Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 6 sierpnia 2013 r.

Różnice między kosztami połączeń telefonicznych w Unii sięgają 774 proc.

Użytkownicy telefonów komórkowych w całej Unii Europejskiej napotykają ogromne różnice cen za te same usługi. Największą rozbieżność w kosztach można zaobserwować w przypadku krajowych połączeń w sieciach komórkowych − 774 proc. różnicy między Litwą, państwem z najniższymi kosztami, a Holandią, gdzie połączenia są najdroższe. Takich rozbieżności cenowych nie można wyjaśnić różnicami w jakości czy kosztach świadczenia usług, ani też różnicami między siłą nabywczą konsumentów w poszczególnych państwach.

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Neelie Kroes stwierdziła: „Dane te wyraźnie pokazują, że 28 istniejących obecnie krajowych rynków telekomunikacyjnych nie przynosi konsumentom korzyści, jakie dałby im jednolity rynek. Pilne podjęcie działań w celu stworzenia prawdziwie jednolitego rynku, który zapewni odpowiedni poziom łączności na całym kontynencie, ma pierwszorzędne znaczenie dla całej Unii Europejskiej”.

Średni koszt za minutę połączenia w telefonii komórkowej (w eurocentach)

Dużo mniejsze są różnice cen w innych kategoriach podstawowych towarów i usług na jednolitym rynku europejskim. Na przykład cena litra mleka waha się między 0,69 EUR a 0,99 EUR, bez względu na miejsce w Unii, co stanowi różnicę w cenie wynoszącą 43 proc. W przypadku produktów kupowanych sporadycznie, jak np. iPad, rozbieżność w cenach na terytorium Unii sięga jedynie 11 proc.

W Unii Europejskiej istnieje jednolity rynek. Dlaczego zatem koszty połączeń telefonicznych są tak rozbieżne?

Przykłady cen wybranych operatorów za minutę połączenia międzynarodowego wykonywanego z telefonu komórkowego

We wrześniu wiceprzewodnicząca Neelie Kroes przedstawi nowy pakiet służący wzmocnieniu jednolitego rynku telekomunikacyjnego.

Dodatkowe informacje:

Agenda cyfrowa

Neelie Kroes: Neelie Kroes w serwisie Twitter

Kontakt:

E-mail: comm-kroes@ec.europa.eu Tel.: +32.229.57361 Twitter: @RyanHeathEU


Side Bar