hiányosságok.

1,335

1,335

Egyesült Királyság

Állatállomány után járó támogatások – az adminisztratív ellenőrzések során feltárt mulasztások nyomán alkalmazandó támogatáscsökkentések és kizárások elmaradása, az azonosítási és nyilvántartási adatbázis késedelmes frissítéséből fakadó jogosulatlan kifizetések és a hiányzó füljelzők ellenére folyósított támogatások.

0,777

0,777

Területalapú támogatások – a mezőgazdasági parcellaazonosító rendszer/földrajzi információs rendszer (MePaR/FIR), a helyszíni ellenőrzések és a Skóciában folyósított kifizetések/kivetett szankciók hiányosságai.

40,454

40,437

Területalapú támogatás – a jogosultságok odaítélése terén feltárt hibák.

18,565

16,611

Vidékfejlesztés – a helyszíni ellenőrzések nyomon követhetőségének hiánya.

0,134

0,120

Görögország

 

Gyümölcs- és zöldségfélék – a termelői szervezetek nyilvántartásainak ellenőrzése kapcsán feltárt hiányosságok, a termelők és a termelői szervezetek adminisztratív és számviteli ellenőrzésének hiányosságai, nem engedélyezett készpénzkifizetések, valamint az egyezési vizsgálatok és a készletvizsgálatok ellenőrzésének hiánya.

3,018

3,018

POSEI – az olajbogyó-termesztési földrajzi információs rendszer nem megfelelő.

2,173

2,173

Magyarország

 

Export-visszatérítések – a menetíró készülékek kilépéskor történő ellenőrzésének hiánya az élő szarvasmarhák kivitele esetében.

0,235

0,235

Területalapú támogatás – a MePaR/FIR hiányosságai.

4,995

4,995

Vidékfejlesztés – a támogathatósági kritérium ellenőrzése, valamint a kulcsfontosságú ellenőrzések és a támogatás kiszámítása terén feltárt hiányosságok.

3,170

3,170

Írország

 

Intervenciós raktározás – a sertés- és marhahúst érintő kivételes támogatási intézkedések keretében jogosulatlanul kiegyenlített összegek.

0,480

0,450

Területalapú támogatás – a MePaR/FIR-ben, a helyszíni ellenőrzésekben, a közösségi földek regisztrációjában és ellenőrzési eljárásában feltárt hiányosságok, az adminisztratív keresztellenőrzések során nem megfelelő tűréshatárok alkalmazása, a szankció szabálytalan kiszámítása.

5,539

5,539

Olaszország

Gyümölcs- és zöldségfélék – az adminisztratív, a számviteli és a fizikai ellenőrzésekben tapasztalt ismétlődő szabálytalanságok, valamint a citrusfélék feldolgozásának támogatásában a szankciók kivetése terén Szicíliában felmerülő hiányosságok.

4,861

4,861

Gyümölcs- és zöldségfélék – az adminisztratív, a számviteli és a fizikai ellenőrzésekben tapasztalt ismétlődő szabálytalanságok, valamint a citrusfélék feldolgozásának támogatásában a szankciók kivetése terén Calabriában felmerülő hiányosságok.

8,937

8,937

Intervenciós raktározás – késedelmes kifizetések a sajt magánraktározásával kapcsolatban.

0,976

0,976

Kölcsönös megfelelés – a 2013/123/EU határozat helyesbítése: visszatérítés a korrekciókban előforduló átfedéseknek a 40. határozatban való figyelmen kívül hagyása következtében.

0

Visszatérítés: 0,076

Luxemburg

Vidékfejlesztés – az állatok ellenőrzésében és az ellenőrzések nyomon követhetőségében tapasztalható hiányosságok, a helyszíni ellenőrzéssel megbízott szervek ellenőrzéseinek hiánya, az ellenőrzések eredményeinek összehasonlításának elmulasztása.

0,279

0,279

Lettország

Vidékfejlesztés – a félig önellátó gazdaságok támogathatósági kritériumának hiányos ellenőrzése.

1,232

1,232

Lengyelország

Intervenciós raktározás – a „kitárolási költségek” alá tartozó költségek szabálytalan könyvelése a kukorica és a vaj közraktározásának vonatkozásában.

0,047

0,047

Intervenciós raktározás – a termékek értékének szabálytalan könyvelése a közraktározási számlákban, a gabonafélékre és a cukorra vonatkozóan.

0,011

0,011

Területalapú támogatás – a MePAR/FIR-t, az adminisztratív keresztellenőrzéseket, a kifizetéseket, a szankciók alkalmazását, valamint a visszamenőleges visszafizetéseket érintő hiányosságok, a helyszíni ellenőrzések késedelmes megvalósítása.

39,177

30,416

Szlovénia

Területalapú támogatás – a MePaR terén feltárt hiányosságok (pl. nem támogatható kifizetések), a szankciók szabálytalan kiszámításával és a szabálytalan kifizetések utólagos visszafizetésével kapcsolatos hiányosságok.

8,090

8,090

ÖSSZESEN

179,830

169,005

II. Melléklet: Az EMGA és az EMVA számláinak záróelszámolása

42. határozat: Korrekciók ágazatonként (millió EUR)

Ágazat

A korrekció összege

A korrekció pénzügyi hatásának összege4

 

 

 

Export-visszatérítések

0,235

0,235

 

Gyümölcs- és zöldségfélék

20,925

20,925

 

Intervenciós raktározás

2,693

2,693

 

Burgonyakeményítő

6,139

6,193

 

POSEI

2,173

2,173

 

Állatállomány után járó támogatások

2,111

2,111

Területalapú támogatás

133,307

122,574

Kölcsönös megfeleltetés

5,310

5,234

Vidékfejlesztés

6,882

6,867

 

ÖSSZESEN

179,830

169,005

1 :

Az intézkedés pénzügyi hatása kisebb a korrekció összegénél, mivel abból le kell vonni a tagállamtól már behajtott, illetve a tagállam által már befizetett összegeket.

2 :

Az intézkedés pénzügyi hatása kisebb a korrekció összegénél, mivel abból le kell vonni a tagállamtól már behajtott, illetve a tagállam által már befizetett összegeket.

3 :

A korábbi korrekciókban kimutatott átfedések és az Európai Bizottságnak már visszafizetett összegek figyelembevételével.

4 :

A korábbi korrekciókban kimutatott átfedések és az Európai Bizottságnak már visszafizetett összegek figyelembevételével.


Side Bar