Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE DA ES NL PT EL PL RO

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugpjūčio 8 d.

Europos Komisija paskelbė, kaip bus sumažintos 2013 m. žvejybos kvotos

Šiandien Europos Komisija paskelbė, kaip bus sumažintos 2012 m. kvotas viršijusių valstybių narių 2013 m. žvejybos kvotos. Kasmet atitinkamai sumažindama kvotas Komisija gali iškart pradėti mažinti praėjusiais metais pereikvotiems žuvų ištekliams padarytą žalą ir užtikrinti, kad valstybės narės bendrus žvejybos išteklius naudotų tausiai.

Už jūrų reikalus ir žuvininkystę atsakinga Komisijos narė Maria Damanaki sakė: „Siekdami įgyvendinti reformuotą bendrąją žuvininkystės politiką, pirmiausia turime užtikrinti, kad visi griežtai ir sąžiningai laikytųsi nustatytų taisyklių. Pastebėjau, kad bendras pereikvojamų žvejybos išteklių kiekis, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo. Sieksiu, kad ši tendencija išliktų ir ateityje. Kad būtų nustota pereikvoti žvejybos išteklius ir užtikrintas ilgalaikis mūsų išteklių tvarumas, ir toliau bus itin svarbu taikyti kontrolės nuostatas.“

Mažinamos tų žvejybos išteklių kvotos, kurie buvo pereikvoti praėjusiais metais. Jei žvejybos ištekliai pereikvojami kelerius metus iš eilės, jei pereikvojimo lygis viršija 5 proc. leistino kiekio arba jei šiems ištekliams taikomas daugiametis planas, iš kvotų išskaičiuojami papildomi kiekiai.

Jei valstybė narė neturėtų pakankamai kvotos, iš kurios galėtų kompensuoti už žvejybos išteklių pereikvojimą, atitinkami kiekiai bus išskaičiuojami iš kitų to paties geografinio rajono išteklių kvotų, atsižvelgiant į būtinybę užtikrinti, kad vykdant mišriąją žvejybą nereikėtų sužvejotų išteklių išmesti atgal į jūrą. Dėl kitų išteklių kvotų sumažinimo bus nuspręsta pasikonsultavus su atitinkamomis valstybėmis narėmis ir apie tai paskelbta atskirame reglamente vėliau šiais metais.

Pagrindiniai faktai

Teisinis kvotų mažinimo pagrindas – Reglamentas (EB) Nr. 1224/2009. Juo Komisija įgaliojama išskaičiuoti atitinkamus kiekius iš išteklius pereikvojusių valstybių narių būsimų kvotų. Siekiant užtikrinti išteklių tvarumą, taikomi tam tikri reglamento 105 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatyti daugikliai.

Daugiau informacijos

Išsamus išskaitymų iš 2013 m. žvejybos kvotų sąrašas

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/quota-deductions-for-2013.pdf

Išsamus išskaitymų iš 2012 m. žvejybos kvotų sąrašas, žr. IP/12/874

Asmenys ryšiams:

Oliver Drewes, tel. +32 2 299 24 21

Lone Mikkelsen, tel. +32 2 296 05 67


Side Bar