Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL PT EL LT PL

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 8 august 2013

Comisia Europeană anunță deduceri din cotele de pescuit pentru 2013

Comisia Europeană a anunțat astăzi deduceri din cotele de pescuit pentru 2013 în cazul statelor membre care au declarat că și-au depășit cotele în 2012. Acest exercițiu anual de deducere permite Comisiei să repare imediat daunele provocate stocurilor pescuite excesiv în anul anterior și să asigure o utilizare sustenabilă de către statele membre a resurselor comune de pescuit.

Maria Damanaki, Comisar pentru afaceri maritime și pescuit, a declarat: „Deoarece acționăm acum pentru implementarea politicii comune reformate în domeniul pescuitului, prioritatea noastră este să ne asigurăm că normele sunt aplicate în mod riguros și echitabil pentru toată lumea. Iau notă de reducerea cantităților totale pescuite în exces în comparație cu anul trecut și doresc să mă asigur de continuarea pe termen mai lung a acestei tendințe. Această măsură va face parte din eforturile noastre continue de consolidare a dispozițiilor de control, esențială pentru a pune capăt pescuitului excesiv și pentru realizarea sustenabilității stocurilor noastre pe termen lung.”

Deducerile cotelor sunt aplicate pentru stocurile care au fost pescuite excesiv în anul precedent, deduceri suplimentare fiind aplicate dacă situația de pescuit excesiv se repetă în ani consecutivi, dacă pescuitul excesiv depășește 5 % sau dacă stocul în cauză face obiectul unui plan multianual.

Totuși, dacă un stat membru nu are cote disponibile pentru a-și compensa pescuitul excesiv, cantitățile vor fi reduse dintr-un stoc alternativ din aceeași zonă geografică, ținându-se cont de necesitatea de a se evita aruncarea înapoi în mare a capturilor în cadrul pescăriilor mixte. Deducerile din stocurile alternative sunt decise prin consultare cu statele membre în cauză și vor fi publicate într-un regulament separat mai târziu în cursul acestui an.

Context

Temeiul juridic pentru deduceri este Regulamentul (CE) nr. 1224/2009. Acest regulament încredințează Comisiei mandatul de a aplica deduceri din cotele viitoare ale statelor membre care au pescuit în exces. În scopul asigurării sustenabilității stocurilor, se aplică anumiți factori de multiplicare, în conformitate cu articolul 105 alineatele (2) și (3) din regulamentul menționat.

Informații suplimentare

Pentru lista completă a deducerilor pentru 2013, a se vedea http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/quota-deductions-for-2013.pdf

Pentru lista completă a deducerilor pentru 2012, a se vedea IP/12/874.

Contact:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar