Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. augusztus 7.

Környezetvédelem: pozitív fejlemények a települési szennyvízkezelés területén

A legújabb európai szennyvízkezelési adatok előrelépésről tanúskodnak a szennyvízgyűjtés és -kezelés területén, bár a tagállamok között továbbra is jelentős eltérések tapasztalhatók. Az élenjáró államok – Ausztria, Németország vagy Hollandia – bőségesen eleget tesznek a szennyvízkezelés uniós minimumkövetelményeinek, de számos más állam is megközelíti őket. A hátrányosabb helyzetből induló újabb tagállamokban is javult a szennyvízgyűjtés és -kezelés általános minősége, az alacsonyabb megfelelési arányok ellenére. E kedvező folyamat jelentős uniós beruházási támogatással valósult meg, melynek összege 2007–2013 között elérte a 14,3 milliárd eurót.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos a következőket nyilatkozta: „A szennyvízkezelés kérdése döntő próba elé állítja társadalmainkat: hajlandóak vagyunk-e rendet rakni magunk után, vagy lábbal tiporjuk a környezetet, mely jövőnk záloga? Megkönnyebbülten látom, hogy a folyamatok kedvező irányba mutatnak, és örömmel tapasztalom, hogy a Bizottság fellépései – a pénzügyi támogatás és, ahol kellett, az erélyes jogi lépések – meghozták gyümölcsüket az európai polgárok számára.

A jelentés tanúsága szerint az EU nagyvárosaiból származó szennyezőanyag-terhelés döntő része (91%-a) alaposabb kezelésen ment keresztül, ami jelentős javulás a legutóbbi jelentésben tapasztalt helyzethez képest (77%).

Emellett a magasabb színvonalú szennyvíztisztítás és a környezetben lerakott nyers szennyvíziszap mennyiségének visszaszorítása a vízminőség kétségbevonhatatlan javulását eredményezte (lásd: IP/13/445). Az 1990-es évek elején mindössze a fürdőhelyek 60%-a rendelkezett kiváló vízminőséggel, míg ma ez az arány eléri a 78%-ot.

Az 1991-ben kialakított uniós szabályozás értelmében a tagállamok kötelesek helyi települési szennyvízkezelő rendszereket működtetni, és biztosítaniuk kell, hogy a szennyvízgyűjtő rendszerekbe folyó szennyvíz megfelelő „másodlagos” tisztítási folyamaton menjen keresztül. Az érzékeny területeken (például fürdőhelyeken vagy ivóvíztározókon) áthaladó szennyvizet további, még szigorúbb kezelési módszereknek kell alávetni.

A legutóbbi jelentés a 2009/2010-es időszakra vonatkozik. A főbb eredmények:

  • A szennyvízgyűjtési arányok igen magas szintet érnek el, 15 tagállam a teljes szennyezőanyag-terhelés 100%-át begyűjti. Valamennyi tagállam fenntartotta vagy javította a korábbi eredményeit, bár a megfelelési arány Bulgária, Ciprus, Észtország, Lettország és Szlovénia esetében 30% alatt marad.

  • A másodlagos kezelés terén a megfelelési arány 82%, ami négy százalékponttal javulást jelent a legutóbbi jelentéshez képest. Ugyanakkor hatalmas különbségek mutatkoznak a 90-100%-os megfelelési arányt felmutató EU-15-ök és az EU-12-ek között, mely utóbbiak átlagos megfelelési aránya 39% volt.

  • Az emberi egészséget is veszélyeztető eutrofizáció és bakteriális szennyeződések leküzdése miatt előírt szigorúbb szennyvízkezelési normák terén a megfelelési arány elérte a 77%-ot. Ezen a területen az EU-12-ek átlaga mindössze 14% volt, míg Ausztria, Németország, Görögország és Finnország elérte a 100%-os megfelelési szintet.

  • Az Unió összterületén belül az érzékenynek minősülő területek aránya két százalékponttal nőtt a legutóbbi jelentés óta, megközelítve a 75%-ot. Ez a változás Franciaországot és Görögországot érintette a legnagyobb mértékben.

A jelentés tanúsága szerint az EU nagyvárosaiból származó szennyezőanyag-terhelés döntő része (91%-a) alaposabb kezelésen ment keresztül, ami jelentős javulás a legutóbbi jelentésben tapasztalt helyzethez képest (77%). A jelentésnek a 27 európai főváros helyzetét összehasonlító melléklete azonban óvatosságra int: a 27 fővárosból csak 11 rendelkezik megfelelő helyi szennyvízgyűjtő és -tisztító rendszerrel annak ellenére, hogy az előírások több mint 20 éve érvényben vannak.

Háttér

Az Európai Unió nagyvárosaiban, városaiban és településein keletkező települési szennyvíz összegyűjtését és kezelését a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv szabályozza. A kezeletlen szennyvíz káros baktérium- és vírusszennyeződést tartalmazhat, ami közegészségügyi veszélyt hordoz magában. Ezen túlmenően számos olyan tápanyag – például nitrogén és foszfor – található meg benne, amely károsíthatja az édesvízi és tengeri környezetet, mert túlzott algaképződést vált ki, ami megfojtja az egyéb életformákat – ez az úgynevezett eutrofizáció folyamata.

Az irányelv kötelezővé teszi a „másodlagos kezelés” néven ismert biológiai szennyvíztisztítást, és a különösen érzékeny vizek vízgyűjtő területein még szigorúbb kezelést ír elő. Az EU-15-ökhöz tartozó tagállamok esetében valamennyi határidő lejárt, az EU-12-ek tagállamai hosszabb határidőket kaptak, melyek közül az utolsó 2018-ban jár le.

A kohéziós alapok és az Európai Regionális Fejlesztési Alap kiemelt szerepet játszik az irányelv végrehajtásában. Az EU 2009-ben 3,5 milliárd, 2010-ben 9,7 milliárd euró támogatást nyújtott szennyvízinfrastruktúra-projektekhez, miközben Lengyelország 3,3 milliárd, Románia 1,2 milliárd, Magyarország pedig 600 millió euró támogatásban részesült. A teljes 2007–2013 közötti programozási időszakban a szennyvízberuházásokhoz nyújtott uniós hozzájárulás összege a becslések szerint megközelítőleg 14,3 milliárd euró lesz.

A megfelelési arányok magasabbnak bizonyultak, ahol költség-visszafizetést és a „szennyező fizet” elvet alkalmazták. A Bizottság folyamatos párbeszéd révén ösztönzi a megfelelés megvalósítását, ugyanakkor szükség esetén kötelezettségszegési eljárásokat kezdeményezve, melyek némelyike 1997-re nyúlik vissza. Jelenleg is 10 tagállam ellen vannak folyamatban kötelezettségszegési ügyek.

További információk:

A jelentés itt olvasható:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/implementation/implementationreports_en.htm

Lásd még:

http://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/index_en.html

Kapcsolattartók:

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar