Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 6 augusti 2013

Bästa regionalpolitiken i EU – finalisterna till Regiostarspriset 2014 utsedda

Finalisterna till Regiostarspriset 2014 för EU:s mest inspirerande och nyskapande regionalprojekt tillkännagavs i dag i Bryssel. Juryn har valt ut 19 finalister bland 80 projekt som får stöd från EU:s regionalfond enligt fyra grundkriterier: innovation, genomslag, hållbarhet och partnerskap.

– De 19 projekt som juryn valt ut visar hur regionalpolitiken fungerar i praktiken, kommenterar EU:s regionkommissionär Johannes Hahn urvalet. Projekten lyfter fram det förträffliga arbete som görs på fältet och visar hur EU:s regioner på ett innovativt och dynamiskt sätt använder pengarna för att få fart på tillväxten och skapa nya jobb. Det är just vad tillväxtstrategin Europa 2020 går ut på: att hitta nya lösningar på våra gemensamma problem som ungdomsarbetslösheten, föroreningar och klimatförändringar, livskvaliteten i våra städer och svårigheterna för små och medelstora företag att växa och blomstra. Jag är djupt imponerad av finalisternas kvalitet i år. De är en inspirationskälla för andra i Europa. När allt kommer omkring är själva projekten en grundförutsättning för att regionalpolitiken och satsningarna på ekonomisk utveckling ska få genomslag.

Finalisterna kommer från regioner och städer i 17 EU-länder: Belgien, Danmark, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland och Ungern.

De kommer att presentera sina projekt för juryn den 8 oktober under den elfte årliga europeiska veckan för regioner och städer – Open Days 2013. Juryns ordförande är Regionkommitténs förre ordförande Luc Van den Brande. Vinnarna utses vid prisutdelningen i Bryssel den 31 mars 2014 med kommissionär Johannes Hahn som värd.

Här är priskategorierna, som motsvarar prioriteringarna i tillväxtstrategin Europa 2020:

  • Smart tillväxt – innovation i småföretagen: stimulera konkurrenskraften och tillväxten i små och medelstora företag.

  • Hållbar tillväxt – grön tillväxt och gröna jobb genom bioekonomi: hållbara investeringar i bioekonomin.

  • Tillväxt för alla – skapa jobb för de unga: bidra till att bekämpa ungdomsarbetslösheten.

  • Citystarinvesteringsprojekt för hållbar kollektivtrafik i städer: stödja strategier för att lösa transportproblemen i våra städer.

Regiostarspriset 2013 gick till flaggskeppsprojekt i Porto (Portugal), nordvästra England, Warmińsko-Mazurskie (Polen), Berlin (Tyskland) och Litauen. Priskategorierna var inriktade på forskning och utveckling, resurseffektivitet i småföretagen, social innovation, hållbar stadsutveckling och användningen av videoklipp för att sprida information om EU:s regionalpolitik.

Bakgrund

Regiostarspriset ska uppmärksamma god praxis inom regional utveckling och lyfta fram originella och inspirerande projekt som kan bli förebilder för andra regioner.

Regiostarspriset delas ut varje år. Alla regioner i EU kan lämna in förslag på projekt som har fått investeringsstöd genom EU:s regionalpolitik efter den 1 januari 2000. Sedan starten 2008 har flest bidrag kommit från Österrike, Belgien, de baltiska länderna och Wales.

På Open Days den 7–10 oktober 2013 i Bryssel får finalisterna möjlighet att presentera sina projekt. Under veckan samlas hundratals politiska företrädare, experter och fackfolk för att diskutera regionalpolitik. Årets evenemang hålls i ett viktigt skede för EU:s regioner och städer, som ska göra klart sina förberedelser inför den nya sammanhållningspolitiken 2014–2020.

Mer information:

Kontaktpersoner:

Shirin Wheeler (+32 229 66565), mobil (+32 4607 66565)

Annemarie Huber (+32 229 93310), mobil (+32 4607 66565)


Side Bar