Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 augusti 2013

Stora skillnader – upp till 674 % – medlemsstaterna emellan i priserna på mobiltelefonsamtal

De priser som mobiltelefonanvändarna i Europeiska unionen får betala för vad som egentligen utgör en och samma tjänst skiljer sig kraftigt åt medlemsstaterna emellan. De största prisskillnaderna återfinns i inrikessamtal på mobiltelefon. Prisskillnaden mellan det billigaste landet (Litauen) och det dyraste landet (Nederländerna) är 674 %. Prisskillnaderna kan inte förklaras av skillnader i kvalitet, i kostnaden för att tillhandahålla tjänsten eller i köpkraft.

– Prisskillnaderna visar tydligt att de 28 nationella telekommunikationsmarknaderna av idag i EU inte gagnar konsumenterna på samma sätt som en verklig inre marknad skulle göra, säger Neelie Kroes, vice ordförande i Europeiska kommissionen. Det är av största betydelse för Europeiska unionen i dess helhet att snabbt vidta åtgärder för att skapa en verklig inre marknad, så vi får en sammanlänkad kontinent.

Genomsnittlig kostnad per minut (i cent) för mobiltelefonsamtal

Prisskillnaderna i andra kategorier av basvaror och –tjänster på den inre marknaden är mycket mindre. Priset på en liter mjölk ligger t.ex. mellan 0,69 och 0,99 cent i EU (prisskillnad: 43 %). Skillnaden i pris i EU på en iPad är bara 11 %.

EU utgör en enda marknad, så varför skiljer sig samtalskostnaderna åt så mycket?

Exempel på priser (per minut) för internationella mobiltelefonsamtal hos olika operatörer

I september kommer Neelie Kroes att lägga fram ett åtgärdspaket med inriktning på att stärka den inre marknaden på området telekommunikation.

Länkar som kan vara till nytta

Digital Agenda

Neelie Kroes: följ Neelie på Twitter

Kontakter:

E-post: comm-kroes@ec.europa.eu Tfn: +32 22957361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar