Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT EL LT PL RO

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 8. august 2013

Europa-Kommissionen offentliggør nedsættelser af forskekvoterne for 2013

Europa-Kommissionen meddelte i dag, at fiskekvoterne for 2013 sættes ned for de medlemslande, som har erklæret at have overskredet deres kvoter i 2012. Med den årlige nedsættelse kan Kommissionen straks rette op på de skader, der er sket på de overfiskede bestande i det foregående år og sikre, at medlemslandene anvender de fælles fiskeressourser på en bæredygtig måde.

EU-kommissær for maritime anliggender og fiskeri, Maria Damanaki, udtaler: "Vi arbejder nu på at gennemføre reformen af den fælles fiskeripolitik, og det er vores prioritet at sikre, at reglerne håndhæves strengt og rimeligt for alle. Jeg er opmærksom på, at det samlede omfang af overfiskning er faldet i forhold til sidste år, og jeg håber, vi kan sikre en længerevarende tendens i denne retning. Det vil indgå i vores konstante fokus på at håndhæve kontrolbestemmelserne, hvilket er afgørende for at stoppe overfiskningen og sikre vores bestandes langsigtede bæredygtighed."

Kvotenedsættelserne vil omfatte de bestande, der blev overfisket året forinden, og der foretages yderligere nedsættelser ved efterfølgende overfiskning og overfiskning på over 5 %, eller hvis den berørte bestand er omfattet af en flerårig plan.

Hvis et medlemsland ikke har kvoter til rådighed til at tilbagebetale dets overfiskning, vil nedsættelserne foretages på kvoter for andre bestande i det samme geografiske område, dog således at behovet for at undgå udsmid i blandede fiskerier tilgodeses. Beslutningen om nedsættelser for alternative bestande træffes i samråd med de berørte medlemslande og offentliggøres i en separat forordning senere på året.

Baggrund

Retsgrundlaget for kvotenedsættelserne er forordning (EF) nr. 1224/2009. Denne forordning bemyndiger Kommissionen til at nedsætte fremtidige kvoter for de medlemsstater, der har overfisket. For at sikre bestandenes bæredygtighed er visse multiplikationsfaktorer gældende, jf. forordningens artikel 105, stk. 2-3.

Læs mere

Find hele listen over nedsættelser for 2013 her - http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/info/quota-deductions-for-2013.pdf

Find hele listen over nedsættelser for 2012 her – IP/12/874

Kontaktpersoner:

Oliver Drewes (+32 2 299 24 21)

Lone Mikkelsen (+32 2 296 05 67)


Side Bar